[More tools]

API: This page as json (API info)
Not logged in, login or create account

jordbruksverket.se

Information from DomainStats.io, score: 10

Few things missing ...

Summary

jordbruksverket.se
10 Aug 2015
  • Ahrefs URL Rating: [loading...]
  • Majestic Trust Flow: [loading...]
  • Referring Domains: [loading...]
  • DomainStats.io Backlink Score: [loading...]
  • DomainStats.io Organic Visibility Score: [loading...]
  • Backlinks Language: [loading...]

Info from crawl


Time to fetch: 0.24 seconds

Words on home page: 327

Title: Jordbruksverket - Enklare tillsammans

Meta description: Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård.

Meta keywords: jordbruk, möjligheter, landsbygd, stöd, miljö, klimat, odling, djur, veterinär, handel, tillsyn

Favicon:

H1: Jordbruksverket

Dofollow links on the home page:
External: 3
Internal: 57

Updated: 2 Jun 2017

Spam and Blacklists

DomainStats.io Spam Flags: 0

Google Safe Browsing database: Clean

WOT Trustworthiness: Excellent (confidence 11%)

WOT Child Safety: Excellent (confidence 10%)

WOT category: Good site (confidence 11%)

McAfee SiteAdvisor Rating: Safe

Database from Malwarebytes.org: Clean

9 different lists from Spamhaus: Clean

6 different lists from Surbl.org: Clean

5 different lists from JunkemailFilter.com: Clean

2 different lists from Spam Eating Monkey: Clean

List from Malwaredomains.com: Clean

Database from PhishTank.com: Clean

Database of scammers from spam404.com: Clean

URLs removed from Google (DMCA): 0

Data from Ahrefs

Ahrefs Domain Rank: 66

Domains linking in: 5801 (+58)

Pages with highest Ahrefs URL Rating:

Updated: 24 Dec 2016

Registration details

Registration date: 2001-05-21
Registrar: SE Direkt

Updated: 15 Feb 2017

Rank positions on Google.se

KeywordRankChangeURLVolumeCPC (USD)
djur6www.jordbruks...89b20e9e8000333.html99002.31
förnybar energi2www.jordbruks...133800c8b800089.html10002.95
förnyelsebar energi2www.jordbruks...133800c8b800089.html5902.55
hästar9
1
www.jordbruks...1d9aa1eeab80008.html181001.25
webbutiken3webbutiken.jordbruksverket.se/2108.73
förnybara energikällor3www.jordbruks...133800c8b800089.html4804.38
internet7
1
www.jordbruks...9f551db80004399.html121000.77
kaniner6www.jordbruks...430af4d80002643.html66000.84
importera hund2www.jordbruks...679518380006989.html1102.86
förnyelsebara energikällor3www.jordbruks...133800c8b800089.html1404.76
akvariefiskar4www.jordbruks...430af4d80002613.html54000.46
djurskydd3
1
www.jordbruks...ffa7b0380003185.html3902.60
förnybar energikälla2www.jordbruks...133800c8b800089.html502.63
katter9www.jordbruks...d8a513dc8000431.html148000.54
kanin8www.jordbruks...430af4d80002643.html81000.78
ekologiskt6
1
www.jordbruks...786b52d80001021.html29001.20
reseguiden3www.jordbruk...4e39f52f4876d56.html740000.07
natur och kultur6
7
www.jordbruks...4dda2c3dbc45488.html81000.38
förnybar el3www.jordbruks...133800c8b800089.html503.79
importera hund3www.jordbruks...13fc03d6a206f56.html1102.86
importera hund4www.jordbruks...13fc03d6a206ea6.html1102.86
e-legitimation9www.jordbruks...142dbfe4470c1ee.html81000.37
investeringar7www.jordbruks...4dda2c3dbc44ec8.html2602.31
meka7www.jordbruks...888ce2280007597.html29000.34
närproducerad mat7
2
www.jordbruks...148f52338a35f49.html1702.57
meka8www.jordbruks...888ce2280007500.html29000.34
olika hundar7
10
www.jordbruks...a3316ad78000672.html503.00
sms påminnelse9www.jordbruks...fc79a8480002636.html502.86
internet.se9
2
www.jordbruks...9f551db80004399.html24000.00
hundvalpar10www.jordbruks...4e14a0afadecea9.html36000.03

DomainStats.io Organic Visibility Score: 384 (+0)

Updated: 21 Jun 2017

Data from Majestic

Citation Flow: 43 (+3)

Trust Flow: 36 (+2)

Category: Regional/Europe

Referring Subnets: 1852 (+9)

Referring IPs: 2868 (-4)

Global Rank: 103102 (-951)

Rank for all .se: 296

Updated: 7 Apr 2017 / 5 Jun 2017

Data from Moz

Domain Authority: 72 (+0)

Page Authority: 77 (+0)

Updated: 9 Dec 2016

Keyword data

Keyword: jordbruksverket
Search volume per month: very little

Updated: 17 Jan 2016

IP info

IP: 194.71.214.58 (7 of these)
ISP: IP-Only Networks AB

This IP is listed by 0 out of 22 blacklist providers.

Nameservers:
dns01.jordbruksverket.se 194.71.214.4 2001
dns02.jordbruksverket.se 194.71.214.5 2001
a.ns.ip-only.net
b.ns.ip-only.net
c.ns.ip-only.net

Updated: 15 Jul 2017

Sociala Media

2078

22

Updated: 23 Jun 2017

Internet Archive

Saved 265 times
First snapshot: 22 Sep 2001
Last snapshot: 1 Aug 2015

Updated: 18 Aug 2015

Data from Alexa

Global Rank: 176626
Rank number 1740 in SE


Updated: 9 Apr 2017

Google PageRank

Updated: 8 Mar 2016

Mobile

Speed: 61
(Speed desktop: 82)

User Experience: 59

Full info on this link.

Updated: 7 Jul 2015

Data from SimilarWeb

Few things missing ...

Development

The best backlinks

Too many links ... sorry

Few things missing ...

Links to correct

Linking PageIncorrect LinkHTTP CodeTime Checked
www.jordbruksverket.se/ https://kundo.se/org/jordbruksverket/
Anchor: Fråga oss via webben
02 Jun '17
www.jordbruksverket.se/4.35974d0d12179bec28580001361.html http://minsid.sjv.se/mg-local/autostart?resource=wodan&uri=/minasidor.4.5abb9acc11c89b20e9e8000420.html&formfill=false&logintype=ccp0
Anchor: BankID
3023 Jun '17
www.jordbruksverket.se/4.35974d0d12179bec28580001361.html http://minsid.sjv.se/mg-local/autostart?resource=wodan&uri=/minasidor.4.5abb9acc11c89b20e9e8000420.html&formfill=false&logintype=ccp4
Anchor: Mobilt BankID
3023 Jun '17
www.jordbruksverket.se/4.35974d0d12179bec28580001361.html http://minsid.sjv.se/mg-local/autostart?resource=wodan&uri=/minasidor.4.5abb9acc11c89b20e9e8000420.html&formfill=false&logintype=ccp3
Anchor: Nordea
3023 Jun '17
www.jordbruksverket.se/4.35974d0d12179bec28580001361.html http://minsid.sjv.se/mg-local/autostart?resource=wodan&uri=/minasidor.4.5abb9acc11c89b20e9e8000420.html&formfill=false&logintype=ccp1
Anchor: Telia
3023 Jun '17
www.jordbruksverket.se/etjanster/anvandelegitimation/dethararelegitimation.4.465e4964142dbfe4470c1ee.html http://support.bankid.com/supportbankidcom/
Anchor: BankID support
3034 Jun '17
www.jordbruksverket.se/etjanster/anvandelegitimation/dethararelegitimation.4.465e4964142dbfe4470c1ee.html http://support.bankid.com/sv/supportbankidcom/Mobil/
Anchor: Mobilt BankID support
3034 Jun '17
www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/saminternet.4.67e843d911ff9f551db80004399.html http://minasidor.sjv.se/mg-local/autostart?resource=sami&uri=/samio/servlet/HandleLoginRequest&formfill=false&logintype=ccp0
Anchor: BankID
022 Jun '17
www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/saminternet.4.67e843d911ff9f551db80004399.html http://minasidor.sjv.se/mg-local/autostart?resource=sami&uri=/samio/servlet/HandleLoginRequest&formfill=false&logintype=ccp4
Anchor: Mobilt BankID
022 Jun '17
www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/saminternet.4.67e843d911ff9f551db80004399.html http://minasidor.sjv.se/mg-local/autostart?resource=sami&uri=/samio/servlet/HandleLoginRequest&formfill=false&logintype=ccp3
Anchor: Nordea
022 Jun '17
www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/saminternet.4.67e843d911ff9f551db80004399.html http://minasidor.sjv.se/mg-local/autostart?resource=sami&uri=/samio/servlet/HandleLoginRequest&formfill=false&logintype=ccp1
Anchor: Telia
022 Jun '17
www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/naturochkulturmiljoer.4.6ae223614dda2c3dbc45488.html http://www.sametinget.se/
Anchor: Sametinget
30222 Jun '17
www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/begransadklimatpaverkan/miljovanligamaskinermeka/dethararmeka.4.2ae27f0513e7888ce2280007500.html http://www.smp.nu/
Anchor: SMP, Svensk Maskinprovning AB
30221 Jun '17

Pages

Title and URLFirst H1BacklinksNumber of WordsExternal LinksInternal Links
Införsel från EU och länder med EU-villkor\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar/hundarkatterochillrarinforsel/inforselfraneuochlandermedeuvillkor.4.5075e861320679518380006989.html
Införsel av en hund, katt eller iller från EU och tredje länder med EU-villkor01607 1165
Skötsel av hund och katt\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter/skotselavhundochkatt.4.207049b811dd8a513dc8000431.html
Skötsel av hund och katt0434 160
Vad är ekologisk produktion?\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/vadarekologiskproduktion.4.7850716f11cd786b52d80001021.html
Vad är ekologisk produktion?0724 1165
SAM Internet\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/saminternet.4.67e843d911ff9f551db80004399.html
SAM Internet – sök jordbrukarstöd0565 769
Hundar, katter och illrar, införsel\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar/hundarkatterochillrarinforsel.4.58f2066813fc03d6a206f56.html
Införsel av hundar, katter och illrar till Sverige0414 160
Det här är e-legitimation\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/anvandelegitimation/dethararelegitimation.4.465e4964142dbfe4470c1ee.html
Det här är e-legitimation0767 953
Statistik\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter/hundregistret/statistik.4.45fb0f14120a3316ad78000672.html
Statistik ur hundregistret0323 474

http://www.jordbruksverket.se/swedishboardofagriculture.4. 6621c2fb1231eb917e680002462.html (HTTP 505)
0
Reseguide för hundar och katter\n - Jordbruksverket
https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar/reseguideforhundarochkatter.4.7dc0fafe14e39f52f4876d56.html
Reseguide för hundar och katter0395 460
Natur- och kulturmiljöer\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/naturochkulturmiljoer.4.6ae223614dda2c3dbc45488.html
Utveckling av natur- och kulturmiljöer02023 774
Det här är MEKA\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/begransadklimatpaverkan/miljovanligamaskinermeka/dethararmeka.4.2ae27f0513e7888ce2280007500.html
Det här är MEKA0442 1266
Information om sms-påminnelse\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/etjansterfordjuragareochdjurhalsopersonal/cdbinternet/informationomsmspaminnelse.4.5586fdf512e8fc79a8480002636.html
Information om sms-påminnelse0578 459
Föra in hundvalpar, kattungar och illervalpar\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar/hundarkatterochillrarinforsel/forainhundvalparkattungarochillervalpar.4.183e224e14a0afadecea9.html
Föra in hundvalpar, kattungar och illervalpar0729 460
Svensk och närproducerad mat blir allt mer efterfrågad\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/pressochmedia/nyheter/nyhetsarkiv20092015/nyheter2014/svenskochnarproduceradmatbliralltmerefterfragad.5.724b0a8b148f52338a35f49.html
Svensk och närproducerad mat blir allt mer efterfrågad0587 448
Miljövänliga maskiner – MEKA\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/begransadklimatpaverkan/miljovanligamaskinermeka.4.2ae27f0513e7888ce2280007597.html
Miljövänliga maskiner – MEKA0369 160
Införsel från länder utanför EU\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar/hundarkatterochillrarinforsel/inforselfranlanderutanforeu.4.58f2066813fc03d6a206ea6.html
Införsel av hundar, katter och illrar från länder utanför EU0385 159
Investeringar\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar.4.6ae223614dda2c3dbc44ec8.html
Investeringar0372 165
Skara\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/vaxtskydd/vaxtskyddscentralerna/skara.4.67e843d911ff9f551db80001334.html
Växtskyddscentralen i Skara0311 667
Djurskydd \n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurskydd.4.1dbcbad113c7ffa7b0380003185.html
Djurskydd0309 564
Författningar\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/forfattningar.4.5aec661121e2613852800012619.html
Författningssamling0261 148
Om webbplatsen\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/omwebbplatsen.4.7caa00cc126738ac4e880008536.html
Om webbplatsen0279 155
Swedish Board of Agriculture\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/swedishboardofagriculture.4.6621c2fb1231eb917e680002462.html
Welcome to the Swedish Board of Agriculture0176 423
Press och media\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/pressochmedia.4.5aec661121e2613852800012098.html
Press och media0237 152
Mina sidor\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/4.35974d0d12179bec28580001361.html
Mina sidor – för dig och din verksamhet0469 950
Jordbruksverket \n - Enklare tillsammans
http://www.jordbruksverket.se/2.5abb9acc11c89b20e9e800057.html
Jordbruksverket0327 357
Webbkarta\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/webbkarta.4.5abb9acc11c89b20e9e8000503.html
Webbkarta01553 4531
Sök\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/sok.4.37cbf7b711fa9dda7a18000870.html
Sök på Jordbruksverkets webbplats0209 448
Djur\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur.4.5abb9acc11c89b20e9e8000333.html
Djur0503 364
Hästar\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hastar.4.389b567011d9aa1eeab80008.html
Hästar0484 582
Införsel från EU och länder med EU-villkor\n - Jordbruksverket
http://
Införsel av en hund, katt eller iller från EU och tredje länder med EU-villkor0
Akvariefiskar\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/akvariefiskar.4.62af51191240430af4d80002613.html
Så tar du hand om dina akvariefiskar0748 875
Hundar och katter\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter.4.207049b811dd8a513dc8000413.html
Hundar och katter0429 164
Nyheter i SAM Internet\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/saminternet/nyheterisaminternet.4.1d569ef0134554659de8000592.html
Nyheter i SAM Internet 201701301 466
Tillstånd för verksamheter med häst\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hastar/tillstandforverksamhetermedhast.4.4b00b7db11efe58e66b8000332.html
Tillstånd för verksamheter med häst0966 776
Vad är förnybar energi?\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/begransadklimatpaverkan/fornybarenergi/vadarfornybarenergi.4.2a19d05112133800c8b800089.html
Vad är förnybar energi?0704 560
Kaniner som sällskapsdjur\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/kaninersomsallskapsdjur.4.62af51191240430af4d80002643.html
Så sköter du dina sällskapskaniner01068 875
Jordbruksverket \n - Enklare tillsammans
http://www.jordbruksverket.se/
Jordbruksverket0327 357

Examples of other .se domains


nyform.se

Ahrefs URL Rating: 24

Majestic Trust Flow: 8

Referring Domains: 48


tvsajten.se

Ahrefs URL Rating: 25

Majestic Trust Flow: 17

Referring Domains: 62


vavsked.se

Ahrefs URL Rating: 25

Majestic Trust Flow: 34

Referring Domains: 65


alliansloppet.se

Ahrefs URL Rating: 34

Majestic Trust Flow: 25

Referring Domains: 152


ljusdalsfvo.se

Ahrefs URL Rating: 22

Majestic Trust Flow: 13

Referring Domains: 25


brittaml.se

Ahrefs URL Rating: 22

Majestic Trust Flow: 11

Referring Domains: 34


amaze.se

Ahrefs URL Rating: 24

Majestic Trust Flow: 10

Referring Domains: 36


techtag.se

Ahrefs URL Rating: 21

Majestic Trust Flow: 19

Referring Domains: 58


kvinnamedsmak.se

Ahrefs URL Rating: 23

Majestic Trust Flow: 4

Referring Domains: 87


gotmars.se

Ahrefs URL Rating: 23

Majestic Trust Flow: 14

Referring Domains: 49


resplus.se

Ahrefs URL Rating: 45

Majestic Trust Flow: 47

Referring Domains: 689


videoslots24.se

Ahrefs URL Rating: 20

Majestic Trust Flow: 23

Referring Domains: 38


infart.se

Ahrefs URL Rating: 35

Majestic Trust Flow: 22

Referring Domains: 389


lailabagge.se

Ahrefs URL Rating: 26

Majestic Trust Flow: 5

Referring Domains: 69


nätdejtingtips.se

Ahrefs URL Rating: 25

Majestic Trust Flow: 28

Referring Domains: 47


coachutbildning.se

Ahrefs URL Rating: 23

Majestic Trust Flow: 7

Referring Domains: 63


ninjaplast.se

Ahrefs URL Rating: 23

Majestic Trust Flow: 12

Referring Domains: 28


houseofadela.se

Ahrefs URL Rating: 29

Majestic Trust Flow: 11

Referring Domains: 100


marksbostadsab.se

Ahrefs URL Rating: 23

Majestic Trust Flow: 29

Referring Domains: 39


frokenelvis.se

Ahrefs URL Rating: 23

Majestic Trust Flow: 11

Referring Domains: 37


jeanettefors.se

Ahrefs URL Rating: 28

Majestic Trust Flow: 14

Referring Domains: 105


bissarna.se

Ahrefs URL Rating: 36

Majestic Trust Flow: 28

Referring Domains: 254


erikakanberika.se

Ahrefs URL Rating: 22

Majestic Trust Flow: 20

Referring Domains: 48


alemssparbank.se

Ahrefs URL Rating: 26

Majestic Trust Flow: 28

Referring Domains: 46


aln.se

Ahrefs URL Rating: 27

Majestic Trust Flow: 23

Referring Domains: 59


comparic.se

Ahrefs URL Rating: 25

Majestic Trust Flow: 14

Referring Domains: 41


stooks.se

Ahrefs URL Rating: 23

Majestic Trust Flow: 10

Referring Domains: 59


svensk-snus.se

Ahrefs URL Rating: 21

Majestic Trust Flow: 14

Referring Domains: 28


alfakom.se

Ahrefs URL Rating: 26

Majestic Trust Flow: 37

Referring Domains: 134


oljepris.se

Ahrefs URL Rating: 21

Majestic Trust Flow: 13

Referring Domains: 49