[More tools]

API: This page as json (API info)
Not logged in, login or create account

jordbruksverket.se

Information from DomainStats.io, score: 10

Few things missing ...

Summary

jordbruksverket.se
10 Aug 2015
  • Ahrefs URL Rating: [loading...]
  • Majestic Trust Flow: [loading...]
  • Referring Domains: [loading...]
  • DomainStats.io Backlink Score: [loading...]
  • DomainStats.io Organic Visibility Score: [loading...]
  • Backlinks Language: [loading...]

Info from crawl


Time to fetch: 0.47 seconds

Words on home page: 331

Title: Jordbruksverket - Enklare tillsammans

Meta description: Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård.

Meta keywords: jordbruk, möjligheter, landsbygd, stöd, miljö, klimat, odling, djur, veterinär, handel, tillsyn

Favicon:

H1: Jordbruksverket

Dofollow links on the home page:
External: 3
Internal: 56

Updated: 9 Sep 2017

Spam and Blacklists

DomainStats.io Spam Flags: 0

Google Safe Browsing database: Clean

WOT Trustworthiness: Excellent (confidence 11%)

WOT Child Safety: Excellent (confidence 10%)

WOT category: Good site (confidence 11%)

McAfee Threat Intelligence: Minimal Risk

Database from Malwarebytes.org: Clean

9 different lists from Spamhaus: Clean

6 different lists from Surbl.org: Clean

5 different lists from JunkemailFilter.com: Clean

2 different lists from Spam Eating Monkey: Clean

List from Malwaredomains.com: Clean

Database from PhishTank.com: Clean

Database of scammers from spam404.com: Clean

URLs removed from Google (DMCA): 0

Data from Ahrefs

Ahrefs Domain Rank: 66

Domains linking in: 5801 (+58)

Pages with highest Ahrefs URL Rating:

Updated: 24 Dec 2016

Registration details

Registration date: 2001-05-21
Registrar: SE Direkt

Updated: 4 Sep 2017

Rank positions on Google.se

KeywordRankChangeURLVolumeCPC (USD)
förnyelsebar energi1www.jordbruks...133800c8b800089.html5902.55
förnybar energi2www.jordbruks...133800c8b800089.html10002.95
djur8www.jordbruks...89b20e9e8000333.html99002.31
hästar8www.jordbruks...1d9aa1eeab80008.html181001.25
svensk engelsk10www.jordbruks...8a513dc80002594.html181001.29
hund8
2
www.jordbruks...4a5f84b09c4ef1a.html181000.80
akvariefiskar3www.jordbruks...430af4d80002613.html54000.46
webbutiken4webbutiken.jordbruksverket.se/2108.73
förnybara energikällor4www.jordbruks...133800c8b800089.html4804.38
importera hund2www.jordbruks...679518380006989.html1102.86
förnyelsebara energikällor3www.jordbruks...133800c8b800089.html1404.76
förnybar energikälla2www.jordbruks...133800c8b800089.html502.63
starta hundpensionat2www.jordbruks...865248a80001875.html302.20
djurskydd4www.jordbruks...ffa7b0380003185.html3902.60
importera hund3www.jordbruks...13fc03d6a206f56.html1102.86
kaniner10www.jordbruks...430af4d80002643.html66000.84
ekologiskt8
1
www.jordbruks...786b52d80001021.html29001.20
e-legitimation8
5
www.jordbruks...142dbfe4470c1ee.html81000.37
förnybar el4
1
www.jordbruks...133800c8b800089.html503.79
jordbruksverket hund3www.jordbruks...261385280002400.html16000.31
importera hund4www.jordbruks...679518380007064.html1102.86
engelsk lexikon7www.jordbruks...8a513dc80002594.html19000.41
reseguiden8
2
www.jordbruk...4e39f52f4876d56.html740000.07
närproducerad mat10
3
www.jordbruks...148f52338a35f49.html1702.57
olika hundar10
4
www.jordbruks...a3316ad78000672.html503.00
internet.se9www.jordbruks...9f551db80004399.html24000.00
jordbruksverket hund10
1
www.jordbruk...4e39f52f4876d56.html16000.31
hundvalpar10www.jordbruks...4e14a0afadecea9.html36000.03
internet explorer 1110
1
www.jordbruks...c144437186ea547.html24000.02

DomainStats.io Organic Visibility Score: 385 (+0)

Updated: 24 Aug 2017

Data from Majestic

Citation Flow: 37 (-6)

Trust Flow: 33 (-3)

Category: Recreation/Pets

Referring Subnets: 1852 (+9)

Referring IPs: 2868 (-4)

Global Rank: 103102 (-951)

Rank for all .se: 296

Updated: 18 Aug 2017 / 5 Jun 2017

Data from Moz

Domain Authority: 73 (+1)

Page Authority: 77 (+0)

Updated: 19 Sep 2017

Keyword data

Keyword: jordbruksverket
Search volume per month: very little

Updated: 17 Jan 2016

IP info

IP: 194.71.214.58 (7 domains on this IP)
ISP: IP-Only Networks AB

This IP is listed by 0 out of 23 blacklist providers.

Nameservers:
dns01.jordbruksverket.se 194.71.214.4 2001
dns02.jordbruksverket.se 194.71.214.5 2001
a.ns.ip-only.net
b.ns.ip-only.net
c.ns.ip-only.net

Updated: 24 Oct 2017

Sociala Media

2078

Updated: 23 Jun 2017

Internet Archive

Saved 265 times
First snapshot: 22 Sep 2001
Last snapshot: 1 Aug 2015

Updated: 18 Aug 2015

Data from Alexa

Global Rank: 207457
Rank number 2178 in SE

Updated: 8 Aug 2017

Google PageRank

Updated: 8 Mar 2016

Mobile

Speed: 61
(Speed desktop: 82)

User Experience: 59

Full info on this link.

Updated: 7 Jul 2015

Data from SimilarWeb

Few things missing ...

Development

The best backlinks

Too many links ... sorry

Few things missing ...

Pages

Title and URLFirst H1BacklinksNumber of WordsExternal LinksInternal Links
Vad är ekologisk produktion?\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/vadarekologiskproduktion.4.7850716f11cd786b52d80001021.html
Vad är ekologisk produktion?0722 1165
Det här är e-legitimation\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/anvandelegitimation/dethararelegitimation.4.465e4964142dbfe4470c1ee.html
Det här är e-legitimation0767 953
Kaniner som sällskapsdjur\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/kaninersomsallskapsdjur.4.62af51191240430af4d80002643.html
Så sköter du dina sällskapskaniner01068 875
Hundar, katter och illrar, införsel\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar/hundarkatterochillrarinforsel.4.58f2066813fc03d6a206f56.html
Införsel av hundar, katter och illrar till Sverige0414 160
Frågor och svar\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter/forvaraandrashundarochkatter/fragorochsvar.4.6b0af7e81284865248a80001875.html
Frågor och svar om hund- och kattpensionat och dagisverksamhet01000 477
Djurskydd \n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurskydd.4.1dbcbad113c7ffa7b0380003185.html
Djurskydd0306 564
Hundregistret\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/etjansterfordjuragareochdjurhalsopersonal/hundregistret.4.5aec661121e261385280002400.html
Välkommen att registrera din hund och söka i hundregistret0415 160
Införsel från listade länder\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar/hundarkatterochillrarinforsel/inforselfranlanderutanforeu/inforselfranlistadelander.4.5075e861320679518380007064.html
Införsel av en hund, katt eller iller från ett listat land utanför EU01813 1268
Föra in hundvalpar, kattungar och illervalpar\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar/hundarkatterochillrarinforsel/forainhundvalparkattungarochillervalpar.4.183e224e14a0afadecea9.html
Föra in hundvalpar, kattungar och illervalpar0727 460
Problem med Internet Explorer 11 eller Chrome?\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/etjansterforstod/skolmjolk/problemmedinternetexplorer11ellerchrome.4.1b8a384c144437186ea547.html
Problem med Internet Explorer 11 eller Chrome?0566 759
SAM Internet\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/saminternet.4.67e843d911ff9f551db80004399.html
SAM Internet – sök jordbrukarstöd0563 769
Statistik\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter/hundregistret/statistik.4.45fb0f14120a3316ad78000672.html
Statistik ur hundregistret0323 474
Reseguide för hundar och katter\n - Jordbruksverket
https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar/reseguideforhundarochkatter.4.7dc0fafe14e39f52f4876d56.html
Reseguide för hundar och katter0393 460
Svensk och närproducerad mat blir allt mer efterfrågad\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/pressochmedia/nyheter/nyhetsarkiv20092015/nyheter2014/svenskochnarproduceradmatbliralltmerefterfragad.5.724b0a8b148f52338a35f49.html
Svensk och närproducerad mat blir allt mer efterfrågad0585 448
Införsel från EU och länder med EU-villkor\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar/hundarkatterochillrarinforsel/inforselfraneuochlandermedeuvillkor.4.5075e861320679518380006989.html
Införsel av en hund, katt eller iller från EU och tredje länder med EU-villkor01540 1165
Akvariefiskar\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/akvariefiskar.4.62af51191240430af4d80002613.html
Så tar du hand om dina akvariefiskar0748 875
Press och media\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/pressochmedia.4.5aec661121e2613852800012098.html
Press och media0240 152
Författningar\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/forfattningar.4.5aec661121e2613852800012619.html
Författningssamling0261 148
Mina sidor\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/4.35974d0d12179bec28580001361.html
Mina sidor – för dig och din verksamhet0494 950
Sök\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/sok.4.37cbf7b711fa9dda7a18000870.html
Sök på Jordbruksverkets webbplats0209 448
Jordbruksverket \n - Enklare tillsammans
http://www.jordbruksverket.se/2.5abb9acc11c89b20e9e800057.html
Jordbruksverket0331 356
Webbkarta\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/webbkarta.4.5abb9acc11c89b20e9e8000503.html
Webbkarta01539 4527
Om webbplatsen\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/omwebbplatsen.4.7caa00cc126738ac4e880008536.html
Om webbplatsen0279 155
Swedish Board of Agriculture\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/swedishboardofagriculture.4.6621c2fb1231eb917e680002462.html
Welcome to the Swedish Board of Agriculture0176 423
Svensk-engelsk ordlista\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/svenskengelskordlista.4.207049b811dd8a513dc80002594.html
Svensk-engelsk ordlista03063 867
Resa med hund och katt\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter/resamedhundochkatt.4.3d54618b14a5f84b09c4ef1a.html
Hundar, katter och illrar0432 159
Hästar\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hastar.4.389b567011d9aa1eeab80008.html
Hästar0484 582
Djur\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur.4.5abb9acc11c89b20e9e8000333.html
Djur0503 364
Vad är förnybar energi?\n - Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/begransadklimatpaverkan/fornybarenergi/vadarfornybarenergi.4.2a19d05112133800c8b800089.html
Vad är förnybar energi?0704 560
Jordbruksverket \n - Enklare tillsammans
http://www.jordbruksverket.se/
Jordbruksverket0331 356

Examples of other .se domains


casinoviking.se

Ahrefs URL Rating: 27

Majestic Trust Flow: 17

Referring Domains: 210


steningevik.se

Ahrefs URL Rating: 29

Majestic Trust Flow: 29

Referring Domains: 80


blogglista.se

Ahrefs URL Rating: 42

Majestic Trust Flow: 27

Referring Domains: 2103


vikingtoys.se

Ahrefs URL Rating: 30

Majestic Trust Flow: 17

Referring Domains: 102


gemma-led.se

Ahrefs URL Rating: 24

Majestic Trust Flow: 25

Referring Domains: 54


artikelparadis.se

Ahrefs URL Rating: 35

Majestic Trust Flow: 16

Referring Domains: 418


rim.se

Ahrefs URL Rating: 26

Majestic Trust Flow: 5

Referring Domains: 57


svl.se

Ahrefs URL Rating: 28

Majestic Trust Flow: 14

Referring Domains: 75


leksandshemslojd.se

Ahrefs URL Rating: 25

Majestic Trust Flow: 35

Referring Domains: 57


iterio.se

Ahrefs URL Rating: 23

Majestic Trust Flow: 20

Referring Domains: 30


friendsofadam.se

Ahrefs URL Rating: 34

Majestic Trust Flow: 28

Referring Domains: 187


juristpunkten.se

Ahrefs URL Rating: 20

Majestic Trust Flow: 7

Referring Domains: 32


sokordsproffsen.se

Ahrefs URL Rating: 24

Majestic Trust Flow: 14

Referring Domains: 51


billigareservdelar.se

Ahrefs URL Rating: 25

Majestic Trust Flow: 15

Referring Domains: 73


skipperfurniture.se

Ahrefs URL Rating: 25

Majestic Trust Flow: 13

Referring Domains: 64


skinroller.se

Ahrefs URL Rating: 28

Majestic Trust Flow: 6

Referring Domains: 112


one-nordic.se

Ahrefs URL Rating: 36

Majestic Trust Flow: 34

Referring Domains: 190


onlinebingoguide.se

Ahrefs URL Rating: 28

Majestic Trust Flow: 32

Referring Domains: 96


kvallsstunden.se

Ahrefs URL Rating: 23

Majestic Trust Flow: 16

Referring Domains: 44


buustamonsfjallgard.se

Ahrefs URL Rating: 34

Majestic Trust Flow: 19

Referring Domains: 136


utryckningsfordon.se

Ahrefs URL Rating: 28

Majestic Trust Flow: 20

Referring Domains: 140


seo.se

Ahrefs URL Rating: 34

Majestic Trust Flow: 12

Referring Domains: 171


nevica.se

Ahrefs URL Rating: 27

Majestic Trust Flow: 10

Referring Domains: 110


jimwestergren.se

Ahrefs URL Rating: 29

Majestic Trust Flow: 32

Referring Domains: 316


muslimskafamiljedagarna.se

Ahrefs URL Rating: 24

Majestic Trust Flow: 3

Referring Domains: 78


office.se

Ahrefs URL Rating: 31

Majestic Trust Flow: 38

Referring Domains: 154


sandbackens.se

Ahrefs URL Rating: 27

Majestic Trust Flow: 19

Referring Domains: 69


byggvarubedomningen.se

Ahrefs URL Rating: 38

Majestic Trust Flow: 30

Referring Domains: 275


stockholmatstorningar.se

Ahrefs URL Rating: 22

Majestic Trust Flow: 10

Referring Domains: 38


caseon.se

Ahrefs URL Rating: 20

Majestic Trust Flow: 0

Referring Domains: 30