[More tools]

API: This page as json (API info)
Not logged in, login or create account

naturvardsverket.se

Information from DomainStats.io, score: 10

Few things missing ...

Summary

naturvardsverket.se
10 Aug 2015
  • Ahrefs URL Rating: [loading...]
  • Majestic Trust Flow: [loading...]
  • Referring Domains: [loading...]
  • DomainStats.io Backlink Score: [loading...]
  • DomainStats.io Organic Visibility Score: [loading...]
  • Backlinks Language: [loading...]

Info from crawl


Time to fetch: 1.45 seconds

Google Analytics: UA-35227438 (2 of these)

Words on home page: 425

Title: Naturvårdsverket

Meta robots: index, follow

Favicon:

H1: Start

Dofollow links on the home page:
External: 5
Internal: 64

Updated: 7 May 2016

Spam and Blacklists

DomainStats.io Spam Flags: 0

Google Safe Browsing database: Clean

WOT Trustworthiness: Excellent (confidence 13%)

WOT Child Safety: Excellent (confidence 8%)

WOT category: Good site (confidence 13%)

McAfee SiteAdvisor Rating: Safe

Database from Malwarebytes.org: Clean

9 different lists from Spamhaus: Clean

6 different lists from Surbl.org: Clean

5 different lists from JunkemailFilter.com: Clean

2 different lists from Spam Eating Monkey: Clean

List from Malwaredomains.com: Clean

Database from PhishTank.com: Clean

Database of scammers from spam404.com: Clean

URLs removed from Google (DMCA): 0

Database from urlblacklist.com: Clean

Data from Ahrefs

Ahrefs Domain Rank: 65

Domains linking in: 6534 (+2)

Pages with highest Ahrefs URL Rating:

Updated: 22 Dec 2016

Registration details

Registration date: 2000-05-26
Registrar: NMU Group

Updated: 30 Jul 2016

Rank positions on Google.se

KeywordRankChangeURLVolumeCPC (USD)
björn5
1
www.naturvard...djur/Fakta-om-bjorn/81005.25
oljeavskiljare1www.naturvard...ioner/620-8283-3.pdf8801.63
miljöpåverkan vindkraft1www.naturvard...de/Energi/vindkraft/305.55
vindkraft miljöpåverkan1www.naturvard...de/Energi/vindkraft/1103.56
avfall sverige4www.naturvard...-miljon/Mark/Avfall/16005.24
vindkraftverk miljöpåverkan1www.naturvard...de/Energi/vindkraft/703.03
förnybar energi3www.naturvard...rgi/Fornybar-energi/10002.95
avfall2www.naturvardsverket.se/Amnen/Avfall/7201.71
miljöpåverkan vindkraft2www.naturvar...-8310-6.pdf?pid=3997305.55
luft6
4
www.naturvard...ft/Luftfororeningar/19001.95
förnybara energikällor5www.naturvard...rgi/Fornybar-energi/4804.38
cykla5www.naturvard...-har-galler/Cykling/16001.43
fossila bränslen olja3www.naturvard...gi/Fossila-branslen/503.20
olja miljöpåverkan4www.naturvard...gin-paverkar-miljon/505.23
avlopp6
3
www.naturvard...Vagledningar/Avlopp/13001.38
jakt och fiske4www.naturvard...ller/Jakt-och-fiske/7201.05
förnybar el4www.naturvard...rgi/Fornybar-energi/503.79
olja miljöpåverkan5www.naturvard...gi/Fossila-branslen/505.23
ormar i sverige4www.naturvard...r/Rad/Orm-pa-tomten/7200.95
laponia6www.naturvard.../Laponia-i-Lappland/16000.51
vattenkraft miljöpåverkan8
1
www.naturvard...gin-paverkar-miljon/2103.46
hur påverkar vattenkraft miljön7
2
www.naturvard...gin-paverkar-miljon/404.43
jobb miljö7
3
www.naturvard...erket/Jobba-hos-oss/903.54
miljöpåverkan vattenkraft8
3
www.naturvard...gin-paverkar-miljon/304.25
fridlysta blommor3www.naturvard...ter/Fridlysta-arter/7200.00
fridlysta blommor4www.naturvar...-8605-3.pdf?pid=42837200.00
vilda8
1
www.naturvard...Djur-och-vaxter/Rad/10000.00
www.smhi7
1
www.naturvar...matstabilisering.pdf16000.02

DomainStats.io Organic Visibility Score: 447 (+22)

Updated: 19 Jan 2017

Data from Majestic

Citation Flow: 49 (-6)

Trust Flow: 55 (-2)

Category: Business

Referring Subnets: 2679 (-11)

Referring IPs: 3950

Global Rank: 56751 (+441)

Rank for all .se: 163 (+2)

Updated: 7 Dec 2016 / 8 Jan 2017

Data from Moz

Domain Authority: 74 (-3)

Page Authority: 79 (-2)

Updated: 14 Dec 2016

Keyword data

Keyword: naturvardsverket
Search volume per month: 140
Cost per click (CPC): $0.00

Updated: 10 Nov 2015

IP info

IP: 78.41.247.161 (3 of these)
ISP: Logica AB

This IP is listed by 0 out of 22 blacklist providers.

Nameservers:
origo.nmugroup.com
unit.nmugroup.com
ephemera.nmugroup.se

Updated: 6 Jan 2017

Sociala Media

867

10

Updated: 19 Jan 2017

Internet Archive

Saved 506 times
First snapshot: 22 Jan 2003
Last snapshot: 10 Aug 2015

Updated: 18 Aug 2015

Data from Alexa

Global Rank: 300272
Rank number 2395 in SE

Updated: 9 Dec 2016

Google Index

Indexed pages: > 4500

Naturvårdsverket
www.naturvardsverket.se/
Regeringens centrala miljömyndighet. Arbetar för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället.

Så betalar du statligt jaktkort - Naturvårdsverket
www.naturvardsverket.se/Var-natur/.../Sa-betalar-du-statligt-jaktkort/
1 jun 2016 ... I Jägarregistret kan du även se dina jägarexamensprov, ladda ner och skriva ut intyg över jägarexamen eller statligt jaktkort, betala för dina ...

Hunter Registry - Login
https://jagarregistret.naturvardsverket.se/Auth/B2B
To be able to access the Hunter registry choose one of the 3 alternatives: If you have paid the hunting permit fee online before: press the login button to log in.

Jägarregistret - Välj inloggningssätt
https://jagarregistret.naturvardsverket.se/
Vanliga frågor · Mer information om jägarregistret · Hantering av personuppgifter · Vanliga frågor · Mer information om jägarregistret · Hantering av ...

Kontakta oss - Naturvårdsverket
www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Kontakt/
Alla kontaktvägar till Naturvårdsverket. Här kan du se alla grupper du kan kontakta på Naturvårdsverket. Om du är osäker på vart du ska vända dig med din fråga ...

Naturvårdsverkets rapporter, broschyrer och böcker - Naturvårdsverket
www.naturvardsverket.se/publikationer
När du lagt en publikation i "Varukorgen" hittar du varukorgen högst upp på sidan . Där kan du ändra antal och gå vidare till "Kassan" och skriva in dina uppgifter.

Om Naturvårdsverket - Naturvårdsverket
www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/
Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och arbetar pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Vi ansvarar för frågor ...

CWE2013 - Naturvardsverket
www.naturvardsverket.se/CWE2013/
CWE2013 Conference on Wind power and Environmental impacts. CWE 2013 included 70 lectures, 11 plenary speakers and 4 workshops, with more than 300  ...

Miljöinvesteringsregistret - Naturvårdsverket
www.naturvardsverket.se/mir
Informationen kommer dock fortsatt att finnas tillgänglig via Naturvårdsverkets tjänst för "Öppna Data" och via Miljödataportalen. Öppna Data · Miljödataportalen .

Allemansrätten - Naturvårdsverket
www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/
Allemansrätten. Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller sitter på en sten och tänker. Allemansrätten är en unik möjlighet ...

Updated: 17 Jun 2016

Google PageRank

Updated: 18 Mar 2016

Mobile

Speed: 26
(Speed desktop: 30)

User Experience: 93

Full info on this link.

Updated: 7 Jul 2015

Data from SimilarWeb

Few things missing ...

Development

The best backlinks

Too many links ... sorry

Few things missing ...

Links to correct

Linking PageIncorrect LinkHTTP CodeTime Checked
www.naturvardsverket.se/Om-webbplatsen/Kakor-cookies/ http://www.pts.se/sv/Regler/Lagar/Lag-om-elektronisk-kommunikation/Cookies-kakor/
Anchor: Om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats
30229 Oct '16
www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/ http://www.swedishepa.se/en/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Government-commissions/
Anchor: English
029 Oct '16
www.naturvardsverket.se/Kalendarium/ http://www.swedishepa.se/en/Calendar/
Anchor: English
029 Oct '16
www.naturvardsverket.se/Amnen/Skyddad-natur/ http://18729.shop.textalk.se/
Anchor: Naturvårdsverkets skyltbutik
029 Oct '16
www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/ https://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/16-Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/vad-gors/
Anchor: Sammanställning på miljömål.se av aktuella åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv
02 Nov '16
www.naturvardsverket.se/klimatklivet http://www.energimyndigheten.se/laddinfrastruktur
Anchor: Energimyndighetens information om laddinfrastruktur
02 Nov '16
www.naturvardsverket.se/klimatklivet http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/fossilfria-transporter/laddinfrastruktur/rad-vid-installation-av-laddstation/
Anchor: Energimyndighetens guide vid installation av laddstationer
02 Nov '16
www.naturvardsverket.se/klimatklivet http://www.lansstyrelsen.se/
Anchor: Länsstyrelsernas webbplats
3022 Nov '16
www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/informationsmaterial/ http://www.hsr.se/var-radd-om-din-arena
Anchor: Var rädd om din arena, Håll Sverige Rents webbplats
02 Nov '16
www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturum/Naturum-Trollskogen-Oland/ http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/djur-och-natur/friluftsliv/naturum
Anchor: Naturum Blekinge
3022 Nov '16
www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturum/Naturum-Trollskogen-Oland/ http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/Pages/ottenby.aspx
Anchor: Naturreservatet Ottenby
02 Nov '16
www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturum/Naturum-Trollskogen-Oland/ http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/djur-och-natur/friluftsliv/naturum/abisko
Anchor: Naturum Abisko
02 Nov '16
www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturum/Naturum-Trollskogen-Oland/ http://sverigesnationalparker.se/park/abisko-nationalpark/
Anchor: Se och upplev Abisko nationalpark
02 Nov '16
www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturum/Naturum-Trollskogen-Oland/ http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturresvaten/leksand/Siljansnas
Anchor: Siljansnäs naturreservat
02 Nov '16
www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturum/Naturum-Trollskogen-Oland/ http://www.svetur.se/sv/kungsbacka/sevardheter/Fjaras-bracka--naturum/
Anchor: Naturum Fjärås Bräcka
02 Nov '16
www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturum/Naturum-Trollskogen-Oland/ https://www.sverigesnationalparker.se/park/kosterhavets-nationalpark/
Anchor: Se och upplev Kosterhavets nationalpark
02 Nov '16
www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturum/Naturum-Trollskogen-Oland/ http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/Pages/default.aspx
Anchor: Skyddat natur i Kronobergs län
02 Nov '16
www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturum/Naturum-Trollskogen-Oland/ http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/husebymaden/Pages/index.aspx
Anchor: Naturreservatet Husebymaden
02 Nov '16
www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturum/Naturum-Trollskogen-Oland/ https://www.sverigesnationalparker.se/park/tyresta-nationalpark/
Anchor: Se och upplev Tyresta nationalpark
02 Nov '16
www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturum/Naturum-Trollskogen-Oland/ https://www.sverigesnationalparker.se/park/stenshuvuds-nationalpark/
Anchor: Se och upplev Stenshuvud nationalpark
02 Nov '16
www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturum/Naturum-Trollskogen-Oland/ https://www.sverigesnationalparker.se/park/store-mosse-nationalpark/besoksinformation/naturum
Anchor: Naturum Store Mosse
02 Nov '16
www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturum/Naturum-Trollskogen-Oland/ https://www.sverigesnationalparker.se/park/soderasens-nationalpark/besoksinformation/naturum/
Anchor: Naturum Söderåsen
02 Nov '16
www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturum/Naturum-Trollskogen-Oland/ http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/Pages/trollskogen.aspx
Anchor: Trollskogens naturreservat
02 Nov '16
www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturum/Naturum-Trollskogen-Oland/ http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/Pages/default.aspx
Anchor: Skyddad natur i Jämtlands län
02 Nov '16
www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturum/Naturum-Trollskogen-Oland/ https://www.sverigesnationalparker.se/park/djuro-nationalpark/
Anchor: Se och upplev Djurö nationalpark
02 Nov '16
www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avlopp/ http://www.havochvatten.se/
Anchor: Havs- och vattenmyndigheten
30220 Jan '17

Pages

Title and URLFirst H1BacklinksNumber of WordsExternal LinksInternal Links
\r\n E-tjänster - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/E-tjanster/
E-tjänster0477 5122

http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nya-siffror-for-konsumtionens-paverkan-pa-klimatet-/ (HTTP 404)
0
\r\n Fakta om björn - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Rovdjur/Fakta-om-bjorn/
Fakta om björn01006 5103
\r\n Industri - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Industri/
Industri0463 594
\r\n Vindkraft - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/vindkraft/
Om arbetet med vindkraft01010 7137
\r\n Avfall – samlad information - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Avfall/
Avfall, samlad information0509 598
\r\n Hitta till naturum - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturum/Naturum-Trollskogen-Oland/
Hitta till naturum02642 98140
\r\n Från hype till allvar! Nationell verkstad för hållbara livsstilar 2016 - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Kalendarium/Fran-hype-till-allvar-Verkstad-for-hallbara-livsstilar/
Från hype till allvar! Nationell verkstad för hållbara livsstilar 20160687 564
\r\n Teckenspråk - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Teckensprak/
Teckenspråk0303 552
\r\n Förorenade områden – samlad information - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Fororenade-omraden/
Förorenade områden0564 596

http://www.naturvardsverket.se/Start/Lagar-och-styrning/Tillsyn-och-egenkontroll/ (HTTP 404)
0
\r\n Försurning - samlad information - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Forsurning/
Försurning0423 571
\r\n A–Ö\r\n
http://www.naturvardsverket.se/A-O/
A–Ö0266 540
\r\n Biologisk mångfald – samlad information - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Biologisk-mangfald/
Biologisk mångfald0485 597
\r\n Luft – samlad information om luftkvalitet och utsläpp - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Luft/
Luft02473 64224
\r\n Buller – samlad information - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Buller/
Buller0541 596
\r\n Orm på tomten, huggorm och andra ormar - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Rad/Orm-pa-tomten/
Orm på tomten0812 7102
\r\n Råd om vilda djur - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Rad/
Råd om vilda djur0572 5112
\r\n Regeringsuppdrag - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/
Regeringsuppdrag01258 6141
\r\n Nytt om Miljöövervakning är ett nyhetsbrev om svensk miljöövervakning - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nyhetsbrev/Miljoovervakning/
Nytt från Miljöövervakningen0361 2852
\r\n Statligt bidrag till strandstädning av Bohuskusten - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Statligt-bidrag-till-strandstadning-av-Bohuskusten--/
Statligt bidrag till strandstädning av Bohuskusten0755 551
\r\n Informationsmaterial om allemansrätten - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/informationsmaterial/
Informationsmaterial om allemansrätten0627 7119
\r\n Naturvårdsverket\r\n
http://naturvardsverket.se/
Start0423 1159
\r\n Naturvårdsverkets rapporter, broschyrer och böcker - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/
Publikationer01136 5182
\r\n Laponia i Lappland - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Varldsarv/Laponia-i-Lappland/
Laponia i Lappland0861 13101
\r\n EU och internationellt – samlad information - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/EU-och-internationellt/
EU och internationellt0502 597
\r\n Ämnen - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/
Ämnen0275 570
\r\n Vår natur - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/
Vår natur0564 5111
\r\n Vindval – Kunskap om vindkraft - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/vindval
Vindval0958 9110
\r\n Nyheter och pressmeddelanden - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/
Nyheter och pressmeddelanden025316 81330
\r\n Fridlysta arter - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Fridlysta-arter/
Fridlysta arter01004 7117
\r\n Samlat om forskning - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Forskning/
Samlat om forskning0494 597
\r\n Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/
Start0408 565
\r\n Yttranden 2016 över förslag och utredningar - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Remisser-och-Yttranden/Yttranden/Yttranden-2016/
Yttranden 2016 över förslag och utredningar01751 5214
\r\n Artbevarande – samlad information - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Artbevarande/
Artbevarande0503 597
\r\n Riv rätt - var med och rädda klimatet - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Kalendarium/Riv-ratt---var-med-och-radda-klimatet/
Riv rätt - var med och rädda klimatet0524 859
\r\n Om Naturvårdsverket - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/
Om Naturvårdsverket0479 759
\r\n Föreskrifter och allmänna råd, Naturvårdsverkets författningssamling - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/
Föreskrifter och allmänna råd0977 5223
\r\n Stöd i miljöarbetet - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/
Stöd i miljöarbetet0441 5131
\r\n Remisser - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Remisser-och-Yttranden/Remisser/
Remisser0546 5127
\r\n Energi – samlad information - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Energi/
Energi0437 595
\r\n Vägledningar om avlopp - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avlopp/
Vägledningar om avlopp01940 6176
\r\n Luftföroreningar och dess effekter - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Luftfororeningar/
Luftföroreningar och dess effekter0614 599
\r\n Sveriges nationalparker - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Nationalparker/
Sveriges nationalparker0861 10120
\r\n Allemansrätten - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/allemansratten
Allemansrätten0501 6105
\r\n CWE2013 - Naturvardsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/CWE2013/
CWE2013 Conference on Wind power and Environmental impacts0304 130
\r\n Friluftsliv - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Friluftsliv/
Friluftsliv0490 597
\r\n Naturum - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturum/
Naturum0554 6115
\r\n Samlad information om jakt - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Jakt/
Jakt0644 6123
\r\n Miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/
Ett rikt växt- och djurliv01055 12110
\r\n Konsumtion - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Konsumtion/
Konsumtion0554 596
\r\n Vad är Natura 2000 - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/natura2000
Vad är Natura 20000773 8110
\r\n Grön infrastruktur för alla - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Kalendarium/Gron-infrastruktur-for-alla/
Grön infrastruktur för alla0774 647
\r\n Om webbplatsen - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Om-webbplatsen/
Om webbplatsen01059 1550
\r\n Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet
Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar01256 15140
\r\n Fossila bränslen - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/Fossila-branslen/
Fossila bränslen01163 5129
\r\n Skog - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Skog/
Skog0522 596
\r\n Fakta om avfall - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/Avfall/
Fakta om avfall0707 7102
\r\n Energin påverkar miljön - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/Energin-paverkar-miljon/
Energin påverkar miljön0746 6128
\r\n Miljöinvesteringsregistret - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/mir
Miljöinvesteringsregistret0500 789
\r\n Kalendarium - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Kalendarium/
Kalendarium0697 674
\r\n Avlopp – samlad information - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Avlopp/
Avlopp0553 595
\r\n Tillsynsnytt - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nyhetsbrev/Tillsynsnytt/
Tillsynsnytt0388 3652
\r\n Lyssna på talande webb\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Lyssna/
Lyssna på talande webb0341 544
\r\n Att jobba på Naturvårdsverket - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Jobba-hos-oss/
Jobba hos oss0590 558
\r\n Förnybar energi - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/Fornybar-energi/
Förnybar energi01206 5132
\r\n Miljögifter - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Miljogifter/
Miljögifter0523 598
\r\n Klimat – samlad information - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Klimat/
Klimat0540 598
\r\n Naturvårdsverkets rapporter, broschyrer och böcker - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/publikationer
Publikationer01204 5184

http://www.naturvardsverket.se/hb/Artskyddsforordningen/Lagtolkningar/Artskyddsforordningen/ (HTTP 404)
0
\r\n Miljöarbete i samhället - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/
Miljöarbete i samhället0482 5115
\r\n Ridning - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Ridning/
Ridning01083 8128
\r\n Skyddad natur - samlad information - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Skyddad-natur/
Skyddad natur0717 8130
\r\n Jakt och fiske - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Jakt-och-fiske/
Jakt och fiske0717 13127
\r\n Jakt - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Jakt/
Jakt0500 596
\r\n Kontakta oss - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Kontakt/
Kontakta oss0663 758
\r\n Producentansvar - Samlad information - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Producentansvar/
Producentansvar0479 592
\r\n Lösa hundar i naturen – det här gäller - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Hundar-i-naturen/
Hundar i naturen01204 14130
\r\n Kakor (cookies) - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Om-webbplatsen/Kakor-cookies/
Kakor (cookies)0559 845

http://www.naturvardsverket.se/sv/ (HTTP 301)
Redirect to: http://www.naturvardsverket.se/
0
\r\n Vad säger allemansrätten. Vad får du göra i naturen? - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/
Det här gäller vid olika aktiviteter0581 7127

http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Friluftsliv/Allemansratten/ (HTTP 301)
Redirect to: http://www.naturvardsverket.se/allemansratten
0
\r\n Allemansrätten - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/
Allemansrätten0501 6105
\r\n Cykla i naturen - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Cykling/
Cykling01017 7131
\r\n Så mår miljön - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/
Så mår miljön0418 579

http://www.naturvardsverket.se/Start/Friluftsliv/Allemansratten/ (HTTP 301)
Redirect to: http://www.naturvardsverket.se/allemansratten
0
\r\n Allemansrätten - Naturvårdsverket\r\n
http://www.naturvardsverket.se/allemansratten/
Allemansrätten0501 6105

Examples of domains that naturvardsverket.se links to

DomainIPAnalyticsAdsense
destinationjokkmokk.se 195.74.38.63UA-78054138 (1)
gellivarelapland.se 45.79.108.175UA-71855626 (1)
sollentuna.se 217.114.93.188UA-62597570 (1)
naturumvaladalen.se 212.97.134.19UA-60737904 (1)
ajtte.com 195.74.38.98UA-59937571 (1)
falun.se 212.85.68.103UA-57140487 (7)
giftinformation.se 217.114.93.133UA-56946519 (1)
sverigesnationalparker.se 78.41.247.166UA-51135343 (2)
naturumhogakusten.se 212.85.68.97UA-46011418 (1)
laponia.nu 193.45.5.202UA-45861477 (35)
airclim.org 91.201.60.3UA-45522330 (2)
miljomal.se 78.41.247.160UA-43705232 (1)
karlstad.se 193.235.28.133UA-35780653 (3)
swedishepa.se 78.41.247.161UA-35227438 (2)
ange.se 79.138.55.74UA-30732278 (1)
husebybruk.se 193.13.74.28UA-30461451 (1)
kullabergsnatur.se 192.165.22.135UA-29923515 (30)
naturumdalarna.se 192.165.22.135UA-29923515 (30)
hallbarstad.se 194.169.225.70UA-29546492 (1)
ekoturism.org 91.189.44.110UA-29051096 (3)
trelleborg.se 194.132.131.25UA-27445002 (1)
vaxjo.se 195.84.40.10UA-17106565 (1)
helsingborg.se 193.180.109.5UA-16678811 (2)
visitfjallen.se 193.41.118.19UA-16670240 (1)
sverigesbyggindustrier.se 62.20.6.174UA-16363623 (10)
mariebergsskogen.se 31.216.35.3UA-15580048 (1)
halmstad.se 192.165.96.14UA-15255124 (1)
stockholm.se 217.21.237.35UA-13301983 (11)
landskrona.se 217.114.85.16UA-12410113 (1)
nrm.se 193.10.57.48UA-11120531 (4)
lansstyrelsen.se 192.165.22.135UA-10654571 (5)
ystad.se 193.17.72.231UA-10569223 (1)
sopor.nu 79.99.7.235UA-8748148 (1)
linkoping.se 148.136.1.7UA-7842758 (17)
naturum.lackoslott.se 212.16.184.66UA-7392886 (34)
jonkoping.se 85.188.187.71UA-6462503 (4)
tyresta.se 194.9.94.207UA-6375301 (4)
gotland.se 193.180.228.254UA-6121411 (4)
norrkoping.se 194.68.146.134UA-5749833 (1)
havochvatten.se 193.182.187.10UA-5739116 (1)
orebro.se 194.103.205.15UA-4830769 (1)
stralsakerhetsmyndigheten.se 141.255.191.33UA-4734840 (1)
lund.se 193.12.172.20UA-4152725 (5)
lulea.se 195.196.112.146UA-3816876 (2)
sundsvall.se 194.71.24.41UA-3046507 (2)
hsr.se 192.121.165.123UA-2689791 (1)
sodertalje.se 40.69.218.150UA-63186 (1)
browsehappy.com 66.155.40.165UA-52447 (96)
sofnet.org 204.11.56.48
energimyndigheten.se 195.67.76.248
scac.se 195.67.7.11
naturumvastervik.se 194.9.95.119
vindlov.se 194.1.197.34
umea.se 193.254.4.31
skelleftea.se 193.180.154.181
scb.se 193.180.124.91
vattenriket.kristianstad.se 193.17.67.216
slb.nu 193.14.183.131
morevisibility.com 192.237.194.221
uppsala.se 192.176.238.51
projektwebbar.lansstyrelsen.se 192.165.22.135
storemosse.se 192.165.22.135
lst.se 192.165.22.135
pts.se 192.121.211.223
webbriktlinjer.se 192.121.211.220
lantmateriet.se 192.71.191.67
skyddadnatur.naturvardsverket.se 192.71.189.28
ornskoldsvik.se 192.36.230.67
data.naturvardsverket.se 168.63.75.207
malmo.se 161.52.15.153
naturumgotland.se 91.201.60.23
anpdm.com 89.234.52.177
eea.europa.eu 87.54.7.130
falsterbostrandbad.se 62.116.130.8
svetur.se 54.246.180.126
luftvard.se 54.246.122.227
delegia.com 54.72.160.116
sommen-naturum.se 46.30.215.42
naturumgetteron.se 46.30.213.94
vindelfjallen.se 31.216.35.3

Examples of other .se domains


bonshop.se

Ahrefs URL Rating: 27

Majestic Trust Flow: 30

Referring Domains: 202


123bildelar.se

Ahrefs URL Rating: 26

Majestic Trust Flow: 28

Referring Domains: 51


vxonews.se

Ahrefs URL Rating: 20

Majestic Trust Flow: 28

Referring Domains: 129


brasseriebalzac.se

Ahrefs URL Rating: 23

Majestic Trust Flow: 8

Referring Domains: 55


ovningsmastaren.se

Ahrefs URL Rating: 23

Majestic Trust Flow: 15

Referring Domains: 76


billigaste-fastpris.se

Ahrefs URL Rating: 20

Majestic Trust Flow: 23

Referring Domains: 15


synonymerna.se

Ahrefs URL Rating: 20

Majestic Trust Flow: 0

Referring Domains: 22


utanvirus.se

Ahrefs URL Rating: 20

Majestic Trust Flow: 8

Referring Domains: 63


tui.se

Ahrefs URL Rating: 49

Majestic Trust Flow: 41

Referring Domains: 1544


nolang.se

Ahrefs URL Rating: 20

Majestic Trust Flow: 0

Referring Domains: 1428


koket.se

Ahrefs URL Rating: 50

Majestic Trust Flow: 33

Referring Domains: 5255


kampanjjakten.se

Ahrefs URL Rating: 37

Majestic Trust Flow: 41

Referring Domains: 221


goodforkids.se

Ahrefs URL Rating: 28

Majestic Trust Flow: 11

Referring Domains: 82


bestchip.se

Ahrefs URL Rating: 28

Majestic Trust Flow: 15

Referring Domains: 103


gorillasports.se

Ahrefs URL Rating: 20

Majestic Trust Flow: 11

Referring Domains: 37


personligfodelsetavla.se

Ahrefs URL Rating: 27

Majestic Trust Flow: 13

Referring Domains: 77


magnoliabostad.se

Ahrefs URL Rating: 28

Majestic Trust Flow: 22

Referring Domains: 85


sfipodd.se

Ahrefs URL Rating: 22

Majestic Trust Flow: 3

Referring Domains: 43


gratisskola.se

Ahrefs URL Rating: 21

Majestic Trust Flow: 7

Referring Domains: 14


parfymeronline.se

Ahrefs URL Rating: 20

Majestic Trust Flow: 3

Referring Domains: 10


mattstorebring.se

Ahrefs URL Rating: 25

Majestic Trust Flow: 4

Referring Domains: 69


mobilfynd.se

Ahrefs URL Rating: 24

Majestic Trust Flow: 9

Referring Domains: 41


skeppamarin.se

Ahrefs URL Rating: 30

Majestic Trust Flow: 15

Referring Domains: 84


copema.se

Ahrefs URL Rating: 21

Majestic Trust Flow: 13

Referring Domains: 45


rajapack.se

Ahrefs URL Rating: 22

Majestic Trust Flow: 29

Referring Domains: 44


stegproffsen.se

Ahrefs URL Rating: 23

Majestic Trust Flow: 26

Referring Domains: 48


kry.se

Ahrefs URL Rating: 37

Majestic Trust Flow: 17

Referring Domains: 596


dalarnasauktionsbyra.se

Ahrefs URL Rating: 23

Majestic Trust Flow: 26

Referring Domains: 27


primeburger.se

Ahrefs URL Rating: 30

Majestic Trust Flow: 18

Referring Domains: 99


tunabyggen.se

Ahrefs URL Rating: 33

Majestic Trust Flow: 42

Referring Domains: 127