[More tools]

API: This page as json (API info)
Not logged in, login or create account

oskommune.no

Information from DomainStats.io, score: 4

Few things missing ...

Summary

oskommune.no
25 May 2016
  • Ahrefs URL Rating: [loading...]
  • Majestic Trust Flow: [loading...]
  • Referring Domains: [loading...]
  • DomainStats.io Backlink Score: [loading...]
  • DomainStats.io Organic Visibility Score: [loading...]

Info from crawl


Time to fetch: 1.31 seconds

Words on home page: 1178

Title: Os kommune

Meta keywords: offentleg forvaltning, søknad, kommunale tenester, tenesteyting, offentleg forvaltning, søknad, kommunale tenester, tenesteyting, offentleg forvaltning, søknad, kommunale tenester, tenesteyting

H1: Os kommune

Dofollow links on the home page:
External: 38
Internal: 445

Updated: 22 Jul 2017

Spam and Blacklists

Google Safe Browsing database: Clean

WOT: No data

McAfee SiteAdvisor Rating: Safe

McAfee SiteAdvisor Category: Government/Military, Public Information

Database from Malwarebytes.org: Clean

9 different lists from Spamhaus: Clean

6 different lists from Surbl.org: Clean

5 different lists from JunkemailFilter.com: Clean

2 different lists from Spam Eating Monkey: Clean

List from Malwaredomains.com: Clean

Database from PhishTank.com: Clean

Database of scammers from spam404.com: Clean

URLs removed from Google (DMCA): 0

Database from urlblacklist.com: Clean

Data from Ahrefs

Ahrefs Domain Rank: 50

Domains linking in: 190 (+0)

Pages with highest Ahrefs URL Rating:

Updated: 25 May 2016

Data from Majestic

Citation Flow: 37 (+4)

Trust Flow: 24 (-6)

Category: Society/Government

Not in Majestic Top Million.

Updated: 21 Apr 2017

IP info

IP: 85.200.208.140

Updated: 22 Jun 2017

Sociala Media

145

0

Updated: 25 May 2016

Internet Archive

Saved 146 times
First snapshot: 5 Aug 2002
Last snapshot: 22 Apr 2016

Updated: 25 May 2016

Data from Alexa

Global Rank: 2399080
Rank number 26179 in NO

Updated: 13 Apr 2017

Mobile

Speed: 46
(Speed desktop: 70)

User Experience: 99

Full info on this link.

Updated: 25 May 2016
Few things missing ...

Backlinks

Few things missing ...

Most common dofollow anchors

Anchor# Domains
Os kommune7
[image]7
Os4
Os i Hordaland1
oskommune.no1
Verdens vanndag1
her1
Os kommune sine heimesider 1. desember 20161
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/barnehage/soke-bytte-seie-opp-barnehageplass/1
Til Os kommune1
Os i bilete1
http://oskommune.no1
Teknisk drift1

Most common countries and TLDs

IP Country# Domains
19
3
2
2
1
1
Domain TLD# Domains
.no24
.com4
.net1

Links to correct

Linking PageIncorrect LinkHTTP CodeTime Checked
https://oskommune.no/ http://www.bkk.no/privat/kundeservice/feilmeldinger/article25465.ece
Anchor: Mørke gatelys
30222 Jul '17
https://oskommune.no/ http://www.bufdir.no/Fosterhjem/Hvordan_bli_fosterhjem/
Anchor: Fosterheim
30222 Jul '17
https://oskommune.no/ https://www.altinn.no/nn/Skjema-og-tenester/Etater/Skatteetaten/Mine-krav-og-betalingar/
Anchor: Mine krav og betalingar
30222 Jul '17
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/skule/skular-i-os/ http://www.soreoyane.gs.hl.no/
Anchor: Søre Øyane barneskule
022 Jul '17
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/skule/skular-i-os/ http://www.hegglandsdalen.gs.hl.no/
Anchor: Hegglandsdalen barneskule
022 Jul '17
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/skule/skular-i-os/ http://www.softeland.skule.no/
Anchor: Søfteland barneskule
022 Jul '17
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/skule/skular-i-os/ http://www.kuventra.skule.no/
Anchor: Kuventræ barneskule
022 Jul '17
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/skule/skular-i-os/ http://www.halhjem.gs.hl.no/
Anchor: Halhjem barneskule
022 Jul '17
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/skule/skular-i-os/ http://www.osbarn.gs.hl.no/
Anchor: Os barneskule
022 Jul '17
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/skule/skuleskyss/ http://kart.hfk.no/skoleskyss/
Anchor: ruteutreknar
022 Jul '17
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/vaksenopplaring/ http://osvo.no/index.php
Anchor: Os vaksenopplæring si nettside
blocked in robots.txt22 Jul '17

Pages

Title and URLFirst H1BacklinksNumber of WordsExternal LinksInternal Links
Os kommune
https://oskommune.no/
Os kommune711178 38445
https://www.oskommune.no/4
https://oskommune.no/Los_struktur.aspx?MId1=43
https://oskommune.no/artikkel.aspx?MId1=45&AId=1122
http://oskommune.no/2
https://oskommune.no/aktuelt/unesco-sette-oselvarverkstaden-pa-kulturarvsliste.9672.aspx1
https://oskommune.no/helse-og-omsorg/avlastning-og-stotte/brukarstyrt-personleg-assistanse/arbeidsleiarrolla-kva-inneber-den.1799.aspx1
https://oskommune.no/tenester/veg-hamn-og-vatn/verdas-vassdag-22-mars-ein-berekraftig-vassbransje.119451.aspx1
https://oskommune.no/helse-og-omsorg/psykisk-helse-og-rusomsorg/1
https://oskommune.no/artikkel.aspx?MId1=126&AId=18021
https://oskommune.no/einingar-avdelingar/kultureininga/aktivitetskoordinator/1
https://oskommune.no/artikkel.aspx?MId1=301&AId=17591
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/barnehage/soke-bytte-seie-opp-barnehageplass/1
https://oskommune.no/veg-vatn-kloakk-og-avfall/vatn-og-kloakk/kontakt-teknisk-drift/1
http://oskommune.no/artikkel.aspx?AId=925&tid=46&back=1&mid1=3981
Gamleheimshagen - dagsenter for eldre - Os kommune
https://oskommune.no/helse-og-omsorg/avlastning-og-stotte/dagtilbod-for-eldre/
Os kommune01296 35431
Å melde frå til barnevernet - Os kommune
https://oskommune.no/helse-og-omsorg/barnevern/a-melde-fra-til-barnevernet/
Os kommune01387 37428
Ressursgruppa Tidleg innsats - hjelp og råd til unge som slit - Os kommune
https://oskommune.no/helse-og-omsorg/barnevern/tidleg-innsats/
Os kommune01246 35425
Har du lyst å bli besøksheim? - Os kommune
https://oskommune.no/helse-og-omsorg/barnevern/hjelpetiltak/besoksheim/
Os kommune01159 35430
Rehabilitering - Os kommune
https://oskommune.no/helse-og-omsorg/rehabilitering/
Os kommune01023 33431
For barnehagane - Os kommune
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/barnehage/for-barnehagane/
Os kommune01184 34447
Kontaktinformasjon til Os-skulane - Os kommune
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/skule/skular-i-os/
Os kommune01260 47426
Søk om skuleskyss - Os kommune
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/skule/skuleskyss/
Os kommune01416 35426
Pris og betaling for barnehageplass - Os kommune
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/barnehage/pris-og-betaling/
Os kommune01211 35429
Meldingar - Os kommune
https://oskommune.no/meldingar/
Os kommune01219 35459
Kontakt oss - Os kommune
https://oskommune.no/politikk-og-organisasjon/kontakt-oss/
Os kommune01240 36429
Os kommune
https://oskommune.no/skjemasenter
Os kommune0784 299
Skulehelsetenesta - Os kommune
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/skule/skulehelsetenesta/
Os kommune01139 35428
Os kommune
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/skule/kontaktinformasjon-skule/
Os kommune01086 46425
Os kommune
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/aktuelle-prosjekt/
Os kommune01107 33425
Helse- og omsorgstenester: Slik søkjer du - Os kommune
https://oskommune.no/helse-og-omsorg/
Os kommune01213 34437
Avlastning og støtte - Os kommune
https://oskommune.no/helse-og-omsorg/avlastning-og-stotte/
Os kommune01046 33435
Os kommune
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/spesialundervisning-ppt/sok-om-logoped/
Os kommune01104 35427
Os kulturskule - Os kommune
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/os-kulturskule/
Os kommune01188 33438
Os kommune
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/vaksenopplaring/
Os kommune01094 36428
Bli lærling i Os kommune
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/fag-og-yrkesopplaring/
Os kommune01101 36425
Hjelpemiddel - Os kommune
https://oskommune.no/helse-og-omsorg/heimehjelp/hjelpemiddel/
Os kommune0993 33427

Examples of other domains


geschilonline.nl

Ahrefs URL Rating: 37

Majestic Trust Flow: 39

Referring Domains: 236


audiofidelity.no

Ahrefs URL Rating: 27

Majestic Trust Flow: 27

Referring Domains: 108


aalesund-chamber.no

Ahrefs URL Rating: 21

Majestic Trust Flow: 26

Referring Domains: 54


instaport.me

Ahrefs URL Rating: 77

Majestic Trust Flow: 22

Referring Domains: 1967


felden.pl

Ahrefs URL Rating: 26

Majestic Trust Flow: 12

Referring Domains: 77


winkelpower.nl

Ahrefs URL Rating: 39

Majestic Trust Flow: 28

Referring Domains: 343


piratenkriege.de

Ahrefs URL Rating: 31

Majestic Trust Flow: 43

Referring Domains: 98


demmeniesport.nl

Ahrefs URL Rating: 29

Majestic Trust Flow: 25

Referring Domains: 87


vyhraljsem.cz

Ahrefs URL Rating: 29

Majestic Trust Flow: 17

Referring Domains: 1169


foribeat.fi

Ahrefs URL Rating: 20

Majestic Trust Flow: 25

Referring Domains: 34


rolandtichy.de

Ahrefs URL Rating: 39

Majestic Trust Flow: 26

Referring Domains: 1498


nocujznami.pl

Ahrefs URL Rating: 28

Majestic Trust Flow: 31

Referring Domains: 113


simpsons-tv.fr

Ahrefs URL Rating: 30

Majestic Trust Flow: 9

Referring Domains: 78


velofahren.de

Ahrefs URL Rating: 26

Majestic Trust Flow: 27

Referring Domains: 216


hotell.info

Ahrefs URL Rating: 26

Majestic Trust Flow: 18

Referring Domains: 98


paulen.no

Ahrefs URL Rating: 27

Majestic Trust Flow: 25

Referring Domains: 406


koodi2016.fi

Ahrefs URL Rating: 34

Majestic Trust Flow: 18

Referring Domains: 157


partnerseiten24.de

Ahrefs URL Rating: 29

Majestic Trust Flow: 24

Referring Domains: 91


varyforte.es

Ahrefs URL Rating: 38

Majestic Trust Flow: 15

Referring Domains: 238


sebastianbackhaus.de

Ahrefs URL Rating: 34

Majestic Trust Flow: 28

Referring Domains: 182


taler.no

Ahrefs URL Rating: 20

Majestic Trust Flow: 15

Referring Domains: 42


autosalg.no

Ahrefs URL Rating: 24

Majestic Trust Flow: 12

Referring Domains: 43


e-huset.no

Ahrefs URL Rating: 22

Majestic Trust Flow: 29

Referring Domains: 35


ica.no

Ahrefs URL Rating: 45

Majestic Trust Flow: 25

Referring Domains: 430


on-click.de

Ahrefs URL Rating: 33

Majestic Trust Flow: 29

Referring Domains: 123


hat-trick.fr

Ahrefs URL Rating: 29

Majestic Trust Flow: 36

Referring Domains: 259


lundehund.no

Ahrefs URL Rating: 28

Majestic Trust Flow: 27

Referring Domains: 110


xboxlivegold-gratuit.fr

Ahrefs URL Rating: 24

Majestic Trust Flow: 42

Referring Domains: 44


wienweb.info

Ahrefs URL Rating: 20

Majestic Trust Flow: 20

Referring Domains: 30


fartskriver.no

Ahrefs URL Rating: 23

Majestic Trust Flow: 13

Referring Domains: 45