[More tools]

API: This page as json (API info)
Not logged in, login or create account

osteraker.se

Information from DomainStats.io, score: 7

Few things missing ...

Summary

osteraker.se
11 Aug 2015
  • Ahrefs URL Rating: [loading...]
  • Majestic Trust Flow: [loading...]
  • Referring Domains: [loading...]
  • DomainStats.io Backlink Score: [loading...]
  • DomainStats.io Organic Visibility Score: [loading...]
  • Backlinks Language: [loading...]

Info from crawl


Time to fetch: 0.58 seconds

Google Analytics: UA-56072636

Words on home page: 1270

Title: Österåkers kommun - Österåkers kommun

Dofollow links on the home page:
External: 60
Internal: 361

Updated: 8 May 2016

Spam and Blacklists

Google Safe Browsing database: Clean

WOT: No data

McAfee SiteAdvisor Rating: Safe

Database from Malwarebytes.org: Clean

9 different lists from Spamhaus: Clean

6 different lists from Surbl.org: Clean

5 different lists from JunkemailFilter.com: Clean

2 different lists from Spam Eating Monkey: Clean

List from Malwaredomains.com: Clean

Database from PhishTank.com: Clean

Database of scammers from spam404.com: Clean

URLs removed from Google (DMCA): 0

Database from urlblacklist.com: Clean

Data from Ahrefs

Ahrefs Domain Rank: 56

Domains linking in: 681 (+0)

Pages with highest Ahrefs URL Rating:

Updated: 30 Sep 2015

Registration details

Registration date: 1996-07-11
Registrar: SE Direkt

Updated: 5 Aug 2016

Data from Majestic

Citation Flow: 34 (-4)

Trust Flow: 43 (-2)

Category: Regional/Europe

Not in Majestic Top Million.

Updated: 7 Dec 2016

Data from Moz

Domain Authority: 42 (+0)

Page Authority: 51 (+0)

Updated: 28 Jan 2016

IP info

IP: 91.198.92.190 (1 of these)
ISP: Osterakers Kommun

This IP is listed by 0 out of 22 blacklist providers.

Nameservers:
ns1.teknikbyran.com
ns2.teknikbyran.com

Updated: 10 Jan 2017

Sociala Media

16

1

Updated: 11 Aug 2015

Internet Archive

Saved 281 times
First snapshot: 21 Dec 1996
Last snapshot: 11 Aug 2015

Updated: 19 Aug 2015

Data from Alexa

Global Rank: 268473
Rank number 3457 in SE

Updated: 8 Dec 2016

Google PageRank

Updated: 5 Jul 2015

Mobile

Speed: 60
(Speed desktop: 37)

User Experience: 92

Full info on this link.

Updated: 8 Jul 2015
Few things missing ...

Development

Backlinks

Few things missing ...

Most common dofollow anchors

Anchor# Domains
Österåkers kommun24
Österåker22
[image]16
www.osteraker.se15
Österåkers Kommun9
Österåkers kommuns hemsida2
Österåker kommun2
Österåker kommuns hemsida2
Österåker.se2
öppna ett HVB hem1
Allmän info på Österåkers hemsida1
Dikt- och skrivtävling för åk 4-6 i Österåker1
http://www.osteraker.se1

Most common countries and TLDs

IP Country# Domains
97
27
20
5
2
1
Domain TLD# Domains
.se125
.com20
.nu8
.org4
.eu1
.net1

Links to correct

Linking PageIncorrect LinkHTTP CodeTime Checked
www.osteraker.se/ https://osteraker.ist-asp.com/osterakerpub/_sso
Anchor: Inloggning till din kundvalssida
40129 Oct '16
www.osteraker.se/ https://service.osteraker.se/syn
Anchor: Synpunkter och förslag
30229 Oct '16
www.osteraker.se/ http://www.svetur.se/sv/osteraker/
Anchor: [image]
30229 Oct '16
www.osteraker.se/ https://online.infracontrol.com/Public/Issue/Create?system=Österåkers kommun&alias=Default
Anchor: Gör felanmälan
40029 Oct '16
www.osteraker.se/ https://service.osteraker.se/EServices/Common/FieldPage.aspx?eServiceName=SYN&PageId=Synpunkt
Anchor: Synpunkter och förslag
30229 Oct '16
www.osteraker.se/ http://www.anpdm.com/newsletterweb/44425C4072494B584374404459/42435D467049465B457647435F4771
Anchor: 2016 april
029 Oct '16
www.osteraker.se/ http://www.anpdm.com/newsletterweb/44425B427543415E4A71424759/414B594B77494651437140445D4271?noTracking=true
Anchor: 2016 mars
029 Oct '16
www.osteraker.se/ http://www.anpdm.com/newsletterweb/44435C41734943504678434359/42435D467049465B457647435F4771
Anchor: 2016 januari
029 Oct '16
www.osteraker.se/ http://www.anpdm.com/newsletterweb/44435E467244475D4B71454059/42435D467049465B457647435F4771
Anchor: 2016 februari
029 Oct '16
www.osteraker.se/ http://www.anpdm.com/newsletterweb/44425B467142465E4070464A59/42435D467049465B457647435F4771
Anchor: 2016 mars
029 Oct '16
www.osteraker.se/ http://www.anpdm.com/newsletterweb/44425F457944455B4170444259/42435D467049465B457647435F4771
Anchor: 2016 april
029 Oct '16
www.osteraker.se/ http://www.anpdm.com/newsletterweb/44425F4578474B5A4778474759/414B594B77494651437140445D4271?noTracking=true
Anchor: 2016 april
029 Oct '16
www.osteraker.se/specialsidor/english.4.1f86c0e614421c414ce360f.html http://www.svetur.se/en/Roslagen/
Anchor: Visit Roslagen
30229 Oct '16
www.osteraker.se/forskolaskola/grundskola.4.71fcf4251429dfd2f5ce8.html http://gis.osteraker.se/OsterakerKarta/osteraker.html?layer=/Osteraker/Skolor/MapServer
Anchor: Karta grundskolor
029 Oct '16
www.osteraker.se/boendemiljo/naturochmiljo.4.71fcf4251429dfd2f5c2e3.html http://www.naturvarsverket.se/
Anchor: Naturvårdsverket
029 Oct '16
www.osteraker.se/boendemiljo/vattenochavlopp.4.71fcf4251429dfd2f5c2fd.html http://www.havochvatten.se/
Anchor: Havs- och vattenmyndigheten
30229 Oct '16
www.osteraker.se/omsorgstod/akuthjalp.4.71fcf4251429dfd2f5c5ef.html http://primapsykiatri.se/?page_id=308&previewMode=true
Anchor: Akut psykiatrisk hjälp för vuxen
029 Oct '16
www.osteraker.se/omsorgstod/aldre.4.71fcf4251429dfd2f5c616.html http://www.socialstyrelsen.se/jamfor/aldreguiden/jamfor
Anchor: Jämför tjänster med Socialstyrelsens äldreguide
30229 Oct '16
www.osteraker.se/omsorgstod/familjbarnochunga/oroforbarn.4.1f86c0e614421c414cecca2.html http://www.sosalarm.se/
Anchor: 112 SOS-alarm
30229 Oct '16
www.osteraker.se/upplevagora/idrottmotionochfriluftsliv.4.71fcf4251429dfd2f5c838.html http://gis.osteraker.se/OsterakerKarta/osteraker.html?layer=/Osteraker/Sportofritid/MapServer
Anchor: Karta Sport och fritid
029 Oct '16
www.osteraker.se/upplevagora/turist.4.71fcf4251429dfd2f5c811.html http://www.ljustero.se/content/servicepunkten
Anchor: Ljusterö turistinformation
40429 Oct '16
www.osteraker.se/upplevagora/ung.4.1f86c0e614421c414cea988.html http://www.fritidsgardarna.se/filmfestival/
Anchor: Åkersberga Filmfestival
029 Oct '16
www.osteraker.se/upplevagora/evenemang/motesplatser.4.71fcf4251429dfd2f5c8ca.html http://www.domarudden.se/
Anchor: www.domarudden.se
50329 Oct '16
www.osteraker.se/upplevagora/evenemang/motesplatser.4.71fcf4251429dfd2f5c8ca.html http://scenrum.nu/kommun.asp?niva=kommun&lanid=01&lannamn=Stockholms ln&kommunid=17&Kommunnamn=sterker&spelplats=&lokalid=&lokalnamn=&
Anchor: scenrum.nu
40029 Oct '16
www.osteraker.se/forskolaskola/forskola/ansokellersaguppplats.4.71fcf4251429dfd2f5c143.html https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Stallningstaganden/Forskola-inom-fyra-manader/
Anchor: Skolinspektionens information om fyramånadersgarantin
07 Nov '16
www.osteraker.se/sjokarbyskolan https://osteraker.hypernet.com/
Anchor: Logga in Skolportalen
3027 Nov '16

Pages

Title and URLFirst H1BacklinksNumber of WordsExternal LinksInternal Links
Österåkers kommun - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/
3021410 67411
Ansök eller säg upp plats - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/forskolaskola/forskola/ansokellersaguppplats.4.71fcf4251429dfd2f5c143.html
Ansök eller säg upp plats301505 70377
Trafikregler och säkerhet - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/boendemiljo/trafikochgator/trafikreglerochsakerhet
Trafikregler och säkerhet261685 67381
Barnombud - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/omsorgstod/arkiv/nyhetsarkiv/barnombud.5.1f86c0e614421c414cef09a.html
Barnombud241246 66366
Medborgarförslag - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/politikpaverkan/sakandupaverka/medborgarforslag.4.71fcf4251429dfd2f5cbe3.html
Medborgarförslag141561 65378

http://www.osteraker.se/download/18.11c9410c14b776b95ec1d62/1426080810360/österåker_1_2015_LR.pdf/
1069 00

http://osteraker.se/ (HTTP 301)
Redirect to: http://www.osteraker.se/
4

http://www.osteraker.se/externwebb/arkiv/namndfullmaktigestyrelseradsammantraden/2012/2012kun/kulturochutbildningsnamnden.7800.html (HTTP 404)
3
Dikt och skrivartävling - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/subsajter/pedagogosteraker/arkiv/nyheter/diktochskrivartavling2016.5.5bc5ac8515672b626ae93b91.html
Pedagog Österåker3538 867

http://www.osteraker.se/Resource.phx/community/mainpage/mainpage.htx (HTTP 404)
3
Sommarjobb för dig på gymnasiet - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/omosteraker/jobbahososs/sommarjobbfordigpagymnasiet.4.71fcf4251429dfd2f5ce94.html
Sommarjobb för dig på gymnasiet21553 68373
Elevutställning på Ljusterö Konsthall - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/externwebb/kommundemokrati/arkivkod/kodnyheter/sekommunfullmaktigeiefterhand.16230.html
Elevutställning på Ljusterö Konsthall21186 74365
Kommunalskatt - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/omosteraker/ekonomiochbudget/kommunalskatt.4.71fcf4251429dfd2f5cd9d.html
Kommunalskatt21265 64370

http://www.osteraker.se/externwebb/ (HTTP 404)
2

https://www.osteraker.se/boendemiljo/bostaderochhalsa/energiochuppvarmning/solenergi.4.11c9410c14b776b95ec7ea9e.html (HTTP 301)
Redirect to: http://www.osteraker.se/boendemiljo/bostaderochhalsa/energiochuppvarmning/solenergi.4.11c9410c14b776b95ec7ea9e.html
2
Österåkers bibliotek - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/upplevagora/osterakersbibliotek.4.303c856c14391c476f351b.html
Österåkers bibliotek21403 70390
Arkiv - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/omosteraker/diariumocharkiv/arkiv.4.71fcf4251429dfd2f5cdf8.html
Arkiv21379 70366
Solenergi - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/boendemiljo/bostaderochhalsa/energiochuppvarmning/solenergi.4.11c9410c14b776b95ec7ea9e.html
Solenergi21484 69378
Boende & miljö - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/externwebb/barnochutbildning.5.html
Boende & miljö21335 69384
http://www.osteraker.se/hittajamforservice/forskolorochskolor/osterakerskomvux/osterakerskomvux/svenskaforinvandraresfi.4.59a933b5143fd4add0c3c.html1
Österåkers kommun - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/2.29ac915f13f572c43d7ef4.html
01410 67411
Teknisk handbok - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/boendemiljo/tekniskhandbok/tekniskhandbok.4.11c9410c14b776b95ec42a5.html
Teknisk handbok01303 63378
Ekonomiskt stöd - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/omsorgstod/ekonomisktstod.4.71fcf4251429dfd2f5c623.html
Ekonomiskt stöd01272 65379
Musikskola - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/forskolaskola/musikskola.4.71fcf4251429dfd2f5c102.html
Musikskola01526 65376
Trafik och gator - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/boendemiljo/trafikochgator.4.71fcf4251429dfd2f5c2bc.html
Trafik och gator01483 65390
Vatten och avlopp - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/boendemiljo/vattenochavlopp.4.71fcf4251429dfd2f5c2fd.html
Vatten och avlopp01531 72378
Uppleva & göra - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/upplevagora.4.29ac915f13f572c43d7f83.html
Uppleva & göra01466 71412
Funktionsnedsättning - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/omsorgstod/funktionsnedsattning.4.71fcf4251429dfd2f5c609.html
Funktionsnedsättning01559 68385
A-Ö - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/specialsidor/ao.4.1f86c0e614421c414ce368a.html
A-Ö01151 63401
Förskola & skola - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/forskolaskola.4.29ac915f13f572c43d7f82.html
Förskola & skola01411 70395
Mötesplatser - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/upplevagora/evenemang/motesplatser.4.71fcf4251429dfd2f5c8ca.html
Mötesplatser01441 68381

http://www.osteraker.se/externwebb/skoloroforskolor/sprakforskolapenseln.10679.html (HTTP 404)
0
Sevärdheter - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/upplevagora/sevardheter.4.71fcf4251429dfd2f5c852.html
Sevärdheter01528 63382

https://www.osteraker.se/externwebb/specialsidor/webbsandningar/webbtv20131007.14897.html (HTTP 404)
0
Evenemang - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/upplevagora/evenemang.4.71fcf4251429dfd2f5c82b.html
Evenemang01371 65380
Avfall och återvinning - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/boendemiljo/avfallochatervinning.4.71fcf4251429dfd2f5c2f0.html
Avfall och återvinning01315 70378
Bygglov och tillstånd - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/boendemiljo/bygglovochtillstand.4.71fcf4251429dfd2f5c2a2.html
Bygglov och tillstånd01475 70391
Familj, barn och unga - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/omsorgstod/familjbarnochunga.4.71fcf4251429dfd2f5c5fc.html
Familj, barn och unga01379 64384
Kultur - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/upplevagora/kultur.4.71fcf4251429dfd2f5c845.html
Kultur01378 63383

http://www.osteraker.se/externwebb/omsorgochstod/funktionsnedsattning.2600.html (HTTP 404)
0
Kontakt - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/specialsidor/kontakt.4.1f86c0e614421c414ce6783.html
Kontakt01406 64374
Missbruk och beroende - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/omsorgstod/missbrukochberoende.4.71fcf4251429dfd2f5c630.html
Missbruk och beroende01419 64376
Nyhetsarkiv boende & miljö - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/boendemiljo/nyhetsarkivboendemiljo.4.1f86c0e614421c414ce615c.html
Nyhetsarkiv boende & miljö01549 63486
Oro för barn - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/omsorgstod/familjbarnochunga/oroforbarn.4.1f86c0e614421c414cecca2.html
Oro för barn01367 71421
Äldre - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/omsorgstod/aldre.4.71fcf4251429dfd2f5c616.html
Äldre01382 66388
Hitta & jämför service - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/hittajamforservice.4.71fcf4251429dfd2f5cf2b.html
Hitta & jämför service01331 64461
God man, förvaltare - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/omsorgstod/godmanforvaltare.4.71fcf4251429dfd2f5c63d.html
God man, förvaltare01536 65378
Akut hjälp - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/omsorgstod/akuthjalp.4.71fcf4251429dfd2f5c5ef.html
Akut hjälp01337 74379
Vuxenutbildning - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/forskolaskola/vuxenutbildning.4.71fcf4251429dfd2f5c10f.html
Vuxenutbildning01422 65377
Boende & miljö - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/boendemiljo.4.29ac915f13f572c43d7f5b.html
Boende & miljö01354 68393
Kartor och mättjänster - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/boendemiljo/kartorochmattjanster.4.71fcf4251429dfd2f5c2d6.html
Kartor och mättjänster02360 67382
Omsorg & stöd - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/omsorgstod.4.29ac915f13f572c43d7f6f.html
Omsorg & stöd01396 66396
Grund- och gymnasiesärskola - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/forskolaskola/grundochgymnasiesarskola.4.71fcf4251429dfd2f5c206.html
Grund- och gymnasiesärskola01398 65375
English - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/specialsidor/english.4.1f86c0e614421c414ce360f.html
English01330 65374
Idrott, motion och friluftsliv - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/upplevagora/idrottmotionochfriluftsliv.4.71fcf4251429dfd2f5c838.html
Idrott, motion och friluftsliv01340 64378
Bostäder och hälsa - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/boendemiljo/bostaderochhalsa.4.71fcf4251429dfd2f5c2c9.html
Bostäder och hälsa01685 63383
Nyhetsarkiv uppleva & göra - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/upplevagora/arkiv/nyhetsarkivupplevagora.4.1f86c0e614421c414ce6199.html
Nyhetsarkiv uppleva & göra01385 63461
Förskola - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/forskolaskola/forskola.4.5409bda01416e1ba78059f.html
Förskola01646 67388
Suomi - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/specialsidor/suomi.4.1f86c0e614421c414ce361f.html
Suomi / Finska01350 72413
Sjökarbyskolan - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/sjokarbyskolan
Sjökarbyskolan01318 67427
Planarbete och byggprojekt - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/boendemiljo/planarbeteochbyggprojekt.4.71fcf4251429dfd2f5c2af.html
Planarbete och byggprojekt01389 66381
Hitta gymnasieskola - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/hittajamforservice/hittagymnasieskola.4.1f86c0e614421c414ce75e6.html
Hitta gymnasieskola01239 63426
Hitta & jämför förskola - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/forskolaskola/forskola/hittajamforforskola.4.11c9410c14b776b95ec21c6.html
Hitta & jämför förskola01251 67395
Familjerådgivning - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/omsorgstod/familjbarnochunga/stodtillfamiljen/familjeradgivning.4.71fcf4251429dfd2f5c68b.html
Familjerådgivning01315 64382
Grundskola - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/forskolaskola/grundskola.4.71fcf4251429dfd2f5ce8.html
Grundskola01451 67390
Motionsspår och vandringsleder - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/upplevagora/idrottmotionochfriluftsliv/friluftslivochmotion/motionssparochvandringsleder.4.71fcf4251429dfd2f5c98d.html
Motionsspår och vandringsleder01562 65381
Invandring och integration - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/omsorgstod/invandringochintegration.4.71fcf4251429dfd2f5c64a.html
Invandring och integration01250 69379

http://www.osteraker.se/externwebb/skoloroforskolor/komvux.2380.html (HTTP 404)
0
Skolval 2017 - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/forskolaskola/grundskola/skolval2017.4.4aa82e70150db5a22e91d78.html
Skolval 201702176 65392
Föreningar, föreningsliv - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/upplevagora/foreningarforeningsliv.4.71fcf4251429dfd2f5c85f.html
Föreningar, föreningsliv01374 63378
Barnombud - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/barnombud
Barnombud01266 76375
Natur och miljö - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/boendemiljo/naturochmiljo.4.71fcf4251429dfd2f5c2e3.html
Natur och miljö01232 66380
Trygghet - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/omsorgstod/trygghet.4.11c9410c14b776b95ec3ff26.html
Trygghet01479 65375
Gymnasieskola - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/forskolaskola/gymnasieskola.4.71fcf4251429dfd2f5cf5.html
Gymnasieskola01425 66382
Ung - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/upplevagora/ung.4.1f86c0e614421c414cea988.html
Ung01979 70380
Turist - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/upplevagora/turist.4.71fcf4251429dfd2f5c811.html
Turist01509 65374
Suomi - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/suomeksi
Suomi / Finska01333 73404
Nyhetsarkiv omsorg & stöd - Österåkers kommun
http://www.osteraker.se/omsorgstod/nyhetsarkivomsorgstod.4.1f86c0e614421c414ce618a.html
Nyhetsarkiv omsorg & stöd01662 63508

Examples of domains that osteraker.se links to

DomainIPAnalyticsAdsense
kollpasoc.se 192.137.161.35UA-72575672 (1)
csn.se 217.68.40.1UA-68483254 (1)
fhberga.se 62.209.189.31UA-67746791 (1)
domarudden.se 195.74.38.139UA-57625322 (8)
valjaskola.se 62.13.79.157UA-45481790 (2)
fub.se 194.169.225.77UA-40926080 (1)
origostockholm.se 46.21.104.56UA-36765063 (2)
arbetsformedlingen.se 192.121.232.165UA-36095257 (1)
gyantagningen.se 212.85.68.92UA-36012033 (1)
armadafast.se 91.189.44.225UA-35760310 (1)
naturvardsverket.se 78.41.247.161UA-35227438 (2)
svensksolenergi.se 91.189.42.45UA-34410268 (1)
polisen.se 147.186.254.52UA-28214968 (1)
rkuf.se 195.43.151.140UA-25344947 (1)
barnombudsmannen.se 217.198.65.54UA-24279910 (1)
sosalarm.se 194.14.58.36UA-18972124 (1)
lotteriinspektionen.se 62.95.35.15UA-13042544 (2)
bellis.tjejjouren.se 185.99.36.96UA-12546652 (10)
lansstyrelsen.se 192.165.22.135UA-10654571 (5)
scenrum.nu 65.52.74.207UA-10555770 (12)
socialstyrelsen.se 192.137.161.7UA-9716470 (1)
sopor.nu 79.99.7.235UA-8748148 (1)
roslagsvatten.se 188.166.51.15UA-5774179 (1)
havochvatten.se 193.182.187.10UA-5739116 (1)
skolinspektionen.se 195.24.173.252UA-5596316 (1)
umo.se 80.76.157.215UA-3961704 (1)
investstockholm.com 217.114.92.21UA-3894809 (8)
trafiken.nu 217.114.93.78UA-3680629 (2)
skolverket.se 62.13.78.173UA-2735688 (6)
ntf.se 194.16.47.59UA-2137208 (1)
studentworklink.se 62.20.1.133UA-1691058 (2) pub-4043435577796897 (6)
notisum.se 212.98.115.39UA-959785 (2)
online.infracontrol.com 213.132.98.69
ftiab.se 213.115.142.164
bris.se 212.247.5.74
reacta.se 212.97.134.27
primapsykiatri.se 212.97.132.201
mrfilmfestival.se 212.97.132.107
energimyndigheten.se 195.67.76.248
taby.se 194.237.221.51
informationsverige.se 194.71.244.102
lemat.se 194.9.94.137
ljusterokonsthall.se 194.9.94.86
migrationsverket.se 192.176.65.45
open24.ist-asp.com 192.162.4.23
lantmateriet.se 192.71.191.67
naturvarsverket.se 172.99.89.212
swedbank.se 164.10.48.26
sll.se 147.180.0.10
v2.zopim.com 104.16.84.55
fritidsgardarna.se 91.198.92.143
anpdm.com 89.234.52.177
kunskapscentrumnordost.se 89.221.250.10
avloppsguiden.se 82.99.18.15
fritidsnatet.se 77.104.137.37
solelprogrammet.se 62.13.13.49
svetur.se 54.246.180.126
ljustero.se 31.216.35.21
facebook.se 31.13.92.36

Examples of other .se domains


seo-guide.se

Ahrefs URL Rating: 32

Majestic Trust Flow: 32

Referring Domains: 149


todaysweb.se

Ahrefs URL Rating: 31

Majestic Trust Flow: 33

Referring Domains: 193


seo-forum.se

Ahrefs URL Rating: 40

Majestic Trust Flow: 30

Referring Domains: 412


artikelparadis.se

Ahrefs URL Rating: 36

Majestic Trust Flow: 14

Referring Domains: 212


blogglista.se

Ahrefs URL Rating: 45

Majestic Trust Flow: 26

Referring Domains: 2042


jimwestergren.se

Ahrefs URL Rating: 28

Majestic Trust Flow: 29

Referring Domains: 112


kupongnytt.se

Ahrefs URL Rating: 32

Majestic Trust Flow: 13

Referring Domains: 106


blogg.amelia.se

Ahrefs URL Rating: 27

Majestic Trust Flow: 2

Referring Domains: 4349


tapetstore.se

Ahrefs URL Rating: 44

Majestic Trust Flow: 23

Referring Domains: 477


wegot.se

Ahrefs URL Rating: 32

Majestic Trust Flow: 28

Referring Domains: 131


swedbank.se

Ahrefs URL Rating: 56

Majestic Trust Flow: 55

Referring Domains: 4590


ak.se

Ahrefs URL Rating: 41

Majestic Trust Flow: 43

Referring Domains: 344


payson.se

Ahrefs URL Rating: 53

Majestic Trust Flow: 40

Referring Domains: 2607


infoo.se

Ahrefs URL Rating: 43

Majestic Trust Flow: 41

Referring Domains: 502


nomdeguerre.se

Ahrefs URL Rating: 21

Majestic Trust Flow: 0

Referring Domains: 31


defiso.se

Ahrefs URL Rating: 23

Majestic Trust Flow: 29

Referring Domains: 50


uppskattat.se

Ahrefs URL Rating: 26

Majestic Trust Flow: 25

Referring Domains: 319


carma.se

Ahrefs URL Rating: 33

Majestic Trust Flow: 19

Referring Domains: 207


lannerskoksblandning.se

Ahrefs URL Rating: 25

Majestic Trust Flow: 10

Referring Domains: 48


mittyrke.se

Ahrefs URL Rating: 25

Majestic Trust Flow: 14

Referring Domains: 61


effektiv.se

Ahrefs URL Rating: 23

Majestic Trust Flow: 21

Referring Domains: 42


buildor.se

Ahrefs URL Rating: 32

Majestic Trust Flow: 31

Referring Domains: 565


svd.se

Ahrefs URL Rating: 82

Majestic Trust Flow: 61

Referring Domains: 42105


di.se

Ahrefs URL Rating: 80

Majestic Trust Flow: 57

Referring Domains: 13358


cdon.se

Ahrefs URL Rating: 53

Majestic Trust Flow: 57

Referring Domains: 7611


thelocal.se

Ahrefs URL Rating: 81

Majestic Trust Flow: 60

Referring Domains: 31764


haxx.se

Ahrefs URL Rating: 36

Majestic Trust Flow: 35

Referring Domains: 28583


atg.se

Ahrefs URL Rating: 53

Majestic Trust Flow: 33

Referring Domains: 1406


mediamarkt.se

Ahrefs URL Rating: 48

Majestic Trust Flow: 32

Referring Domains: 1147


dustin.se

Ahrefs URL Rating: 53

Majestic Trust Flow: 60

Referring Domains: 1549