[More tools]

API: This page as json (API info)
Not logged in, login or create account

parasport.nu

Information from DomainStats.io, score: 5

Few things missing ...

Summary

parasport.nu
20 May 2016
  • Ahrefs URL Rating: [loading...]
  • Majestic Trust Flow: [loading...]
  • Referring Domains: [loading...]
  • DomainStats.io Backlink Score: [loading...]
  • DomainStats.io Organic Visibility Score: [loading...]
  • Backlinks Language: [loading...]

Info from crawl


Time to fetch: 3.24 seconds

Adsense publisher ID:
(ca-)pub-4001190569581325 (6 of these)

Words on home page: 483

Title: Svenska Parasportförbundet - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté

Meta robots: index, follow

Favicon:

H1: Svenska Parasportförbundet

Dofollow links on the home page:
External: 65
Internal: 77

Updated: 13 Sep 2017

Spam and Blacklists

DomainStats.io Spam Flags: 0

Google Safe Browsing database: Clean

WOT: No data

McAfee Threat Intelligence: Unverified

Database from Malwarebytes.org: Clean

9 different lists from Spamhaus: Clean

6 different lists from Surbl.org: Clean

5 different lists from JunkemailFilter.com: Clean

2 different lists from Spam Eating Monkey: Clean

List from Malwaredomains.com: Clean

Database from PhishTank.com: Clean

Database of scammers from spam404.com: Clean

URLs removed from Google (DMCA): 0

Data from Ahrefs

Ahrefs Domain Rank: 51

Domains linking in: 280 (+120)

Pages with highest Ahrefs URL Rating:

Updated: 6 Aug 2017

Registration details

Registration date: 2013-11-11
Registrar: Loopia AB

Updated: 27 Jun 2017

Rank positions on Google.se

KeywordRankChangeURLVolumeCPC (USD)
svensk bordtennis9www.parasport...tillsitthemmaforbund10000.00

DomainStats.io Organic Visibility Score: 1 (+0)

Updated: 6 Aug 2017

Data from Majestic

Citation Flow: 39 (-3)

Trust Flow: 28 (-3)

Category: Sports/Disabled

Not in Majestic Top Million.

Updated: 6 Sep 2017

Data from Moz

Domain Authority: 39

Page Authority: 50

Updated: 22 Sep 2017

IP info

IP: 217.114.85.148 (2088 domains on this IP)
ISP: EPiServer AB

This IP is listed by 0 out of 23 blacklist providers.

Nameservers:
dns01.rf.se
dns5.telia.com

Updated: 21 Oct 2017

Sociala Media

0

1

Updated: 1 Jul 2016

Internet Archive

Saved 0 times.

Updated: 10 May 2016

Data from Alexa

Global Rank: 3420625
Rank number 21380 in SE

Updated: 15 Sep 2017

Mobile

Speed: 32
(Speed desktop: 42)

User Experience: 98

Full info on this link.

Updated: 20 May 2016

Data from SimilarWeb

Few things missing ...

Development

Backlinks

Few things missing ...

Most common dofollow anchors

Anchor# Domains
Bildextra: Parafriidrotts-SM i Gävle3
www.parasport.nu2
Dag 5 – så tävlar svenskarna2
SvenskaParasport-förbundet2
Svenska Parasportförbundet2
Dags för ny generation att kliva fram2
Bildextra: Para-VM i London1
http://www.parasport.nu/1
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/Licensinformation/1
Dag 1 – så tävlar svenskarna1
klicka här1
Medaljhoppet tvingas tacka nej till VM1
http://parasport.nu1

Most common countries and TLDs

IP Country# Domains
23
3
2
Domain TLD# Domains
.se25
.com2
.nu1

Pages

Title and URLFirst H1BacklinksNumber of WordsExternal LinksInternal Links
Svenska Parasportförbundet - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/
Svenska Parasportförbundet88483 6577
Bildextra: Succé för premiären av RookieCamp - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/bildextrasucceforpremiarenavrookiecamp
Bildextra: Succé för premiären av RookieCamp8293 5965
Jordbävningen stoppar sim-VM - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/jordbavningenstopparsim-vm
Jordbävningen stoppar sim-VM8498 5965
Hela den svenska truppen inför Europeiska ungdomsspelen - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/heladensvenskatruppeninforeuropeiskaungdomsspelen
Hela den svenska truppen inför Europeiska ungdomsspelen8581 5865
Fia Fjelddahl historisk mästare - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/fiafjelddahlhistoriskmastare
Fia Fjelddahl historisk mästare6510 5965
Bildextra: Parafriidrotts-SM i Gävle - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/bildextraparafriidrotts-smigavle
Bildextra: Parafriidrotts-SM i Gävle6287 5965
Upptäck parasporten på Heden i Göteborg - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/upptackparasportenpahedenigoteborg
Upptäck parasporten på Heden i Göteborg5656 5966
"Världens bästa spelare är på plats" - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/varldensbastaspelarearpaplats
\"Världens bästa spelare är på plats\"5552 5865
"Vi har kapacitet att slå alla" - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/viharkapacitetattslaalla
\"Vi har kapacitet att slå alla\"5746 5965
Karlsson på medaljjakt i London - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/karlssonpamedaljjaktilondon
Karlsson på medaljjakt i London5495 5865
Parasport Rookiecamp 2017 - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/borjaidrotta/ParasportRookiecamp2017/
Parasport Rookiecamp 20175523 5971
Parasportfestivalen är tillbaka – mitt i stan - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/parasportfestivalenartillbakamittistan
Parasportfestivalen är tillbaka – mitt i stan5458 5965
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/wallengreninbjudentilldiamondleaguestort4
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/truppledarenomeuropeiskaungdomsspelenjattevardefullerfarenhet4
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/bildextratunaspelen20174
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/sammandragdag3samangamedaljertogsvenskarna4
Dags för ny generation att kliva fram - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/dagsfornygenerationattklivafram
Dags för ny generation att kliva fram4559 6165
Drömdebut för 17-årige Ryberg: ”Fantastiskt” - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/dromdebutfor17-arigerybergfantastiskt
Drömdebut för 17-årige Ryberg: ”Fantastiskt”4603 5865
Dag 5 – så tävlar svenskarna - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/dag5satavlarsvenskarna2
Dag 5 – så tävlar svenskarna4355 5865
Dag 6 – så tävlar svenskarna - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/dag6satavlarsvenskarna
Dag 6 – så tävlar svenskarna4316 5865
TV: "Jag är väldigt stolt över mig själv" - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/tvjagarvaldigtstoltovermigsjalv
TV: \"Jag är väldigt stolt över mig själv\"0293 5865
KONE och Parasport Sveriges stipendium gör ridning tillgängligt för fler - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/koneochparasportsverigesstipendiumgorridningtillgangligtforfler
KONE och Parasport Sveriges stipendium gör ridning tillgängligt för fler0622 5865
Bilder Flickr - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Startsidesboxar/BilderFlickr/
Bilder Parasport0237 5959
Nyheter från förbundet - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/
Nyheter från förbundet0564 5875
Sökes: Marknads- och försäljningschef till Parasport Sverige - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/sokesmarknads-ochforsaljningscheftillparasportsverige
Sökes: Marknads- och försäljningschef till Parasport Sverige0752 5867
Nyheter från idrotter och distrikt - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranidrotterochdistrikt
Nyheter från idrotter och distrikt0698 8662
Medaljregn under Inas-VM i friidrott - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/MedaljregnunderInas-VMifriidrott
Medaljregn under Inas-VM i friidrott0470 5865
Upptäck parasporten på Heden i Göteborg - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/upptackparasportenpahedenigoteborg/
Upptäck parasporten på Heden i Göteborg0656 5966
Henrik Hjelmberg - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Kontakt/Kontaktakansliet/HenrikHjelmberg/
Henrik Hjelmberg0253 5864
TV: "Det största jag varit med om" - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/tvdetstorstajagvaritmedom
TV: \"Det största jag varit med om\"0292 5865

http://parasport.nu/ (HTTP 301)
Redirect to: http://www.parasport.nu/
0
Valberedning, kommittéer och förbundskaptener - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Kontakt/valberedningkommitteerochforbundskaptener/
Valberedning, kommittéer och förbundskaptener0382 58105
TV: "En oerhört vital förening" - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/tvenoerhortvitalforening
TV: \"En oerhört vital förening\"0284 5865
Kontakta kansliet - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Kontakt/Kontaktakansliet/
Kontakta kansliet0343 4186
Utbildning - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/Utbildning/
Våra utbildningar0528 58145
Licensinformation - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/Licensinformation/
Licensinformation0875 61140
Idrottslyftet - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/Idrottslyftet/
Idrottslyftet 20170589 58133
Fonder, stipendier och utmärkelser - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/fonderstipendierochutmarkelser/
Fonder, stipendier och utmärkelser0624 59155
Historia - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/Historia/
Förbundet bildas - och utvecklas0725 58136
Hall of Fame - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/HallofFame/
Handikappidrottens yttersta hedersbetygelse0530 58136
Tävling och resultat - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/tavlingochresultat/
Tävling och resultat0462 58139
Tidningen Parasport - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/TidningenParasport/
Tidningen0494 59157
Hjälp - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/lastasidor/Hjalp/
Hjälp0237 5954
Webbkarta - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/lastasidor/Webbkarta/
Webbkarta01398 79224
Sök - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/lastasidor/Sok/
0230 4148
Förbundsinfo - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/
Parasport Sverige0495 56140
Om möjligheterna i parasport - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/ommojligheternaiparasport/
Om möjligheterna i parasport0531 42143
Om Parasportförbundet - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/omparasportforbundet/
Om oss0548 59140
Dokument - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/Dokument/
Material att ladda ner0463 60158
Svenska Parasportgalan - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/SvenskaParasportgalan/
Svenska Parasportgalan0452 58144
Börja idrotta - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/borjaidrotta/
Börja idrotta0417 5683
Fokusområde 7: En stark position i samhället - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Strategi2020/fokusomrade7enstarkpositionisamhallet/
Fokusområde 7: En stark position i samhället01655 58168
Introduktion - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/borjaidrotta/Introduktion/
Introduktion0561 6269
Rekryteringsverktyg - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/borjaidrotta/Rekryteringsverktyg/
Rekryteringsverktyg0355 6867
Kontakt - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Kontakt/
Kontakt0309 5963
Hitta din förening - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/borjaidrotta/hittadinforening/
Hitta din förening0349 7965
Hur vi jobbar - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Strategi2020/Hurvijobbar/
Hur vi jobbar01505 58153
Strategin - en överblick - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Strategi2020/strategin-enoverblick/
Strategin - en överblick01532 58157
Distrikt - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Distrikt/
Distrikt0248 8355
Idrotter - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Idrotter/
Idrotter0460 11358
Föreningar - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/foreningar/
Föreningar0377 4163
Föreningsansökan Parasport Sverige - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/foreningar/ForeningsansokanParasportSverige/
Föreningsansökan Parasport Sverige01154 4458
Strategi 2020 - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Strategi2020/
Strategi 202001321 41148
Hitta din förening - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/foreningar/hittadinforening/
Hitta din förening0290 5855
Kontaktuppgifter förtroendevalda - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Kontakt/kontaktuppgifterfortroendevalda/
Kontaktuppgifter förtroendevalda0287 5877

Examples of other .nu domains


winkelplein.nu

Ahrefs URL Rating: 35

Majestic Trust Flow: 11

Referring Domains: 384


humanhabit.nu

Ahrefs URL Rating: 23

Majestic Trust Flow: 5

Referring Domains: 73


watertuin.nu

Ahrefs URL Rating: 37

Majestic Trust Flow: 14

Referring Domains: 239


vilse.nu

Ahrefs URL Rating: 24

Majestic Trust Flow: 34

Referring Domains: 51


webweaver.nu

Ahrefs URL Rating: 49

Majestic Trust Flow: 54

Referring Domains: 4469


flaunt.nu

Ahrefs URL Rating: 37

Majestic Trust Flow: 31

Referring Domains: 3269


delareklam.nu

Ahrefs URL Rating: 24

Majestic Trust Flow: 5

Referring Domains: 46


stresscoachen.nu

Ahrefs URL Rating: 20

Majestic Trust Flow: 0

Referring Domains: 52


annonskoll.nu

Ahrefs URL Rating: 25

Majestic Trust Flow: 6

Referring Domains: 45


rasdata.nu

Ahrefs URL Rating: 33

Majestic Trust Flow: 27

Referring Domains: 1369


uppladdning.nu

Ahrefs URL Rating: 40

Majestic Trust Flow: 30

Referring Domains: 367


ndr.nu

Ahrefs URL Rating: 32

Majestic Trust Flow: 15

Referring Domains: 126


superkroppen.nu

Ahrefs URL Rating: 22

Majestic Trust Flow: 9

Referring Domains: 84


vitaminer.nu

Ahrefs URL Rating: 28

Majestic Trust Flow: 23

Referring Domains: 184


kent.nu

Ahrefs URL Rating: 53

Majestic Trust Flow: 48

Referring Domains: 1824


lokaler.nu

Ahrefs URL Rating: 29

Majestic Trust Flow: 23

Referring Domains: 112


dollarn.nu

Ahrefs URL Rating: 25

Majestic Trust Flow: 1

Referring Domains: 55


driftig.nu

Ahrefs URL Rating: 36

Majestic Trust Flow: 18

Referring Domains: 977


katalog.n.nu

Ahrefs URL Rating: 20

Majestic Trust Flow: 27

Referring Domains: 5495


envy.nu

Ahrefs URL Rating: 82

Majestic Trust Flow: 28

Referring Domains: 5761


dagenshemsida.n.nu

Ahrefs URL Rating: 25

Majestic Trust Flow: 33

Referring Domains: 1742