[More tools]

API: This page as json (API info)
Not logged in, login or create account

parasport.nu

Information from DomainStats.io, score: 5

Few things missing ...

Summary

parasport.nu
20 May 2016
  • Ahrefs URL Rating: [loading...]
  • Majestic Trust Flow: [loading...]
  • Referring Domains: [loading...]
  • DomainStats.io Backlink Score: [loading...]
  • DomainStats.io Organic Visibility Score: [loading...]
  • Backlinks Language: [loading...]

Info from crawl


Time to fetch: 3.24 seconds

Adsense publisher ID:
(ca-)pub-4001190569581325 (6 of these)

Words on home page: 483

Title: Svenska Parasportförbundet - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté

Meta robots: index, follow

Favicon:

H1: Svenska Parasportförbundet

Dofollow links on the home page:
External: 65
Internal: 77

Updated: 13 Sep 2017

Spam and Blacklists

DomainStats.io Spam Flags: 0

Google Safe Browsing database: Clean

WOT: No data

McAfee Threat Intelligence: Unverified

Database from Malwarebytes.org: Clean

9 different lists from Spamhaus: Clean

6 different lists from Surbl.org: Clean

5 different lists from JunkemailFilter.com: Clean

2 different lists from Spam Eating Monkey: Clean

List from Malwaredomains.com: Clean

Database from PhishTank.com: Clean

Database of scammers from spam404.com: Clean

URLs removed from Google (DMCA): 0

Data from Ahrefs

Ahrefs Domain Rank: 51

Domains linking in: 280 (+120)

Pages with highest Ahrefs URL Rating:

Updated: 6 Aug 2017

Registration details

Registration date: 2013-11-11
Registrar: Loopia AB

Updated: 27 Jun 2017

Rank positions on Google.se

KeywordRankChangeURLVolumeCPC (USD)
svensk bordtennis9www.parasport...tillsitthemmaforbund10000.00

DomainStats.io Organic Visibility Score: 1 (+0)

Updated: 6 Aug 2017

Data from Majestic

Citation Flow: 39 (-3)

Trust Flow: 28 (-3)

Category: Sports/Disabled

Not in Majestic Top Million.

Updated: 6 Sep 2017

Data from Moz

Domain Authority: 39

Page Authority: 50

Updated: 22 Sep 2017

IP info

IP: 217.114.85.148 (2091 domains on this IP)
ISP: EPiServer AB

This IP is listed by 0 out of 23 blacklist providers.

Nameservers:
dns01.rf.se
dns5.telia.com

Updated: 25 Nov 2017

Sociala Media

0

Updated: 1 Jul 2016

Internet Archive

Saved 0 times.

Updated: 10 May 2016

Data from Alexa

Global Rank: 3420625
Rank number 21380 in SE

Updated: 15 Sep 2017

Mobile

Speed: 32
(Speed desktop: 42)

User Experience: 98

Full info on this link.

Updated: 20 May 2016

Data from SimilarWeb

Few things missing ...

Development

Backlinks

Few things missing ...

Most common dofollow anchors

Anchor# Domains
Rekordstort samarbete mellan Parasport och SM-veckan4
Nominera ung ledare till kungligt stipendium3
[image]2
SvenskaParasport-förbundet2
www.parasport.nu2
Svenska Parasportförbundet2
http://www.parasport.nu/1
http://parasport.nu1
Efter lyckat premiärår: Parasportgalan är tillbaka1
klicka här1
Sista chansen att nominera till Idrottsgalan1
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/Licensinformation/1
Parasport Sverige.1

Most common countries and TLDs

IP Country# Domains
23
3
2
Domain TLD# Domains
.se24
.nu2
.com2

Pages

Title and URLFirst H1BacklinksNumber of WordsExternal LinksInternal Links
Svenska Parasportförbundet - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/
Svenska Parasportförbundet138483 6577

http://parasport.nu/ (HTTP 301)
Redirect to: http://www.parasport.nu/
18
Bildextra: Tunaspelen 2017 - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/bildextratunaspelen2017
Bildextra: Tunaspelen 20179350 5865
Truppledaren om europeiska ungdomsspelen: "Jättevärdefull erfarenhet" - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/truppledarenomeuropeiskaungdomsspelenjattevardefullerfarenhet
Truppledaren om europeiska ungdomsspelen: \"Jättevärdefull erfarenhet\"9669 5965
Bildextra: Succé för premiären av RookieCamp - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/bildextrasucceforpremiarenavrookiecamp
Bildextra: Succé för premiären av RookieCamp8293 5965
Hela den svenska truppen inför Europeiska ungdomsspelen - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/heladensvenskatruppeninforeuropeiskaungdomsspelen
Hela den svenska truppen inför Europeiska ungdomsspelen8581 5865
Jordbävningen stoppar sim-VM - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/jordbavningenstopparsim-vm
Jordbävningen stoppar sim-VM8498 5965
Sammandrag dag 3: Så många medaljer tog svenskarna - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/sammandragdag3samangamedaljertogsvenskarna
Sammandrag dag 3: Så många medaljer tog svenskarna7475 5966
"Vill inspirera andra paraidrottare" - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/villinspireraandraparaidrottare
6756 5865
Fia Fjelddahl historisk mästare - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/fiafjelddahlhistoriskmastare
Fia Fjelddahl historisk mästare6510 5965
Sista chansen att nominera till Idrottsgalan - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/SistachansenattnomineratillIdrottsgalan
6444 5966
Rekordstort samarbete mellan Parasport och SM-veckan - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/RekordstortsamarbetemellanParasportochSM-veckan
6542 5865
Parasport Sverige redovisar enkätundersökning med anledning av #metoo - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/parasportsverigeredovisarenkatundersokningmedanledningavmetoo
5468 5867
Nominera ung ledare till kungligt stipendium - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/Nomineraungledaretillkungligtstipendium
5414 6066
Anmäl dig till världens största blindlunch - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/anmaldigtillvarldensstorstablindlunch
5432 5967
Stockholm Paragames 2017 närmar sig - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/stockholmparagames2017narmarsig
5399 5966
"Vi har kapacitet att slå alla" - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/viharkapacitetattslaalla
\"Vi har kapacitet att slå alla\"5746 5965
Parasport Sveriges redovisning av enkätundersökningen med anledning av #metoo - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/parasportsverigesredovisningavenkatundersokningenmedanledningavmetoo
4532 5866
Här hittar du alla bilder från de europeiska ungdomsspelen - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/harhittarduallabilderfrandeeuropeiskaungdomsspelen
4312 5965
Efter lyckat premiärår: Parasportgalan är tillbaka - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/efterlyckatpremiararparasportgalanartillbaka
4516 5966
Henrik Hjelmberg - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Kontakt/Kontaktakansliet/HenrikHjelmberg/
Henrik Hjelmberg0253 5864
Karlsson på medaljjakt i London - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/karlssonpamedaljjaktilondon
Karlsson på medaljjakt i London0495 5865
Medaljregn under Inas-VM i friidrott - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/MedaljregnunderInas-VMifriidrott
Medaljregn under Inas-VM i friidrott0470 5865
TV: "Det största jag varit med om" - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/tvdetstorstajagvaritmedom
TV: \"Det största jag varit med om\"0292 5865
Upptäck parasporten på Heden i Göteborg - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/upptackparasportenpahedenigoteborg/
Upptäck parasporten på Heden i Göteborg0656 5966
KONE och Parasport Sveriges stipendium gör ridning tillgängligt för fler - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/koneochparasportsverigesstipendiumgorridningtillgangligtforfler
KONE och Parasport Sveriges stipendium gör ridning tillgängligt för fler0622 5865
TV: "Jag är väldigt stolt över mig själv" - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/tvjagarvaldigtstoltovermigsjalv
TV: \"Jag är väldigt stolt över mig själv\"0293 5865
Parasportfestivalen är tillbaka – mitt i stan - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/parasportfestivalenartillbakamittistan
Parasportfestivalen är tillbaka – mitt i stan0458 5965
Dag 5 – så tävlar svenskarna - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/dag5satavlarsvenskarna2
Dag 5 – så tävlar svenskarna0355 5865
Wallengren inbjuden till Diamond League: ”Stort” - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/wallengreninbjudentilldiamondleaguestort
Wallengren inbjuden till Diamond League: ”Stort”0554 5865
Sverige jagar medaljer – på hemmaplan - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/sverigejagarmedaljerpahemmaplan
0672 5865
Sökes: Marknads- och försäljningschef till Parasport Sverige - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/sokesmarknads-ochforsaljningscheftillparasportsverige
Sökes: Marknads- och försäljningschef till Parasport Sverige0752 5867
TV: "En oerhört vital förening" - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/tvenoerhortvitalforening
TV: \"En oerhört vital förening\"0284 5865
"Världens bästa spelare är på plats" - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/varldensbastaspelarearpaplats
\"Världens bästa spelare är på plats\"0552 5865
Dag 6 – så tävlar svenskarna - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/dag6satavlarsvenskarna
Dag 6 – så tävlar svenskarna0316 5865
Drömdebut för 17-årige Ryberg: ”Fantastiskt” - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/dromdebutfor17-arigerybergfantastiskt
Drömdebut för 17-årige Ryberg: ”Fantastiskt”0603 5865
Dags för ny generation att kliva fram - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/dagsfornygenerationattklivafram
Dags för ny generation att kliva fram0559 6165
Upptäck parasporten på Heden i Göteborg - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/upptackparasportenpahedenigoteborg
Upptäck parasporten på Heden i Göteborg0656 5966
Bilder Flickr - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Startsidesboxar/BilderFlickr/
Bilder Parasport0237 5959
Fonder, stipendier och utmärkelser - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/fonderstipendierochutmarkelser/
Fonder, stipendier och utmärkelser0624 59155
Idrottslyftet - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/Idrottslyftet/
Idrottslyftet 20170589 58133
Utbildning - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/Utbildning/
Våra utbildningar0528 58145
Hall of Fame - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/HallofFame/
Handikappidrottens yttersta hedersbetygelse0530 58136
Historia - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/Historia/
Förbundet bildas - och utvecklas0725 58136
Idrotter - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Idrotter/
Idrotter0460 11358
Svenska Parasportgalan - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/SvenskaParasportgalan/
Svenska Parasportgalan0452 58144
Dokument - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/Dokument/
Material att ladda ner0463 60158
Licensinformation - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/Licensinformation/
Licensinformation0875 61140
Tävling och resultat - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/tavlingochresultat/
Tävling och resultat0462 58139
Sök - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/lastasidor/Sok/
0230 4148
Hjälp - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/lastasidor/Hjalp/
Hjälp0237 5954
Webbkarta - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/lastasidor/Webbkarta/
Webbkarta01398 79224
Förbundsinfo - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/
Parasport Sverige0495 56140
Om Parasportförbundet - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/omparasportforbundet/
Om oss0548 59140
Tidningen Parasport - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/TidningenParasport/
Tidningen0494 59157
Om möjligheterna i parasport - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/ommojligheternaiparasport/
Om möjligheterna i parasport0531 42143
Distrikt - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Distrikt/
Distrikt0248 8355
Föreningar - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/foreningar/
Föreningar0377 4163
Kontakt - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Kontakt/
Kontakt0309 5963
Hitta din förening - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/borjaidrotta/hittadinforening/
Hitta din förening0349 7965
Rekryteringsverktyg - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/borjaidrotta/Rekryteringsverktyg/
Rekryteringsverktyg0355 6867
Kontakta kansliet - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Kontakt/Kontaktakansliet/
Kontakta kansliet0343 4186
Kontaktuppgifter förtroendevalda - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Kontakt/kontaktuppgifterfortroendevalda/
Kontaktuppgifter förtroendevalda0287 5877
Nyheter från idrotter och distrikt - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranidrotterochdistrikt
Nyheter från idrotter och distrikt0698 8662
Nyheter från förbundet - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/
Nyheter från förbundet0564 5875
Valberedning, kommittéer och förbundskaptener - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Kontakt/valberedningkommitteerochforbundskaptener/
Valberedning, kommittéer och förbundskaptener0382 58105
Introduktion - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/borjaidrotta/Introduktion/
Introduktion0561 6269
Parasport Rookiecamp 2017 - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/borjaidrotta/ParasportRookiecamp2017/
Parasport Rookiecamp 20170523 5971
Strategi 2020 - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Strategi2020/
Strategi 202001321 41148
Hitta din förening - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/foreningar/hittadinforening/
Hitta din förening0290 5855
Föreningsansökan Parasport Sverige - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/foreningar/ForeningsansokanParasportSverige/
Föreningsansökan Parasport Sverige01154 4458
Strategin - en överblick - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Strategi2020/strategin-enoverblick/
Strategin - en överblick01532 58157
Hur vi jobbar - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Strategi2020/Hurvijobbar/
Hur vi jobbar01505 58153
Börja idrotta - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/borjaidrotta/
Börja idrotta0417 5683
Fokusområde 7: En stark position i samhället - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Strategi2020/fokusomrade7enstarkpositionisamhallet/
Fokusområde 7: En stark position i samhället01655 58168
Bildextra: Parafriidrotts-SM i Gävle - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/bildextraparafriidrotts-smigavle
Bildextra: Parafriidrotts-SM i Gävle0287 5965

Examples of other .nu domains


onlinesmink.nu

Ahrefs URL Rating: 53

Majestic Trust Flow: 15

Referring Domains: 2724


smspengar.nu

Ahrefs URL Rating: 34

Majestic Trust Flow: 11

Referring Domains: 159


korkort.nu

Ahrefs URL Rating: 31

Majestic Trust Flow: 36

Referring Domains: 210


alternativ.nu

Ahrefs URL Rating: 41

Majestic Trust Flow: 44

Referring Domains: 1199


katalog.n.nu

Ahrefs URL Rating: 20

Majestic Trust Flow: 27

Referring Domains: 5544


dagenshemsida.n.nu

Ahrefs URL Rating: 26

Majestic Trust Flow: 32

Referring Domains: 1758