[More tools]

API: This page as json (API info)
Not logged in, login or create account

regjeringen.no

Information from DomainStats.io, score: 10

Few things missing ...

Summary

regjeringen.no
10 Aug 2015
  • Ahrefs URL Rating: [loading...]
  • Majestic Trust Flow: [loading...]
  • Referring Domains: [loading...]
  • DomainStats.io Backlink Score: [loading...]
  • DomainStats.io Organic Visibility Score: [loading...]

Info from crawl


Final URL: https://www.regjeringen.no/no/id4/

Time to fetch: 0.33 seconds

Words on home page: 1367

Title: regjeringen.no

Meta description: Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser.

Favicon:

H1: Arbeidsmarked og sysselsetting

Dofollow links on the home page:
External: 5
Internal: 176

Updated: 9 May 2016

Spam and Blacklists

Google Safe Browsing database: Clean

WOT Trustworthiness: Excellent (confidence 50%)

WOT Child Safety: Excellent (confidence 17%)

WOT category: Good site (confidence 50%)

McAfee SiteAdvisor Rating: Safe

Database from Malwarebytes.org: Clean

9 different lists from Spamhaus: Clean

6 different lists from Surbl.org: Clean

5 different lists from JunkemailFilter.com: Clean

2 different lists from Spam Eating Monkey: Clean

List from Malwaredomains.com: Clean

Database from PhishTank.com: Clean

Database of scammers from spam404.com: Clean

URLs removed from Google (DMCA): 0

Database from urlblacklist.com: Clean

Data from Ahrefs

Ahrefs Domain Rank: 70

Domains linking in: 24461 (+0)

Pages with highest Ahrefs URL Rating:

Updated: 1 Sep 2016

Rank positions on Google.no

KeywordRankChangeURLVolumeCPC (USD)
arbeidsmiljøloven2www.regjerin...miljoloven/id447107/222000.48
statens pensjonskasse9
2
www.regjerin...sjonskasse/id440430/181005.45
statens pensjonskasse10www.regjerin...jonskasse/id2454131/181005.45
tyrkia4
1
www.regjerin...fo_tyrkia/id2414945/99001.12
hellas6
1
www.regjerin...fo_hellas/id2414955/99001.67
brasil6
1
www.regjerin...fo_brasil/id2415169/81001.66
flagg6www.regjerin...-forskrift/id449230/81001.18
statens pensjonskasse lån6
3
www.regjerin...liglan-spk/id744208/8808.76
dnbnor10www.regjerin...or-bank-asa/id91678/222000.91
danmark9www.regjerin...o_danmark/id2415976/99001.64
nav7www.regjerin...idsrettet/id2501174/3010001.81
lån med pant i bolig4
4
www.regjerin...t-i-bolig/id2417408/5017.12
studie lån7
1
www.regjerin...g-stipend/id2345598/4044.61
lån med pant7www.regjerin...t-i-bolig/id2417408/1038.63
rimelig lån7
2
www.regjerin.../normrente/id429597/2035.05
spk lån9
2
www.regjerin...liglan-spk/id744208/26025.18
høyskoler i norge5www.regjerin...-hoyskoler/id434505/9011.31
lån statens pensjonskasse7
2
www.regjerin...liglan-spk/id744208/17015.29
politi id kort4
1
www.regjerin...t-id-kort/id2499094/209.20
vår bank og forsikring5
7
www.regjerin...000-9/id117179/?ch=43012.78
arendal kommune9
1
www.regjerin...al-kommune/id763325/81000.84
altinn8
2
www.regjerin...or-altinn/id2466951/2010000.40
bytte fastlege8
1
www.regjerin...g-fastlege/id434765/148000.37
dial forsikring7
5
www.regjerin...rsikring-as/id90720/3015.10
www.telepriser.no6
1
www.regjerin...epriser-no/id265824/2010.70
landkreditt finans8
3
www.regjerin...atelse-til/id513461/1409.32
statens pensjonskasse boliglån10
2
www.regjerin...liglan-spk/id744208/1708.77
flytte utenlands10
2
www.regjerin...barnet-d-2/id733015/7010.16
husbanken6www.regjerin...r/husbanken/id85793/121000.08
statens kartverk9www.regjerin.../kartverket/id85701/121000.15

DomainStats.io Organic Visibility Score: 560 (+0)

Updated: 1 Sep 2016

Data from Majestic

Citation Flow: 49 (-2)

Trust Flow: 47 (-1)

Category: Society/Government

Referring Subnets: 8825 (+6)

Referring IPs: 12757 (-20)

Global Rank: 6338 (-22)

Rank for all .no: 12

Updated: 8 Dec 2016 / 8 Jan 2017

Data from Moz

Domain Authority: 84 (+0)

Page Authority: 85 (+0)

Updated: 5 Feb 2016

IP info

IP: 107.162.142.215 Belmont (4 of these)
ISP: Defense.Net, Inc

This IP is listed by 0 out of 22 blacklist providers.

Updated: 12 Jan 2017

Sociala Media

2851

16

Updated: 2 Jan 2017

Internet Archive

Saved 281 times
First snapshot: 12 Feb 2007
Last snapshot: 14 Aug 2015

Updated: 18 Aug 2015

Data from Alexa

Global Rank: 55594
Rank number 400 in NO


Updated: 9 Dec 2016

Google PageRank

Updated: 5 Apr 2016

Mobile

Speed: 64
(Speed desktop: 78)

User Experience: 99

Full info on this link.

Updated: 30 Jul 2015

Data from SimilarWeb

Few things missing ...

Development

The best backlinks

Too many links ... sorry

Few things missing ...

Links to correct

Linking PageIncorrect LinkHTTP CodeTime Checked
https://www.regjeringen.no/no/id4/ http://www.statsbudsjettet.no/
Anchor: Finansdepartementets budsjettportal
30229 Oct '16
https://www.regjeringen.no/no/tema/arbeidsliv/id210/ http://www.nav.no/
Anchor: NAV.no
30229 Oct '16
https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/id212/ http://www.energimerking.no/
Anchor: energimerking.no
30229 Oct '16
https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/id213/ http://www.bufdir.no/Familie/
Anchor: Bufdir - Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
30229 Oct '16
https://www.regjeringen.no/no/tema/forsvar/id215/ https://nettsteder.regjeringen.no/sikkerhetsutvalget/
Anchor: Les mer på hjemmesiden til Sikkerhetsutvalget
029 Oct '16
https://www.regjeringen.no/no/tema/likestilling-og-inkludering/id922/ http://www.bufdir.no/
Anchor: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
30229 Oct '16
https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/id924/ http://www.fylkesmannen.no/
Anchor: Fylkesmannen
30229 Oct '16
https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/id924/ http://mattilsynet.no/
Anchor: Mattilsynet
30229 Oct '16
https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/id924/ http://vetinst.no/
Anchor: Veterinærinstituttet
30229 Oct '16
https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/id924/ http://www.statskog.no/
Anchor: Statskog SF
30229 Oct '16
https://www.regjeringen.no/no/tema/pensjon-trygd-og-sosiale-tjenester/id942/ https://www.nyuforetrygd.no/Forsiden
Anchor: Nyuføretrygd.no
029 Oct '16
https://www.regjeringen.no/no/tema/pensjon-trygd-og-sosiale-tjenester/id942/ http://nav.no/
Anchor: NAV.no
30229 Oct '16
https://www.regjeringen.no/no/tema/tro-og-livssyn/id1147/ http://www.kirken.no/
Anchor: Den norske kirke
30329 Oct '16
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/id930/ http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/fakta-om-utdanning-2016
Anchor: SSB Fakta om utdanning 2016
029 Oct '16
https://www.regjeringen.no/no/tema/valg-og-demokrati/id537969/ http://www.valg.no/
Anchor: Valgportalen: Valg.no
029 Oct '16
https://www.regjeringen.no/no/tema/valg-og-demokrati/id537969/ http://www.partistøtte.no/
Anchor: Partistøtte.no
029 Oct '16
https://www.regjeringen.no/no/dokument/bestilling-av-publikasjoner/id439327/ http://publikasjoner.dep.no/
Anchor: Bestilling av publikasjoner fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
30229 Oct '16
https://www.regjeringen.no/no/dep/asd/org/etatstyring/underliggende-etater/statens-pensjonskasse/id440430/ http://www.spk.no/
Anchor: http://www.spk.no/
3023 Dec '16
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_danmark/id2415976/ https://www.politi.no/tjenester/pass/
Anchor: https://www.politi.no/tjenester/pass/
3023 Dec '16
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_danmark/id2415976/ http://www.pet.dk/
Anchor: trusselvurdering
3023 Dec '16
https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/org/etater-og-virksomheter/underliggende-etater/statlige-universiteter-og-hoyskoler/id434505/ http://www.himolde.no/
Anchor: http://www.himolde.no
3024 Dec '16
https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/org/etater-og-virksomheter/underliggende-etater/statlige-universiteter-og-hoyskoler/id434505/ http://www.uit.no/
Anchor: http://www.uit.no
3024 Dec '16
https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/org/etater-og-virksomheter/underliggende-etater/statlige-universiteter-og-hoyskoler/id434505/ http://www.hisf.no/
Anchor: http://www.hisf.no
3024 Dec '16
https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/org/etater-og-virksomheter/underliggende-etater/statlige-universiteter-og-hoyskoler/id434505/ http://www.nhh.no/
Anchor: http://www.nhh.no
3024 Dec '16
https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/org/etater-og-virksomheter/underliggende-etater/statlige-universiteter-og-hoyskoler/id434505/ http://www.hsh.no/
Anchor: http://www.hsh.no
3024 Dec '16
https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/org/etater-og-virksomheter/underliggende-etater/statlige-universiteter-og-hoyskoler/id434505/ http://www.hia.no/
Anchor: http://www.uia.no
3024 Dec '16
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/apning_av_www-telepriser-no/id265824/ http://www.telepriser.no/
Anchor: www.telepriser.no
3023 Dec '16

Pages

Title and URLFirst H1BacklinksNumber of WordsExternal LinksInternal Links
Plan, bygg og eiendom
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/id211/
Plan, bygg og eiendom0922 5190

https://www.regjeringen.no/id1754/ (HTTP 301)
Redirect to: http://www.regjeringen.no/no/dokument/meldst/id1754/
0

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod.html?id=421 (HTTP 301)
Redirect to: https://www.regjeringen.no/nb/dep/hod.html?id=421
0

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld.html?id=298 (HTTP 301)
Redirect to: https://www.regjeringen.no/nb/dep/bld.html?id=298
0
Klima og miljø
https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/id925/
Klima og miljø0960 5214

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/tema/kultur/Redaksjonell-artikkel-Den-kulturelle-spaserstokken.html?regj_oss=1&id=764969 (HTTP 301)
Redirect to: https://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/tema/kultur/Redaksjonell-artikkel-Den-kulturelle-spaserstokken.html?regj_oss=1&id=764969
0
Innovasjonspris til Arendal kommune - regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Innovasjonspris-til-Arendal-kommune/id763325/
Innovasjonspris til Arendal kommune01119 6150
Lov og rett
https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/id923/
Lov og rett0845 4198

http://regjeringen.no/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.regjeringen.no/no/id4/
0

http://www.regjeringen.no/ia (HTTP 301)
Redirect to: https://www.regjeringen.no/ia
0
Næringsliv
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/id926/
Næringsliv0773 4202

https://www.regjeringen.no/nb/dokument/rapporter_planer/id438817/ (HTTP 301)
Redirect to: http://www.regjeringen.no/no/dokument/rapportar-og-planar/id438817/
0

https://www.regjeringen.no/no/tema/arbeidsliv/arbeidsmiljo-og-sikkerhet/innsikt/arbeidsmiljoloven/id447107/
00 00
Valg og demokrati
https://www.regjeringen.no/no/tema/valg-og-demokrati/id537969/
Valg og demokrati0861 8191
Tolkningsuttalelser etter rettsområde, lov m.m.
https://www.regjeringen.no/no/dokument/lover_regler/tolkningsuttalelser/id441575/
Tolkningsuttalelser etter rettsområde, lov m.m.0890 4390

http://www.regjeringen.no/nb.html?id=4 (HTTP 301)
Redirect to: https://www.regjeringen.no/nb.html?id=4
0
Instruks for forvaltning av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse - regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/instruks-boliglan-spk/id744208/
Instruks for forvaltning av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse01666 4155

https://www.regjeringen.no/id2511164/ (HTTP 301)
Redirect to: http://www.regjeringen.no/no/dokument/statsbudsjettet/statsbudsjettet-2017/id2511164/
0
Kommuner og regioner
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/id921/
Kommuner og regioner0997 7212

https://www.regjeringen.no/id1763/ (HTTP 301)
Redirect to: http://www.regjeringen.no/no/dokument/hoyringar/id1763/
0
Kultur, idrett og frivillighet
https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/id920/
Kultur, idrett og frivillighet01010 5216

http://www.regjeringen.no/en.html?id=4 (HTTP 301)
Redirect to: https://www.regjeringen.no/en.html?id=4
0
Studielån og stipend - regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/studielan-og-stipend/id2345598/
Studielån og stipend0803 5178

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd.html?id=463 (HTTP 301)
Redirect to: https://www.regjeringen.no/nb/dep/jd.html?id=463
0
Energi
https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/id212/
Energi01015 8217
Elektronisk ID på nasjonalt ID-kort - regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/elektronisk-id-pa-nasjonalt-id-kort/id2499094/
Elektronisk ID på nasjonalt ID-kort0811 5150
Utdanning
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/id930/
Utdanning0882 7196

https://www.regjeringen.no/nb/dokument/kongelig-resolusjon/id2076044/ (HTTP 301)
Redirect to: http://www.regjeringen.no/no/dokument/lover_regler/kongelig-resolusjon/id2076044/
0

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin.html?id=216 (HTTP 301)
Redirect to: https://www.regjeringen.no/nb/dep/fin.html?id=216
0

https://www.regjeringen.no/nb/dokument/lover_regler/forskrifter/id1758/ (HTTP 301)
Redirect to: http://www.regjeringen.no/no/dokument/lover_regler/forskrifter/id1758/
0

https://www.regjeringen.no/nb/dokument/tildelingsbrev/id2357472/ (HTTP 301)
Redirect to: http://www.regjeringen.no/no/dokument/tildelingsbrev-og-arsrapportar/id2357472/
0

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md.html?id=668 (HTTP 301)
Redirect to: https://www.regjeringen.no/nb/dep/md.html?id=668
0

https://www.regjeringen.no/id1753/ (HTTP 301)
Redirect to: http://www.regjeringen.no/no/dokument/prop/id1753/
0

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/planlegging_plan-_og_bygningsloven/planveiledere.html?id=534064 (HTTP 301)
Redirect to: https://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/planlegging_plan-_og_bygningsloven/planveiledere.html?id=534064
0
Urfolk og minoriteter
https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/id929/
Urfolk og minoriteter0936 4200
Arbeidsliv
https://www.regjeringen.no/no/tema/arbeidsliv/id210/
Arbeidsliv0912 6203
E-postvarsling og RSS
https://www.regjeringen.no/no/system/epostvarsling-og-rss/id2000104/
E-postvarsling og RSS0750 4186
Likestilling og inkludering
https://www.regjeringen.no/no/tema/likestilling-og-inkludering/id922/
Likestilling og inkludering0791 8184
Forbruker
https://www.regjeringen.no/no/tema/forbruker/id214/
Forbruker0848 12184

https://www.regjeringen.no/id1767/ (HTTP 301)
Redirect to: http://www.regjeringen.no/no/dokument/nou-ar/id1767/
0

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/kirke/gravplasser_kremasjon_og_gravferd/om-askespredning.html?id=445138 (HTTP 301)
Redirect to: https://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/kirke/gravplasser_kremasjon_og_gravferd/om-askespredning.html?id=445138
0

https://www.regjeringen.no/nb/dokument/lover_regler/id438754/ (HTTP 301)
Redirect to: http://www.regjeringen.no/no/dokument/lover_regler/id438754/
0
Brev til Vesta Forsikring AS - regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/brev-til-vesta-forsikring-as/id90720/
Brev til Vesta Forsikring AS0938 4148

http://www.regjeringen.no/nn.html?id=4 (HTTP 301)
Redirect to: https://www.regjeringen.no/nn.html?id=4
0
Normrente for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver - regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/renter/normrente/id429597/
Normrente for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver0687 6180
Ministry of Foreign Affairs
https://www.regjeringen.no/en/dep/ud/id833/
Ministry of Foreign Affairs0944 9167
Landkreditt Finans AS gis tillatelse til etablering av kredittforetak - regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/landkreditt-finans-as-gis-tillatelse-til/id513461/
Landkreditt Finans AS gis tillatelse til etablering av kredittforetak01193 4149

https://www.regjeringen.no/nb/dokument/lover_regler/lover/id438755/ (HTTP 301)
Redirect to: http://www.regjeringen.no/no/dokument/lover_regler/lover/id438755/
0

http://www.regjeringen.no/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.regjeringen.no/
0
Helse og omsorg
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/id917/
Helse og omsorg0912 8205
Norges flagg - regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/norges-flagg-forskrift/id449230/
Norges flagg01318 5168
Europapolitikk
https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/id1151/
Europapolitikk0932 13211
Mat, fiske og landbruk
https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/id924/
Mat, fiske og landbruk0982 13197

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud.html?id=833 (HTTP 301)
Redirect to: https://www.regjeringen.no/nb/dep/ud.html?id=833
0
regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/no/id4/
Mottok rapport fra ekspertutvalget for grønn konkurransekraft01370 6177
Pensjon, trygd og sosiale tjenester
https://www.regjeringen.no/no/tema/pensjon-trygd-og-sosiale-tjenester/id942/
Pensjon, trygd og sosiale tjenester0872 7202
Universiteter og høyskoler - regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/org/etater-og-virksomheter/underliggende-etater/statlige-universiteter-og-hoyskoler/id434505/
Universiteter og høyskoler0905 30172
Innvandring
https://www.regjeringen.no/no/tema/innvandring/id918/
Innvandring0832 6191

http://www.regjeringen.no/nn/dep/krd/kampanjer/valportalen.html?id=456491 (HTTP 301)
Redirect to: https://www.regjeringen.no/nn/dep/krd/kampanjer/valportalen.html?id=456491
0
Hellas - reiseinformasjon - regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_hellas/id2414955/
Hellas - reiseinformasjon02591 9191
Hvordan bytter jeg fastlege? - regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/helse--og-omsorgstjenester-i-kommunene/hvordan-bytter-jeg-fastlege/id434765/
Hvordan bytter jeg fastlege?01281 8174
Forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig - regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-krav-til-nye-utlan-med-pant-i-bolig/id2417408/
Forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig01075 4155

http://www.regjeringen.no/en/dep/ud.html?id=833 (HTTP 301)
Redirect to: https://www.regjeringen.no/en/dep/ud.html?id=833
0
Tro og livssyn
https://www.regjeringen.no/no/tema/tro-og-livssyn/id1147/
Tro og livssyn0888 5194
Familie og barn
https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/id213/
Familie og barn0879 7201

https://www.regjeringen.no/nb/dokument/lover_regler/retningslinjer/id1759/ (HTTP 301)
Redirect to: http://www.regjeringen.no/no/dokument/lover_regler/retningslinjer/id1759/
0
Danmark - reiseinformasjon - regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_danmark/id2415976/
Danmark - reiseinformasjon01303 9191
Forsvar
https://www.regjeringen.no/no/tema/forsvar/id215/
Forsvar0904 4205
Kan du reise eller flytte med barnet ditt til utlandet? - regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/no/sub/barnebortforing/flytting-og-reiser/kan-du-reise-eller-flytte-med-barnet-d-2/id733015/
Kan du reise eller flytte med barnet ditt til utlandet?01228 7153

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/sykehus/Oversikt-over-landets-helseforetak.html?id=485362 (HTTP 301)
Redirect to: https://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/sykehus/Oversikt-over-landets-helseforetak.html?id=485362
0
Utenrikssaker
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/id919/
Utenrikssaker0892 8212

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2000-9/id117179/?ch=4 (HTTP 301)
Redirect to: http://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2000-9/id117179/sec4
0
Samfunnssikkerhet og beredskap
https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/id1120/
Samfunnssikkerhet og beredskap0872 5190
Flere deltidsansatte kan bli medlem i Statens pensjonskasse - regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-deltidsansatte-kan-bli-medlem-i-statens-pensjonskasse/id2454131/
Flere deltidsansatte kan bli medlem i Statens pensjonskasse0641 4148
Finn dokument
https://www.regjeringen.no/no/dokument/id2000006/
Finn dokument01097 4171
Forskning
https://www.regjeringen.no/no/tema/forskning/id1427/
Forskning0785 5188

http://www.regjeringen.no/en/dep/kd.html?id=586 (HTTP 301)
Redirect to: https://www.regjeringen.no/en/dep/kd.html?id=586
0
Kartverket - regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/org/etater-og-virksomheter-under-kommunal--og-moderniseringsdepartementet/underliggende-etater/kartverket/id85701/
Kartverket0688 6172

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_brasil/id2415169/
00 00
Tyrkia - reiseinformasjon - regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_tyrkia/id2414945/
Tyrkia - reiseinformasjon03353 17198
Høring av forslag til langsiktig strategi for Altinn - regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-langsiktig-strategi-for-altinn/id2466951/
Høring av forslag til langsiktig strategi for Altinn01446 4206

https://www.regjeringen.no/ (HTTP 301)
Redirect to: http://www.regjeringen.no/no/id4/
0
Klima- og miljødepartementet
https://www.regjeringen.no/no/dep/kld/id668/
Klima- og miljødepartementet0781 12199

https://www.regjeringen.no/nb/dokument/andre/id438824/ (HTTP 301)
Redirect to: http://www.regjeringen.no/no/dokument/andre/id438824/
0

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud.html?id=545 (HTTP 301)
Redirect to: https://www.regjeringen.no/nb/dep/kud.html?id=545
0
Husbanken - regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/org/etater-og-virksomheter-under-kommunal--og-moderniseringsdepartementet/underliggende-etater/husbanken/id85793/
Husbanken0636 5174

https://www.regjeringen.no/nb/dokument/lover_regler/reglement/id1761/ (HTTP 301)
Redirect to: http://www.regjeringen.no/no/dokument/lover_regler/reglement/id1761/
0
Åpning av www.telepriser.no - regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/apning_av_www-telepriser-no/id265824/
Åpning av www.telepriser.no0987 5133

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed.html?id=750 (HTTP 301)
Redirect to: https://www.regjeringen.no/nb/dep/oed.html?id=750
0
Svalbard og polarområdene
https://www.regjeringen.no/no/tema/svalbard-og-polaromradene/id1324/
Svalbard og polarområdene0959 6180
Finn tema
https://www.regjeringen.no/no/tema/id208/
Finn tema0918 4305

https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/Fra-1-januar-2015-Obligatorisk-bompengebrikke-for-tunge-kjoretoy/id2005826/ (HTTP 301)
Redirect to: http://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Fra-1-januar-2015-Obligatorisk-bompengebrikke-for-tunge-kjoretoy/id2005826/
0

https://www.regjeringen.no/nb/dokument/veiledninger_brosjyrer/id438822/ (HTTP 301)
Redirect to: http://www.regjeringen.no/no/dokument/veiledninger_brosjyrer/id438822/
0
Statlig forvaltning
https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/id927/
Statlig forvaltning0982 13199
Ministry of Culture
https://www.regjeringen.no/en/dep/kud/id545/
Ministry of Culture0781 7152
Statens pensjonskasse - regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/no/dep/asd/org/etatstyring/underliggende-etater/statens-pensjonskasse/id440430/
Statens pensjonskasse0639 5180
Økonomi og budsjett
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/id931/
Økonomi og budsjett0842 18204

https://www.regjeringen.no/nb/dokument/rundskriv/id1762/ (HTTP 301)
Redirect to: http://www.regjeringen.no/no/dokument/lover_regler/rundskriv/id1762/
0
Konsesjonsbrev til DnB NOR Bank ASA - regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/konsesjonsbrev-til-dnb-nor-bank-asa/id91678/
Konsesjonsbrev til DnB NOR Bank ASA0692 4150
Bestilling av publikasjoner
https://www.regjeringen.no/no/dokument/bestilling-av-publikasjoner/id439327/
Bestilling av publikasjoner0566 6145
Skal gjøre NAV mer arbeidsrettet - regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skal-gjore-nav-mer-arbeidsrettet/id2501174/
Skal gjøre NAV mer arbeidsrettet0843 7151
Transport og kommunikasjon
https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/id928/
Transport og kommunikasjon01174 13211

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd.html?id=504 (HTTP 301)
Redirect to: https://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd.html?id=504
0

Examples of domains that regjeringen.no links to

DomainIPAnalyticsAdsense
pasientsikkerhetsprogrammet.no 185.56.187.221UA-78993932 (1)
nibio.no 128.39.97.37UA-64275873 (2)
norskpetroleum.no 77.40.237.6UA-61412999 (1)
hib.no 158.37.32.44UA-54811551 (1)
spk.no 193.19.65.58UA-52302138 (1)
produktivitetskommisjonen.no 146.192.221.36UA-48144352 (1)
nmbu.no 158.39.3.40UA-46832847 (1)
efta.int 54.228.196.38UA-44324007 (1)
norge.dk 146.192.221.22UA-44314983 (8)
ntnu.no 129.241.56.116UA-44249756 (2)
doffin.no 82.96.53.163UA-42031231 (2)
slikbrukesskattepengene.no 195.225.8.137UA-41917751 (1)
arendalskonferansen.no 137.117.225.87UA-41135639 (2)
minsak.no 146.192.221.130UA-40932540 (1)
finanstilsynet.no 195.159.150.100UA-38776650 (2)
fylkesmannen.no 93.94.10.76UA-36801866 (2)
kulturradet.no 93.190.80.186UA-36718153 (1)
finansportalen.no 54.76.87.222UA-34920891 (1)
svanemerket.no 212.30.232.91UA-33776333 (1)
nifes.no 148.251.153.244UA-29748626 (1)
laegevagten.dk 23.102.21.198UA-29141790 (8) pub-7125047468187752 (3)
kriseinfo.no 2.20.142.254UA-28156530 (1)
une.no 85.196.82.210UA-27689875 (1)
hioa.no 158.36.78.65UA-25223587 (2)
helsenorge.no 91.186.66.12UA-23869685 (1)
mattilsynet.no 62.92.17.213UA-23574941 (2)
statsbudsjettet.no 195.225.8.137UA-22524074 (1)
fubhg.no 195.159.239.230UA-22501612 (1)
stortinget.no 85.88.67.10UA-20877829 (1)
norfund.no 80.239.119.101UA-19797817 (1)
uis.no 152.94.26.120UA-19171719 (5)
luftfartstilsynet.no 93.124.225.79UA-18699720 (1)
europalov.no 213.162.241.103UA-18626648 (1)
skatteetaten.no 194.150.212.46UA-18218711 (2)
khio.no 178.255.148.145UA-15064110 (1)
forskningsradet.no 195.254.213.37UA-12774623 (3)
difi.no 93.94.10.30UA-12685001 (5)
fug.no 195.159.239.230UA-11860038 (1)
miljostatus.no 185.76.86.158UA-11617192 (15)
dbh.nsd.uib.no 129.177.90.71UA-11431356 (1)
aibn.no 195.26.0.97UA-11428220 (1)
anskaffelser.no 93.94.10.45UA-10406241 (1)
arbeidstilsynet.no 195.159.126.222UA-9220672 (1)
nve.no 195.204.216.55UA-8117711 (7)
energimerking.no 185.22.121.72UA-8117711 (7)
uib.no 129.177.6.99UA-6212237 (1)
statskog.no 85.221.18.164UA-6066980 (3)
hihm.no 158.39.213.200UA-5863397 (2)
toll.no 195.225.2.21UA-5645230 (2)
barneombudet.no 178.79.165.192UA-5571249 (1)
norgeskart.no 159.162.103.72UA-5163611 (11)
kartverket.no 159.162.103.47UA-5163611 (11)
vetinst.no 185.56.187.49UA-4519305 (1)
sprakradet.no 193.19.65.51UA-4454750 (2)
fagbokforlaget.no 13.69.86.147UA-4012711 (1)
fornybar.no 185.22.121.48UA-3983346 (1)
hsh.no 158.37.208.24UA-3663056 (1)
eftacourt.int 80.92.66.215UA-3317769 (1)
kystverket.no 77.88.91.124UA-2954269 (1)
fiskeridir.no 195.204.55.227UA-2726560 (2)
helsebiblioteket.no 80.65.59.141UA-2621281 (7)
aho.no 158.36.153.21UA-2108289 (1)
hiof.no 158.39.172.231UA-2034265 (3)
ldo.no 178.22.96.172UA-1864540 (1)
husbanken.no 109.163.10.84UA-1234483 (2)
khib.no 104.45.95.61UA-884954 (1)
npolar.no 158.39.98.41UA-770196 (4)
sjt.no 188.95.245.2UA-741097 (1)
forbrukerradet.no 193.58.250.10UA-711471 (1)
hisf.no 158.37.159.47UA-499126 (1)
hil.no 158.36.40.86UA-444747 (2)
imr.no 77.88.93.24UA-390810 (4)
lanekassen.no 195.225.20.3UA-114361 (1)
nhh.no 158.37.108.120UA-114160 (3)
diskrimineringsnemnda.no 217.65.225.243
evisa.gov.tr 212.174.190.155
politi.no 195.225.22.185
bufdir.no 195.204.145.98
udi.no 195.88.106.7
w2.brreg.no 195.43.63.133
dfo.no 194.19.106.132
ssb.no 193.160.169.168
norad.no 191.235.176.12
forbrukerombudet.no 188.166.200.208
reiseregistrering.no 185.38.121.52
ungokonomi.no 185.7.61.172
samiskhs.no 178.79.175.38
jernbaneverket.no 178.22.99.144
nord.no 158.39.62.76
hivolda.no 158.38.126.125
himolde.no 158.38.95.69
nih.no 158.36.215.234
hia.no 158.36.166.145
sifo.no 158.36.161.80
nyuforetrygd.no 155.55.184.16
nav.no 155.55.184.12
blogg.regjeringen.no 146.192.221.39
responsiblebusiness.no 146.192.221.36
gronnkonkurransekraft.no 146.192.221.36
nettsteder.regjeringen.no 146.192.221.36
sosentkokebok.regjeringen.no 146.192.221.36
byerogdistrikter.no 146.192.221.36
valg.no 146.192.221.33
norway.info 146.192.221.22
norway.org.tr 146.192.221.22
vegvesen.no 146.2.0.252
slf.dep.no 139.112.16.62
uit.no 129.242.126.22
uio.no 129.240.171.52
oep.no 109.68.95.116
eftasurv.int 94.107.239.44
nmh.no 92.243.7.118
forbrukereuropa.no 91.220.196.239
frittsykehusvalg.no 91.186.66.15
helfo.no 91.186.66.10
finansnorge.no 88.151.167.145
helsetilsynet.no 81.93.166.141
usn.no 80.239.119.247
ftf.no 80.239.119.54
kirken.no 77.88.91.143
npt.no 62.92.110.102
telepriser.no 62.92.110.102
nykommune.no 52.174.105.4
depkatalog.no 23.97.134.199
pet.dk 5.56.153.202

Examples of other domains


html5games.de

Ahrefs URL Rating: 30

Majestic Trust Flow: 21

Referring Domains: 116


ajs-hamburg.de

Ahrefs URL Rating: 28

Majestic Trust Flow: 25

Referring Domains: 83


arcgames.org

Ahrefs URL Rating: 20

Majestic Trust Flow: 13

Referring Domains: 55


akjs-sh.de

Ahrefs URL Rating: 35

Majestic Trust Flow: 49

Referring Domains: 217


chicagoforum.org

Ahrefs URL Rating: 35

Majestic Trust Flow: 13

Referring Domains: 262


investasi.online

Ahrefs URL Rating: 23

Majestic Trust Flow: 0

Referring Domains: 37


railnet.ro

Ahrefs URL Rating: 27

Majestic Trust Flow: 6

Referring Domains: 68


wohngebaeudeversicherungen-vergleich.de

Ahrefs URL Rating: 20

Majestic Trust Flow: 0

Referring Domains: 48


remotify.io

Ahrefs URL Rating: 20

Majestic Trust Flow: 10

Referring Domains: 21


hongkongescort.co

Ahrefs URL Rating: 50

Majestic Trust Flow: 17

Referring Domains: 980


casinofreebonus.eu

Ahrefs URL Rating: 28

Majestic Trust Flow: 18

Referring Domains: 58


kuca.rs

Ahrefs URL Rating: 34

Majestic Trust Flow: 38

Referring Domains: 129


pkv-testsieger.org

Ahrefs URL Rating: 29

Majestic Trust Flow: 0

Referring Domains: 101


primariapiatraolt.ro

Ahrefs URL Rating: 26

Majestic Trust Flow: 22

Referring Domains: 127


lanida.lv

Ahrefs URL Rating: 31

Majestic Trust Flow: 38

Referring Domains: 218


fridasfriends.it

Ahrefs URL Rating: 25

Majestic Trust Flow: 39

Referring Domains: 66


internetmoneymakingsecrets.info

Ahrefs URL Rating: 33

Majestic Trust Flow: 0

Referring Domains: 122


wahrheit-tv.de

Ahrefs URL Rating: 21

Majestic Trust Flow: 11

Referring Domains: 51


alexio.cz

Ahrefs URL Rating: 20

Majestic Trust Flow: 16

Referring Domains: 75


beilngries.de

Ahrefs URL Rating: 44

Majestic Trust Flow: 46

Referring Domains: 580


westfunk.de

Ahrefs URL Rating: 34

Majestic Trust Flow: 40

Referring Domains: 113


klgpembesarpenis.id

Ahrefs URL Rating: 32

Majestic Trust Flow: 14

Referring Domains: 81


epfbalancestatus.co.in

Ahrefs URL Rating: 31

Majestic Trust Flow: 19

Referring Domains: 88


getvideo.at

Ahrefs URL Rating: 21

Majestic Trust Flow: 0

Referring Domains: 20


redservices.nl

Ahrefs URL Rating: 21

Majestic Trust Flow: 19

Referring Domains: 45


hammerofthor.top

Ahrefs URL Rating: 20

Majestic Trust Flow: 0

Referring Domains: 25


skin-endear.org

Ahrefs URL Rating: 31

Majestic Trust Flow: 7

Referring Domains: 191


sonnet.ca

Ahrefs URL Rating: 30

Majestic Trust Flow: 29

Referring Domains: 72


casinocoupon.codes

Ahrefs URL Rating: 36

Majestic Trust Flow: 28

Referring Domains: 197


gruene-mitte.de

Ahrefs URL Rating: 24

Majestic Trust Flow: 23

Referring Domains: 89