[More tools]

API: This page as json (API info)
Not logged in, login or create account

revisjon.no

Information from DomainStats.io, score: 3

Few things missing ...

Summary

revisjon.no
1 Jun 2016
  • Ahrefs URL Rating: [loading...]
  • Majestic Trust Flow: [loading...]
  • Referring Domains: [loading...]
  • DomainStats.io Backlink Score: [loading...]
  • DomainStats.io Organic Visibility Score: [loading...]

Info from crawl


Time to fetch: 0.97 seconds

Google Analytics: UA-20557942 (21 of these)

Words on home page: 666

Title: Revisjon.no | Frittstående portal til rettskilder, informasjon og nyheter på regnskapsrelaterte fagområder

Meta robots: all

Meta keywords: revisor, revisorer, revisjon, regnskap, selskap, aksje, finans, skatt, avgift, mva, tax, vat, merverdiavgift, moms, business, firma, as, ans, da, enkeltmanns, foretak, enmanns, utbytte, edb, it, audit, auditor, registrert, statsautorisert, account, konsul

Favicon:

H1: Revisjon.no | Frittstående portal til rettskilder, informasjon og nyheter på regnskapsrelaterte fagområder

Dofollow links on the home page:
External: 221
Internal: 90

Updated: 31 Dec 2016

Spam and Blacklists

Google Safe Browsing database: Clean

WOT Trustworthiness: Good (confidence 10%)

WOT category: Good site (confidence 10%)

McAfee SiteAdvisor Rating: Safe

McAfee SiteAdvisor Category: Business

Database from Malwarebytes.org: Clean

9 different lists from Spamhaus: Clean

6 different lists from Surbl.org: Clean

5 different lists from JunkemailFilter.com: Clean

2 different lists from Spam Eating Monkey: Clean

List from Malwaredomains.com: Clean

Database from PhishTank.com: Clean

Database of scammers from spam404.com: Clean

URLs removed from Google (DMCA): 0

Database from urlblacklist.com: Clean

Data from Ahrefs

Ahrefs Domain Rank: 50

Domains linking in: 170 (+0)

Pages with highest Ahrefs URL Rating:

Updated: 1 Jun 2016

Data from Majestic

Citation Flow: 30 (-3)

Trust Flow: 36 (-1)

Category: Business/Accounting

Not in Majestic Top Million.

Updated: 8 Dec 2016

Keyword data

Keyword: revisjon
Search volume per month: 880
Cost per click (CPC): $11.46
Commercial Value: 109
Language: Norwegian

Updated: 23 Jan 2017

IP info

IP: 91.189.123.163 (202 of these)
ISP: MultiHost IT AS

This IP is listed by 0 out of 22 blacklist providers.

Updated: 20 Feb 2017

Sociala Media

2

0

Updated: 1 Jun 2016

Internet Archive

Saved 183 times
First snapshot: 18 Oct 2000
Last snapshot: 20 Mar 2016

Updated: 1 Jun 2016

Data from Alexa

Global Rank: 5353406

Updated: 13 Dec 2016

Mobile

Speed: 58
(Speed desktop: 72)

User Experience: 62

Full info on this link.

Updated: 1 Jun 2016
Few things missing ...

Backlinks

Few things missing ...

Most common dofollow anchors

Anchor# Domains
Revisjon.no13
God revisorskikk11
Bokføringsloven8
www.revisjon.no4
Bokføring2
revisjon.no2
God revisorskikk2
http://www.revisjon.no/2
Revisjon og regnskap1
Eiker Revisjon1
Revisjon>>1
Lovbestemt revisjon1
[image]1

Most common countries and TLDs

IP Country# Domains
29
18
1
1
Domain TLD# Domains
.no50
.net1

Links to correct

Linking PageIncorrect LinkHTTP CodeTime Checked
www.revisjon.no/ http://www.revisorforeningen.no/
Anchor: [image]
30231 Dec '16
www.revisjon.no/ http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename=skattefunn/Hovedsidemal&cid=1222340152188
Anchor: Skattefunn
30231 Dec '16
www.revisjon.no/ http://www.revregn.no/
Anchor: Revisjon og Regnskap
30231 Dec '16
www.revisjon.no/ http://www.brreg.no/oppslag/
Anchor: Brønnøysundreg.
30231 Dec '16
www.revisjon.no/om_oss http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=982199697
Anchor: Revisjon as
01 Jan '17
www.revisjon.no/lenker_revisjon/cms/124 http://www.riksrevisjonen.no/
Anchor: Riksrevisjonen
30331 Dec '16
www.revisjon.no/lenker_skatt/cms/190 http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&cid=1222340152188&p=1222340152188&pagename=skattefunn/Hovedsidemal
Anchor: Skattefunn
3021 Jan '17
www.revisjon.no/lenker_organisering/cms/90 http://www.brreg.no/reg_gebyrer/
Anchor: Gebyrer
30231 Dec '16

Pages

Title and URLFirst H1BacklinksNumber of WordsExternal LinksInternal Links
Revisjon.no | Frittstående portal til rettskilder, informasjon og nyheter på regnskapsrelaterte fagområder
http://www.revisjon.no/
Revisjon.no | Frittstående portal til rettskilder, informasjon og nyheter på regnskapsrelaterte fagområder36666 22190

http://www.revisjon.no/regnskap/kap_2.htm (HTTP 301)
Redirect to: http://www.revisjon.no/spesielle_tema_regnskap/cms/138
16

http://www.revisjon.no/revisjon/grskikk.htm (HTTP 301)
Redirect to: http://www.revisjon.no/
11
Våre ti regnskapsprinsipper med kommentarer.
http://www.revisjon.no/spesielle_tema_regnskap/cms/138
Våre ti regnskapsprinsipper med kommentarer.82197 22277
Revisjon.no | Frittstående portal til rettskilder, informasjon og nyheter på regnskapsrelaterte fagområder
http://www.revisjon.no/forsiden
Revisjon.no | Frittstående portal til rettskilder, informasjon og nyheter på regnskapsrelaterte fagområder1670 22290

http://revisjon.no/ (HTTP 301)
Redirect to: http://www.revisjon.no/
1
http://www.revisjon.no/&marketplaceId=7217951
Norge følger de internasjonale standardene fastsatt av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).
http://www.revisjon.no/god_revisjonsskikk/cms/21
Norge følger de internasjonale standardene fastsatt av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).0634 22276
Generelt om skatter.
http://www.revisjon.no/skatt
Generelt om skatter.0651 23688
Revisor bekreftelse av kapitalinnskudd og åpningsbalanse.
http://www.revisjon.no/tjenester_ved_stiftelse/cms/488
Revisor bekreftelse av kapitalinnskudd og åpningsbalanse.0720 22593
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/spesielle_tema_rev/cms/119
(tomt menypunkt)0558 22176
Økonomiske nyheter som oppdateres daglig.
http://www.revisjon.no/aktuelt
Økonomiske nyheter som oppdateres daglig.0584 22288
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/organisering
(tomt menypunkt)0580 22188
Generelt om revisjon.
http://www.revisjon.no/revisjon
Generelt om revisjon.0681 22989
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/fortolkninger_skatt/cms/169
(tomt menypunkt)0559 22176
Skattedirektoratets RSS-feeder gruppert.
http://www.revisjon.no/skattefeeder/cms/424
Skattedirektoratets RSS-feeder gruppert.0578 22185
Om oss | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/om_oss
Om oss | Revisjon.no0672 22291
Generelt om bokføring og regnskapsførere.
http://www.revisjon.no/bokfoering
Generelt om bokføring og regnskapsførere.0668 23488
Lenker organisering | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/lenker_organisering/cms/90
Lenker organisering | Revisjon.no0603 22890
Se øvrige regnskapsregler for advokater, apotek, borettslag og boligbyggelag, bygdeallmenninger, energi, europeiske økonomiske foretaksgrupper, helsefortak, idrett, kirken, lotterier, privatskoler, studentsamskipnader og verdipapirhandel.
http://www.revisjon.no/annnen_regnskapslov/cms/456
Se øvrige regnskapsregler for advokater, apotek, borettslag og boligbyggelag, bygdeallmenninger, energi, europeiske økonomiske foretaksgrupper, helsefortak, idrett, kirken, lotterier, privatskoler, studentsamskipnader og verdipapirhandel.01064 254144
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/andre_avgiftslover/cms/239
(tomt menypunkt)0558 22176
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/fortolkninger_bokfoering/cms/277
(tomt menypunkt)0559 22176
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) avgir uttalelser om bokføring ? god bokføringsskikk. GBS skal følges.
http://www.revisjon.no/god_bokfoeringsskikk/cms/115
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) avgir uttalelser om bokføring ? god bokføringsskikk. GBS skal følges.0586 22476
Forskrifter til folketrygdlovens § 23-2 om arbeidsgiveravgift
http://www.revisjon.no/forskrifter_om_aga/cms/345
Forskrifter til folketrygdlovens § 23-2 om arbeidsgiveravgift0836 23391
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/fortolkninger_avgift/cms/217
(tomt menypunkt)0559 22176
Se øvrige revisjonsregler for advokater, apotek, borettslag og borettslag, bygdeallmenninger, finansinstitusjoner mv., idrett, kirken, kommuner, konkurs, lotterier, Mva-kompensasjon, privatskoler, staten, studentsamskipnader.
http://www.revisjon.no/annen_revisjonslov/cms/462
Se øvrige revisjonsregler for advokater, apotek, borettslag og borettslag, bygdeallmenninger, finansinstitusjoner mv., idrett, kirken, kommuner, konkurs, lotterier, Mva-kompensasjon, privatskoler, staten, studentsamskipnader.01033 256131
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/spesielle_tema_regn/cms/134
(tomt menypunkt)0558 22176
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/fortolkninger_regnskap/cms/137
(tomt menypunkt)0559 22176
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/spesielle_tema_bokf/cms/147
(tomt menypunkt)0558 22176
Finn en regnskapsfører
http://www.revisjon.no/finn_regnskapsfoerer/cms/444
Finn en regnskapsfører0588 22490
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/fortolkninger_org/cms/64
(tomt menypunkt)0559 22176
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/offentlig_regnskap/cms/312
(tomt menypunkt)0558 22176
I Norge er det det en lav terskel for å kunne etablere virksomhet og dette kan ha både gode og noen ganger uheldige sider.
http://www.revisjon.no/etablering/cms/42
I Norge er det det en lav terskel for å kunne etablere virksomhet og dette kan ha både gode og noen ganger uheldige sider.0700 22276
Tips en venn | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/tis_en_venn
Tips en venn | Revisjon.no0604 22194
Se øvrige bokføringsregler om advokater, eiendomsmegling, energi, idrett, kirken, kommuner, konkursbo, mva-pliktige og privatskoler.
http://www.revisjon.no/annen_bokfoeringslov/cms/461
Se øvrige bokføringsregler om advokater, eiendomsmegling, energi, idrett, kirken, kommuner, konkursbo, mva-pliktige og privatskoler.0840 237117
Her er lenker til (gratis) nedlastbare dokumentmaler etc. på nettet.
http://www.revisjon.no/verktoey/cms/319
Her er lenker til (gratis) nedlastbare dokumentmaler etc. på nettet.0565 22176
Spesielle tema på skatteområdet.
http://www.revisjon.no/spesielle_tema_skatt/cms/187
Spesielle tema på skatteområdet.01302 249105
Lenker skatt | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/lenker_skatt/cms/190
Lenker skatt | Revisjon.no0713 27190
Nyhets-feeder | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/nyhets-feeder
Nyhets-feeder | Revisjon.no02354 26789
Spesielle temaer på avgiftsområdet.
http://www.revisjon.no/spesielle_tema_avgift/cms/218
Spesielle temaer på avgiftsområdet.0591 22189
Lenker regnskap | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/lenker_regnskap/cms/136
Lenker regnskap | Revisjon.no0621 23290
Bekreftelser | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/bekreftelse
Bekreftelser | Revisjon.no0711 22591
Generelt om avgifter og toll.
http://www.revisjon.no/avgift
Generelt om avgifter og toll.0664 23888
Hjelp med årsoppgjør og ligningspapirer | Revisjon AS - revisor Hokksund
http://www.revisjon.no/aarsoppgjor_og_ligningsp/cms/493
Hjelp med årsoppgjør og ligningspapirer | Revisjon AS - revisor Hokksund0730 22691
Lenker revisjon | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/lenker_revisjon/cms/124
Lenker revisjon | Revisjon.no0608 22990
Diverse kalkulatorer på nettet.
http://www.revisjon.no/kalkulatorer/cms/322
Diverse kalkulatorer på nettet.0611 22990
Her behandles spesielle forhold som man bør kjenne til og som erfaringsmessig kan skape spørsmål.
http://www.revisjon.no/spesielle_tema/cms/79
Her behandles spesielle forhold som man bør kjenne til og som erfaringsmessig kan skape spørsmål.0910 22996
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) utarbeider og utgir regnskapsstandarder, fortolker prinsipielle spørsmål m.m.
http://www.revisjon.no/god_regnskapsskikk/cms/102
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) utarbeider og utgir regnskapsstandarder, fortolker prinsipielle spørsmål m.m.0597 22276
Metodikk | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/metodikk/cms/120
Metodikk | Revisjon.no0684 22390
Skatte-feeder | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/skattefeeder_topp
Skatte-feeder | Revisjon.no01121 23384
Nyttige lenker på avgiftsområdet.
http://www.revisjon.no/lenker_avgift/cms/219
Nyttige lenker på avgiftsområdet.0645 24590
Nyttige lenker på bokføringsområdet.
http://www.revisjon.no/lenker_bokfoering/cms/151
Nyttige lenker på bokføringsområdet.0595 22490
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/fortolkninger_o_l_/cms/22
(tomt menypunkt)0559 22176
Generelt om domstolene.
http://www.revisjon.no/dommer
Generelt om domstolene.0672 22788
Norske revisjonsfirmaer.
http://www.revisjon.no/finn_en_revisor/cms/268
Norske revisjonsfirmaer.0592 22291
Generelt om regnskap og årsoppgjør.
http://www.revisjon.no/regnskap
Generelt om regnskap og årsoppgjør.0667 23088

Examples of domains that revisjon.no links to

DomainIPAnalyticsAdsense
arbeidsretten.no 194.63.248.98UA-79727360 (1)
riksrevisjonen.no 81.175.11.78UA-51652391 (1)
maestro.no 35.156.68.255UA-45354582 (2)
finanstilsynet.no 195.159.150.100UA-38776650 (2)
hvitvasking.no 195.159.150.100UA-38776650 (2)
regnskapsstiftelsen.no 79.125.118.156UA-38535320 (200)
vpff.no 195.225.15.199UA-36887981 (1)
mokastet.no 91.123.58.136UA-34486351 (1)
testolen.no 54.77.133.116UA-33509963 (2353)
brreg.no 195.43.63.34UA-32767502 (1)
revregn.no 77.40.237.233UA-28618811 (1)
statsbudsjettet.no 195.225.8.137UA-22524074 (1)
iia.no 91.207.158.72UA-20724687 (1)
skatteetaten.no 194.150.212.46UA-18218711 (2)
forskningsradet.no 195.254.213.37UA-12774623 (3)
norge.no 93.94.10.5UA-12685001 (7)
valutakalkulator.no 185.35.185.99UA-12487901 (35) pub-9326178796339750 (34)
risanger.no 5.9.83.178UA-9437142 (1)
arbeidstilsynet.no 195.159.126.222UA-9220672 (1)
kalkuler.no 185.12.56.134UA-6540271 (1) pub-8778194462737626 (1)
nordisketax.net 82.221.80.227UA-5493561 (1)
lottstift.no 62.50.188.72UA-3952794 (1)
purehelp.no 31.216.38.205UA-3566043 (3)
revisorforeningen.no 188.95.243.107UA-3091746 (1)
domstol.no 194.150.213.69UA-1160058 (5)
nkrf.no 91.189.123.163UA-602897 (24)
etablerer.no 62.176.195.139UA-401275 (1)
forliksraadet.no 5.153.105.136UA-395788 (116)
gkrs.no 213.162.246.71
toll.no 195.225.2.21
konkursradet.no 195.159.124.51
okonomiassistanse.no 195.159.29.232
w2.brreg.no 195.43.63.133
isaca.no 194.63.248.97
onlineaviser.no 194.63.248.65
ssb.no 193.160.169.168
regnskapnorge.no 188.95.245.199
etablererabc.no 185.53.178.8
applikasjoner.nav.no 155.55.60.18
juridisk.net 129.240.121.57
okokrim.no 104.45.19.205
siteman.no 91.189.123.163
visma.no 91.123.58.195
stortinget.no 85.88.67.10
altinn.no 79.171.86.33
startsiden.no 77.40.177.38
nues.no 54.194.46.145
s.bl-1.com 52.88.98.12

Examples of other domains


nocujznami.pl

Ahrefs URL Rating: 31

Majestic Trust Flow: 11

Referring Domains: 125


radiopanteon.pl

Ahrefs URL Rating: 28

Majestic Trust Flow: 33

Referring Domains: 78


spizarniawarminska.pl

Ahrefs URL Rating: 20

Majestic Trust Flow: 28

Referring Domains: 27


ec-altburg.de

Ahrefs URL Rating: 45

Majestic Trust Flow: 8

Referring Domains: 497


vfix365.us

Ahrefs URL Rating: 24

Majestic Trust Flow: 0

Referring Domains: 144


dcasino.de

Ahrefs URL Rating: 21

Majestic Trust Flow: 33

Referring Domains: 21


shorte.website

Ahrefs URL Rating: 55

Majestic Trust Flow: 0

Referring Domains: 7612


telechargerplaystore.download

Ahrefs URL Rating: 36

Majestic Trust Flow: 22

Referring Domains: 205


calgarymoverspro.ca

Ahrefs URL Rating: 43

Majestic Trust Flow: 31

Referring Domains: 371


aguasalud.es

Ahrefs URL Rating: 21

Majestic Trust Flow: 5

Referring Domains: 100


orami.co.id

Ahrefs URL Rating: 46

Majestic Trust Flow: 21

Referring Domains: 893


sesjeelixirow.pl

Ahrefs URL Rating: 36

Majestic Trust Flow: 4

Referring Domains: 163


3x7.co

Ahrefs URL Rating: 32

Majestic Trust Flow: 0

Referring Domains: 139


spainforsale.properties

Ahrefs URL Rating: 81

Majestic Trust Flow: 19

Referring Domains: 2800


ilaghincc.it

Ahrefs URL Rating: 28

Majestic Trust Flow: 3

Referring Domains: 138


aimingmonkeys.de

Ahrefs URL Rating: 43

Majestic Trust Flow: 0

Referring Domains: 4514


gmg-amberg.de

Ahrefs URL Rating: 31

Majestic Trust Flow: 19

Referring Domains: 105


feyenoordismylife.nl

Ahrefs URL Rating: 31

Majestic Trust Flow: 11

Referring Domains: 67


beauteboutique.fr

Ahrefs URL Rating: 27

Majestic Trust Flow: 7

Referring Domains: 81


hundebett-dogg.de

Ahrefs URL Rating: 28

Majestic Trust Flow: 30

Referring Domains: 122


beres.lv

Ahrefs URL Rating: 32

Majestic Trust Flow: 16

Referring Domains: 95


smartuniversetech.ro

Ahrefs URL Rating: 28

Majestic Trust Flow: 0

Referring Domains: 76


aubeuf-hacquin-yoann.fr

Ahrefs URL Rating: 31

Majestic Trust Flow: 23

Referring Domains: 85


10-maktab.uz

Ahrefs URL Rating: 36

Majestic Trust Flow: 2

Referring Domains: 1305


sjsh.de

Ahrefs URL Rating: 25

Majestic Trust Flow: 35

Referring Domains: 90


ak-gewerkschafter.de

Ahrefs URL Rating: 23

Majestic Trust Flow: 26

Referring Domains: 137


fundgrube-religionsunterricht.de

Ahrefs URL Rating: 27

Majestic Trust Flow: 23

Referring Domains: 92


auto-boehm-online.de

Ahrefs URL Rating: 27

Majestic Trust Flow: 38

Referring Domains: 65


werdenfelser-weg-original.de

Ahrefs URL Rating: 29

Majestic Trust Flow: 24

Referring Domains: 108


kunst-in-bildern.de

Ahrefs URL Rating: 24

Majestic Trust Flow: 8

Referring Domains: 96