[More tools]

API: This page as json (API info)
Not logged in, login or create account

revisjon.no

Information from DomainStats.io, score: 4

Few things missing ...

Summary

revisjon.no
1 Jun 2016
  • Ahrefs URL Rating: [loading...]
  • Majestic Trust Flow: [loading...]
  • Referring Domains: [loading...]
  • DomainStats.io Backlink Score: [loading...]
  • DomainStats.io Organic Visibility Score: [loading...]

Info from crawl


Time to fetch: 0.64 seconds

Google Analytics: UA-20557942 (17 of these)

Words on home page: 681

Title: Revisjon.no | Frittstående portal til rettskilder, informasjon og nyheter på regnskapsrelaterte fagområder

Meta robots: all

Meta keywords: revisor, revisorer, revisjon, regnskap, selskap, aksje, finans, skatt, avgift, mva, tax, vat, merverdiavgift, moms, business, firma, as, ans, da, enkeltmanns, foretak, enmanns, utbytte, edb, it, audit, auditor, registrert, statsautorisert, account, konsul

Favicon:

Dofollow links on the home page:
External: 226
Internal: 91

Updated: 15 Nov 2017

Spam and Blacklists

Google Safe Browsing database: Clean

WOT Trustworthiness: Good (confidence 10%)

WOT category: Good site (confidence 10%)

McAfee Threat Intelligence: Minimal Risk

McAfee Web Category: Business

Database from Malwarebytes.org: Clean

9 different lists from Spamhaus: Clean

6 different lists from Surbl.org: Clean

5 different lists from JunkemailFilter.com: Clean

2 different lists from Spam Eating Monkey: Clean

List from Malwaredomains.com: Clean

Database from PhishTank.com: Clean

Database of scammers from spam404.com: Clean

URLs removed from Google (DMCA): 0

Database from urlblacklist.com: Clean

Data from Ahrefs

Ahrefs Domain Rank: 50

Domains linking in: 170 (+0)

Pages with highest Ahrefs URL Rating:

Updated: 1 Jun 2016

Data from Majestic

Citation Flow: 34 (+0)

Trust Flow: 36 (-1)

Category: Business/Accounting

Not in Majestic Top Million.

Updated: 6 Sep 2017

Keyword data

Keyword: revisjon
Search volume per month: 880
Cost per click (CPC): $11.46
Commercial Value: 109
Language: Norwegian

Updated: 18 Sep 2017

IP info

IP: 91.189.123.163 (169 domains on this IP)
ISP: MultiHost IT AS

This IP is listed by 0 out of 23 blacklist providers.

Updated: 27 Nov 2017

Sociala Media

2

Updated: 1 Jun 2016

Internet Archive

Saved 183 times
First snapshot: 18 Oct 2000
Last snapshot: 20 Mar 2016

Updated: 1 Jun 2016

Data from Alexa

Global Rank: 0

Updated: 14 Aug 2017

Mobile

Speed: 58
(Speed desktop: 72)

User Experience: 62

Full info on this link.

Updated: 1 Jun 2016
Few things missing ...

Backlinks

Few things missing ...

Most common dofollow anchors

Anchor# Domains
Bokføring12
Revisjon.no10
Bokføringsloven7
www.revisjon.no4
revisjon.no2
God revisorskikk2
[image]2
Revisjon>>1
Revisjon/Regnskap/Skatt/Avgift1
Eiker Revisjon1
Man-fre: 08:00-15:001
http://www.revisjon.no/1
Lovbestemt revisjon1

Most common countries and TLDs

IP Country# Domains
25
17
2
1
1
Domain TLD# Domains
.no45
.net1

Pages

Title and URLFirst H1BacklinksNumber of WordsExternal LinksInternal Links
Revisjon.no | Frittstående portal til rettskilder, informasjon og nyheter på regnskapsrelaterte fagområder
http://www.revisjon.no/
44681 22691

http://www.revisjon.no/regnskap/kap_2.htm (HTTP 301)
Redirect to: http://www.revisjon.no/spesielle_tema_regnskap/cms/138
18

http://www.revisjon.no/revisjon/grskikk.htm (HTTP 301)
Redirect to: http://www.revisjon.no/
14
Våre ti regnskapsprinsipper med kommentarer.
http://www.revisjon.no/spesielle_tema_regnskap/cms/138
72212 22778
Generelt om regnskap og årsoppgjør.
http://www.revisjon.no/regnskap
1682 23589
Norge følger de internasjonale standardene fastsatt av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).
http://www.revisjon.no/god_revisjonsskikk/cms/21
1649 22777

http://www.revisjon.no/skatt/index.htm (HTTP 301)
Redirect to: http://www.revisjon.no/skatt
1

http://www.revisjon.no/regnskap/etablering.htm (HTTP 301)
Redirect to: http://www.revisjon.no/regnskap
1
Generelt om avgifter og toll.
http://www.revisjon.no/avgift
0679 24489
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/andre_avgiftslover/cms/239
0573 22677
Lenker skatt | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/lenker_skatt/cms/190
0734 27892
Skattekalender næringsdrivende | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/skattekalender_naering/cms/269
01061 28186
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/fortolkninger_skatt/cms/169
0574 22677
Forskrifter til folketrygdlovens § 23-2 om arbeidsgiveravgift
http://www.revisjon.no/forskrifter_om_aga/cms/345
0851 23892
Skattedirektoratets RSS-feeder gruppert.
http://www.revisjon.no/skattefeeder/cms/424
0593 22686
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/spesielle_tema_skatt/cms/187
0598 22690
Generelt om skatter.
http://www.revisjon.no/skatt
0674 24189
Nyttige lenker på avgiftsområdet.
http://www.revisjon.no/lenker_avgift/cms/219
0665 25291
Lenker organisering | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/lenker_organisering/cms/90
0618 23391
Her er lenker til (gratis) nedlastbare dokumentmaler etc. på nettet.
http://www.revisjon.no/verktoey/cms/319
0580 22677
Diverse kalkulatorer på nettet.
http://www.revisjon.no/kalkulatorer/cms/322
0626 23491
Generelt om domstolene.
http://www.revisjon.no/dommer
0687 23289
Her behandles spesielle forhold som man bør kjenne til og som erfaringsmessig kan skape spørsmål.
http://www.revisjon.no/spesielle_tema/cms/79
0611 22690
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/fortolkninger_org/cms/64
0574 22677
Spesielle temaer på avgiftsområdet.
http://www.revisjon.no/spesielle_tema_avgift/cms/218
0606 22690
Nyttige lenker på bokføringsområdet.
http://www.revisjon.no/lenker_bokfoering/cms/151
0610 22991
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/organisering
0595 22689
I Norge er det det en lav terskel for å kunne etablere virksomhet og dette kan ha både gode og noen ganger uheldige sider.
http://www.revisjon.no/etablering/cms/42
0716 22777
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/fortolkninger_avgift/cms/217
0574 22677
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/fortolkninger_bokfoering/cms/277
0574 22677
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/fortolkninger_o_l_/cms/22
0574 22677
Se øvrige revisjonsregler for advokater, apotek, borettslag og borettslag, bygdeallmenninger, finansinstitusjoner mv., idrett, kirken, kommuner, konkurs, lotterier, Mva-kompensasjon, privatskoler, staten, studentsamskipnader.
http://www.revisjon.no/annen_revisjonslov/cms/462
01024 257132
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/spesielle_tema_rev/cms/119
0573 22677
Norske revisjonsfirmaer.
http://www.revisjon.no/finn_en_revisor/cms/268
0607 22792
Revisor bekreftelse av kapitalinnskudd og åpningsbalanse.
http://www.revisjon.no/tjenester_ved_stiftelse/cms/488
0735 23094
Generelt om revisjon.
http://www.revisjon.no/revisjon
0696 23490
Nyhets-feeder | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/nyhets-feeder
02243 27690
Om oss | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/om_oss
0687 22792
Bekreftelser | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/bekreftelse
0726 23092
Tips en venn | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/tis_en_venn
0619 22695
Skatte-feeder | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/skattefeeder_topp
0793 23184
Hjelp med årsoppgjør og ligningspapirer | Revisjon AS - revisor Hokksund
http://www.revisjon.no/aarsoppgjor_og_ligningsp/cms/493
0745 23192
Metodikk | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/metodikk/cms/120
0699 22891
Generelt om bokføring og regnskapsførere.
http://www.revisjon.no/bokfoering
0683 23989
Lenker regnskap | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/lenker_regnskap/cms/136
0642 23991
Se øvrige bokføringsregler om advokater, eiendomsmegling, energi, idrett, kirken, kommuner, konkursbo, mva-pliktige og privatskoler.
http://www.revisjon.no/annen_bokfoeringslov/cms/461
0855 243118
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) avgir uttalelser om bokføring ? god bokføringsskikk. GBS skal følges.
http://www.revisjon.no/god_bokfoeringsskikk/cms/115
0601 22977
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/spesielle_tema_bokf/cms/147
0573 22677
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/spesielle_tema_regn/cms/134
0573 22677
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/offentlig_regnskap/cms/312
0573 22677
Lenker revisjon | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/lenker_revisjon/cms/124
0621 23391
Se øvrige regnskapsregler for advokater, apotek, borettslag og boligbyggelag, bygdeallmenninger, energi, europeiske økonomiske foretaksgrupper, helsefortak, idrett, kirken, lotterier, privatskoler, studentsamskipnader og verdipapirhandel.
http://www.revisjon.no/annnen_regnskapslov/cms/456
01079 259145
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) utarbeider og utgir regnskapsstandarder, fortolker prinsipielle spørsmål m.m.
http://www.revisjon.no/god_regnskapsskikk/cms/102
0612 22777
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/fortolkninger_regnskap/cms/137
0574 22677
Finn en regnskapsfører
http://www.revisjon.no/finn_regnskapsfoerer/cms/444
0603 22991

Examples of domains that revisjon.no links to

DomainIPAnalyticsAdsense
navnesok.no 158.38.213.111UA-87691432 (1)
arbeidsretten.no 194.63.248.98UA-79727360 (1)
riksrevisjonen.no 81.175.11.78UA-51652391 (1)
rif.no 137.135.133.221UA-51413469 (1)
maestro.no 35.156.68.255UA-45354582 (1)
finanstilsynet.no 195.159.150.100UA-38776650 (2)
hvitvasking.no 195.159.150.85UA-38776650 (2)
nues.no 79.125.118.156UA-38535320 (266)
regnskapsstiftelsen.no 79.125.118.156UA-38535320 (266)
vpff.no 195.225.15.199UA-36887981 (1)
testolen.no 54.77.133.116UA-33509963 (2054)
brreg.no 195.43.63.34UA-32767502 (1)
revregn.no 77.40.237.233UA-28618811 (1)
statsbudsjettet.no 146.192.221.163UA-22524074 (1)
iia.no 91.207.158.246UA-20724687 (1)
skatteetaten.no 194.150.212.46UA-18218711 (2)
forskningsradet.no 195.254.213.37UA-12774623 (3)
norge.no 93.94.10.5UA-12685001 (7)
valutakalkulator.no 185.35.185.99UA-12487901 (35) pub-9326178796339750 (34)
risanger.no 45.76.33.191UA-9437142 (1)
arbeidstilsynet.no 34.249.68.103UA-9220672 (1)
kalkuler.no 185.12.56.134UA-6540271 (1) pub-8778194462737626 (1)
nordisketax.net 82.221.80.227UA-5493561 (1)
lottstift.no 62.50.188.72UA-3952794 (1)
purehelp.no 31.216.37.49UA-3566043 (4)
revisorforeningen.no 188.95.243.107UA-3091746 (1)
domstol.no 62.148.34.237UA-1160058 (1)
nkrf.no 91.189.123.163UA-602897 (19)
etablerer.no 62.176.195.139UA-401275 (1)
forliksraadet.no 5.153.105.136UA-395788 (103)
gkrs.no 213.162.246.71
toll.no 195.225.2.21
okokrim.no 195.159.128.142
konkursradet.no 195.159.124.51
okonomiassistanse.no 195.159.29.232
w2.brreg.no 195.43.63.133
isaca.no 194.63.248.97
onlineaviser.no 194.63.248.65
ssb.no 193.160.169.168
etablererabc.no 185.53.178.9
tjenester.nav.no 155.55.60.13
regnskapnorge.no 137.221.25.182
juridisk.net 129.240.121.57
siteman.no 91.189.123.163
visma.no 91.123.58.195
altinn.no 89.250.123.0
startsiden.no 87.238.43.136
stortinget.no 85.88.67.10

Examples of other domains


seo-x.ml

Ahrefs URL Rating: 44

Majestic Trust Flow: 10

Referring Domains: 285


vakantiehuizen.nl

Ahrefs URL Rating: 36

Majestic Trust Flow: 50

Referring Domains: 167


simpsons-tv.fr

Ahrefs URL Rating: 31

Majestic Trust Flow: 4

Referring Domains: 89


felden.pl

Ahrefs URL Rating: 25

Majestic Trust Flow: 9

Referring Domains: 68


uhrzeiten.biz

Ahrefs URL Rating: 32

Majestic Trust Flow: 9

Referring Domains: 131


browsergames-testen.de

Ahrefs URL Rating: 37

Majestic Trust Flow: 19

Referring Domains: 238


everysecond.io

Ahrefs URL Rating: 44

Majestic Trust Flow: 18

Referring Domains: 430


tag24.de

Ahrefs URL Rating: 47

Majestic Trust Flow: 36

Referring Domains: 3709


maennerabend.info

Ahrefs URL Rating: 30

Majestic Trust Flow: 14

Referring Domains: 137


appoid.de

Ahrefs URL Rating: 33

Majestic Trust Flow: 25

Referring Domains: 203


batuk.in

Ahrefs URL Rating: 31

Majestic Trust Flow: 14

Referring Domains: 122


englischlehrer.de

Ahrefs URL Rating: 33

Majestic Trust Flow: 37

Referring Domains: 376


theatertotal.de

Ahrefs URL Rating: 37

Majestic Trust Flow: 41

Referring Domains: 210


vivawest-marathon.de

Ahrefs URL Rating: 40

Majestic Trust Flow: 25

Referring Domains: 285


kauftipps.at

Ahrefs URL Rating: 33

Majestic Trust Flow: 30

Referring Domains: 287


kolleg-st-blasien.de

Ahrefs URL Rating: 39

Majestic Trust Flow: 53

Referring Domains: 314


taf-timing.de

Ahrefs URL Rating: 30

Majestic Trust Flow: 29

Referring Domains: 197


behoerdenstress.de

Ahrefs URL Rating: 32

Majestic Trust Flow: 13

Referring Domains: 250


tauchrevier-gasometer.de

Ahrefs URL Rating: 38

Majestic Trust Flow: 27

Referring Domains: 239


skf-zentrale.de

Ahrefs URL Rating: 44

Majestic Trust Flow: 32

Referring Domains: 635


wolves.de

Ahrefs URL Rating: 37

Majestic Trust Flow: 40

Referring Domains: 242


vrm.de

Ahrefs URL Rating: 44

Majestic Trust Flow: 27

Referring Domains: 466


rabatthimmel.de

Ahrefs URL Rating: 33

Majestic Trust Flow: 15

Referring Domains: 226


casinoratgeber.de

Ahrefs URL Rating: 39

Majestic Trust Flow: 48

Referring Domains: 322


hentaiplus.co

Ahrefs URL Rating: 81

Majestic Trust Flow: 8

Referring Domains: 2916


katholon.de

Ahrefs URL Rating: 30

Majestic Trust Flow: 17

Referring Domains: 196


drammen.kommune.no

Ahrefs URL Rating: 24

Majestic Trust Flow: 18

Referring Domains: 1001


zug-der-erinnerung.eu

Ahrefs URL Rating: 45

Majestic Trust Flow: 27

Referring Domains: 586


opak.no

Ahrefs URL Rating: 30

Majestic Trust Flow: 19

Referring Domains: 66


wdsf.eu

Ahrefs URL Rating: 41

Majestic Trust Flow: 23

Referring Domains: 458