[More tools]

API: This page as json (API info)
Not logged in, login or create account

revisjon.no

Information from DomainStats.io, score: 3

Few things missing ...

Summary

revisjon.no
1 Jun 2016
  • Ahrefs URL Rating: [loading...]
  • Majestic Trust Flow: [loading...]
  • Referring Domains: [loading...]
  • DomainStats.io Backlink Score: [loading...]
  • DomainStats.io Organic Visibility Score: [loading...]

Info from crawl


Time to fetch: 0.83 seconds

Google Analytics: UA-20557942 (19 of these)

Words on home page: 677

Title: Revisjon.no | Frittstående portal til rettskilder, informasjon og nyheter på regnskapsrelaterte fagområder

Meta robots: all

Meta keywords: revisor, revisorer, revisjon, regnskap, selskap, aksje, finans, skatt, avgift, mva, tax, vat, merverdiavgift, moms, business, firma, as, ans, da, enkeltmanns, foretak, enmanns, utbytte, edb, it, audit, auditor, registrert, statsautorisert, account, konsul

Favicon:

H1: Revisjon.no | Frittstående portal til rettskilder, informasjon og nyheter på regnskapsrelaterte fagområder

Dofollow links on the home page:
External: 224
Internal: 91

Updated: 24 Jul 2017

Spam and Blacklists

Google Safe Browsing database: Clean

WOT Trustworthiness: Good (confidence 10%)

WOT category: Good site (confidence 10%)

McAfee SiteAdvisor Rating: Safe

McAfee SiteAdvisor Category: Business

Database from Malwarebytes.org: Clean

9 different lists from Spamhaus: Clean

6 different lists from Surbl.org: Clean

5 different lists from JunkemailFilter.com: Clean

2 different lists from Spam Eating Monkey: Clean

List from Malwaredomains.com: Clean

Database from PhishTank.com: Clean

Database of scammers from spam404.com: Clean

URLs removed from Google (DMCA): 0

Database from urlblacklist.com: Clean

Data from Ahrefs

Ahrefs Domain Rank: 50

Domains linking in: 170 (+0)

Pages with highest Ahrefs URL Rating:

Updated: 1 Jun 2016

Data from Majestic

Citation Flow: 34 (+4)

Trust Flow: 37 (+1)

Category: Business/Accounting

Not in Majestic Top Million.

Updated: 21 Apr 2017

Keyword data

Keyword: revisjon
Search volume per month: 880
Cost per click (CPC): $11.46
Commercial Value: 109
Language: Norwegian

Updated: 22 Aug 2017

IP info

IP: 91.189.123.163 (184 of these)
ISP: MultiHost IT AS

This IP is listed by 0 out of 22 blacklist providers.

Updated: 23 Jul 2017

Sociala Media

2

0

Updated: 1 Jun 2016

Internet Archive

Saved 183 times
First snapshot: 18 Oct 2000
Last snapshot: 20 Mar 2016

Updated: 1 Jun 2016

Data from Alexa

Global Rank: 0

Updated: 14 Aug 2017

Mobile

Speed: 58
(Speed desktop: 72)

User Experience: 62

Full info on this link.

Updated: 1 Jun 2016
Few things missing ...

Backlinks

Few things missing ...

Most common dofollow anchors

Anchor# Domains
Revisjon.no12
God revisorskikk11
Bokføringsloven8
www.revisjon.no4
God revisorskikk2
revisjon.no2
Bokføring2
Eiker Revisjon1
Revisjon>>1
http://www.revisjon.no/1
Revisjon/Regnskap/Skatt/Avgift1
Revisjon.no - Nettsted med nyheter og linker innenfor temaene revisjon,regnskap og skatt1
[image]1

Most common countries and TLDs

IP Country# Domains
28
18
1
1
Domain TLD# Domains
.no47
.net1

Links to correct

Linking PageIncorrect LinkHTTP CodeTime Checked
www.revisjon.no/ http://www.revisorforeningen.no/
Anchor: [image]
30224 Jul '17
www.revisjon.no/ http://www.okokrim.no/
Anchor: Økokrim
50324 Jul '17
www.revisjon.no/ http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename=skattefunn/Hovedsidemal&cid=1222340152188
Anchor: Skattefunn
30224 Jul '17
www.revisjon.no/ http://www.revregn.no/
Anchor: Revisjon og Regnskap
30224 Jul '17
www.revisjon.no/ http://www.brreg.no/oppslag/
Anchor: Brønnøysundreg.
30224 Jul '17
www.revisjon.no/lenker_revisjon/cms/124 http://www.riksrevisjonen.no/
Anchor: Riksrevisjonen
30324 Jul '17
www.revisjon.no/lenker_skatt/cms/190 http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&cid=1222340152188&p=1222340152188&pagename=skattefunn/Hovedsidemal
Anchor: Skattefunn
30225 Jul '17
www.revisjon.no/lenker_organisering/cms/90 http://www.brreg.no/reg_gebyrer/
Anchor: Gebyrer
30224 Jul '17

Pages

Title and URLFirst H1BacklinksNumber of WordsExternal LinksInternal Links
Revisjon.no | Frittstående portal til rettskilder, informasjon og nyheter på regnskapsrelaterte fagområder
http://www.revisjon.no/
Revisjon.no | Frittstående portal til rettskilder, informasjon og nyheter på regnskapsrelaterte fagområder35677 22491

http://www.revisjon.no/regnskap/kap_2.htm (HTTP 301)
Redirect to: http://www.revisjon.no/spesielle_tema_regnskap/cms/138
21

http://www.revisjon.no/revisjon/grskikk.htm (HTTP 301)
Redirect to: http://www.revisjon.no/
15
Våre ti regnskapsprinsipper med kommentarer.
http://www.revisjon.no/spesielle_tema_regnskap/cms/138
Våre ti regnskapsprinsipper med kommentarer.62208 22578

http://revisjon.no/ (HTTP 301)
Redirect to: http://www.revisjon.no/
1
Skattekalender næringsdrivende | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/skattekalender_naering/cms/269
Skattekalender næringsdrivende | Revisjon.no01213 30086
Generelt om avgifter og toll.
http://www.revisjon.no/avgift
Generelt om avgifter og toll.0675 24189
Spesielle tema på skatteområdet.
http://www.revisjon.no/spesielle_tema_skatt/cms/187
Spesielle tema på skatteområdet.01313 252106
Lenker skatt | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/lenker_skatt/cms/190
Lenker skatt | Revisjon.no0728 27691
Generelt om skatter.
http://www.revisjon.no/skatt
Generelt om skatter.0662 23989
Finn en regnskapsfører
http://www.revisjon.no/finn_regnskapsfoerer/cms/444
Finn en regnskapsfører0599 22791
Nyttige lenker på bokføringsområdet.
http://www.revisjon.no/lenker_bokfoering/cms/151
Nyttige lenker på bokføringsområdet.0606 22791
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/andre_avgiftslover/cms/239
(tomt menypunkt)0569 22477
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/fortolkninger_skatt/cms/169
(tomt menypunkt)0570 22477
Skattedirektoratets RSS-feeder gruppert.
http://www.revisjon.no/skattefeeder/cms/424
Skattedirektoratets RSS-feeder gruppert.0589 22486
Spesielle temaer på avgiftsområdet.
http://www.revisjon.no/spesielle_tema_avgift/cms/218
Spesielle temaer på avgiftsområdet.0602 22490
Lenker organisering | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/lenker_organisering/cms/90
Lenker organisering | Revisjon.no0614 23191
Her behandles spesielle forhold som man bør kjenne til og som erfaringsmessig kan skape spørsmål.
http://www.revisjon.no/spesielle_tema/cms/79
Her behandles spesielle forhold som man bør kjenne til og som erfaringsmessig kan skape spørsmål.0921 23297
Her er lenker til (gratis) nedlastbare dokumentmaler etc. på nettet.
http://www.revisjon.no/verktoey/cms/319
Her er lenker til (gratis) nedlastbare dokumentmaler etc. på nettet.0576 22477
Diverse kalkulatorer på nettet.
http://www.revisjon.no/kalkulatorer/cms/322
Diverse kalkulatorer på nettet.0622 23291
Generelt om domstolene.
http://www.revisjon.no/dommer
Generelt om domstolene.0683 23089
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/fortolkninger_org/cms/64
(tomt menypunkt)0570 22477
I Norge er det det en lav terskel for å kunne etablere virksomhet og dette kan ha både gode og noen ganger uheldige sider.
http://www.revisjon.no/etablering/cms/42
I Norge er det det en lav terskel for å kunne etablere virksomhet og dette kan ha både gode og noen ganger uheldige sider.0711 22577
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/fortolkninger_avgift/cms/217
(tomt menypunkt)0570 22477
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/spesielle_tema_bokf/cms/147
(tomt menypunkt)0569 22477
Nyttige lenker på avgiftsområdet.
http://www.revisjon.no/lenker_avgift/cms/219
Nyttige lenker på avgiftsområdet.0659 24991
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/organisering
(tomt menypunkt)0591 22489
Forskrifter til folketrygdlovens § 23-2 om arbeidsgiveravgift
http://www.revisjon.no/forskrifter_om_aga/cms/345
Forskrifter til folketrygdlovens § 23-2 om arbeidsgiveravgift0847 23692
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) avgir uttalelser om bokføring ? god bokføringsskikk. GBS skal følges.
http://www.revisjon.no/god_bokfoeringsskikk/cms/115
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) avgir uttalelser om bokføring ? god bokføringsskikk. GBS skal følges.0597 22777
Norge følger de internasjonale standardene fastsatt av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).
http://www.revisjon.no/god_revisjonsskikk/cms/21
Norge følger de internasjonale standardene fastsatt av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).0645 22577
Se øvrige revisjonsregler for advokater, apotek, borettslag og borettslag, bygdeallmenninger, finansinstitusjoner mv., idrett, kirken, kommuner, konkurs, lotterier, Mva-kompensasjon, privatskoler, staten, studentsamskipnader.
http://www.revisjon.no/annen_revisjonslov/cms/462
Se øvrige revisjonsregler for advokater, apotek, borettslag og borettslag, bygdeallmenninger, finansinstitusjoner mv., idrett, kirken, kommuner, konkurs, lotterier, Mva-kompensasjon, privatskoler, staten, studentsamskipnader.01044 259132
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/fortolkninger_o_l_/cms/22
(tomt menypunkt)0570 22477
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/spesielle_tema_rev/cms/119
(tomt menypunkt)0569 22477
Norske revisjonsfirmaer.
http://www.revisjon.no/finn_en_revisor/cms/268
Norske revisjonsfirmaer.0603 22592
Generelt om revisjon.
http://www.revisjon.no/revisjon
Generelt om revisjon.0692 23290
Nyhets-feeder | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/nyhets-feeder
Nyhets-feeder | Revisjon.no02516 27590
Om oss | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/om_oss
Om oss | Revisjon.no0683 22592
Bekreftelser | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/bekreftelse
Bekreftelser | Revisjon.no0722 22892
Tips en venn | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/tis_en_venn
Tips en venn | Revisjon.no0615 22495
Skatte-feeder | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/skattefeeder_topp
Skatte-feeder | Revisjon.no01463 23884
Revisor bekreftelse av kapitalinnskudd og åpningsbalanse.
http://www.revisjon.no/tjenester_ved_stiftelse/cms/488
Revisor bekreftelse av kapitalinnskudd og åpningsbalanse.0731 22894
Hjelp med årsoppgjør og ligningspapirer | Revisjon AS - revisor Hokksund
http://www.revisjon.no/aarsoppgjor_og_ligningsp/cms/493
Hjelp med årsoppgjør og ligningspapirer | Revisjon AS - revisor Hokksund0741 22992
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/spesielle_tema_regn/cms/134
(tomt menypunkt)0569 22477
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/offentlig_regnskap/cms/312
(tomt menypunkt)0569 22477
Lenker regnskap | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/lenker_regnskap/cms/136
Lenker regnskap | Revisjon.no0635 23691
Generelt om bokføring og regnskapsførere.
http://www.revisjon.no/bokfoering
Generelt om bokføring og regnskapsførere.0679 23789
Se øvrige bokføringsregler om advokater, eiendomsmegling, energi, idrett, kirken, kommuner, konkursbo, mva-pliktige og privatskoler.
http://www.revisjon.no/annen_bokfoeringslov/cms/461
Se øvrige bokføringsregler om advokater, eiendomsmegling, energi, idrett, kirken, kommuner, konkursbo, mva-pliktige og privatskoler.0851 240118
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/fortolkninger_regnskap/cms/137
(tomt menypunkt)0570 22477
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) utarbeider og utgir regnskapsstandarder, fortolker prinsipielle spørsmål m.m.
http://www.revisjon.no/god_regnskapsskikk/cms/102
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) utarbeider og utgir regnskapsstandarder, fortolker prinsipielle spørsmål m.m.0608 22577
Metodikk | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/metodikk/cms/120
Metodikk | Revisjon.no0695 22691
Lenker revisjon | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/lenker_revisjon/cms/124
Lenker revisjon | Revisjon.no0619 23291
Generelt om regnskap og årsoppgjør.
http://www.revisjon.no/regnskap
Generelt om regnskap og årsoppgjør.0678 23389
Se øvrige regnskapsregler for advokater, apotek, borettslag og boligbyggelag, bygdeallmenninger, energi, europeiske økonomiske foretaksgrupper, helsefortak, idrett, kirken, lotterier, privatskoler, studentsamskipnader og verdipapirhandel.
http://www.revisjon.no/annnen_regnskapslov/cms/456
Se øvrige regnskapsregler for advokater, apotek, borettslag og boligbyggelag, bygdeallmenninger, energi, europeiske økonomiske foretaksgrupper, helsefortak, idrett, kirken, lotterier, privatskoler, studentsamskipnader og verdipapirhandel.01075 257145
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/fortolkninger_bokfoering/cms/277
(tomt menypunkt)0570 22477

Examples of domains that revisjon.no links to

DomainIPAnalyticsAdsense
arbeidsretten.no 194.63.248.98UA-79727360 (1)
riksrevisjonen.no 81.175.11.78UA-51652391 (1)
rif.no 137.135.133.221UA-51413469 (1)
maestro.no 35.156.68.255UA-45354582 (1)
finanstilsynet.no 195.159.150.100UA-38776650 (2)
hvitvasking.no 195.159.150.85UA-38776650 (2)
regnskapsstiftelsen.no 79.125.118.156UA-38535320 (251)
vpff.no 195.225.15.199UA-36887981 (1)
testolen.no 54.77.133.116UA-33509963 (2150)
brreg.no 195.43.63.34UA-32767502 (1)
revregn.no 77.40.237.233UA-28618811 (1)
statsbudsjettet.no 195.225.8.137UA-22524074 (1)
iia.no 91.207.158.246UA-20724687 (1)
skatteetaten.no 194.150.212.46UA-18218711 (2)
forskningsradet.no 195.254.213.37UA-12774623 (2)
norge.no 93.94.10.5UA-12685001 (6)
valutakalkulator.no 185.35.185.99UA-12487901 (35) pub-9326178796339750 (34)
risanger.no 5.9.83.178UA-9437142 (1)
arbeidstilsynet.no 195.159.126.222UA-9220672 (1)
kalkuler.no 185.12.56.134UA-6540271 (1) pub-8778194462737626 (1)
nordisketax.net 82.221.80.227UA-5493561 (1)
lottstift.no 62.50.188.72UA-3952794 (1)
purehelp.no 31.216.37.49UA-3566043 (3)
revisorforeningen.no 188.95.243.107UA-3091746 (1)
domstol.no 194.150.213.69UA-1160058 (5)
nkrf.no 91.189.123.163UA-602897 (21)
etablerer.no 62.176.195.139UA-401275 (1)
forliksraadet.no 5.153.105.136UA-395788 (104)
gkrs.no 213.162.246.71
toll.no 195.225.2.21
okokrim.no 195.159.128.142
konkursradet.no 195.159.124.51
okonomiassistanse.no 195.159.29.232
w2.brreg.no 195.43.63.133
isaca.no 194.63.248.97
onlineaviser.no 194.63.248.65
ssb.no 193.160.169.168
etablererabc.no 185.53.178.9
regnskapnorge.no 137.221.25.182
juridisk.net 129.240.121.57
siteman.no 91.189.123.163
visma.no 91.123.58.195
altinn.no 89.250.123.0
stortinget.no 85.88.67.10
startsiden.no 77.40.177.38
nues.no 54.194.46.145
s.bl-1.com 52.24.111.36
applikasjoner.nav.no

Examples of other domains


sroty.cz

Ahrefs URL Rating: 23

Majestic Trust Flow: 16

Referring Domains: 157


zamecnikovi.cz

Ahrefs URL Rating: 20

Majestic Trust Flow: 14

Referring Domains: 38


jannekestielstra.nl

Ahrefs URL Rating: 23

Majestic Trust Flow: 8

Referring Domains: 90


feld-kraft.de

Ahrefs URL Rating: 20

Majestic Trust Flow: 11

Referring Domains: 25


flugradar.info

Ahrefs URL Rating: 22

Majestic Trust Flow: 29

Referring Domains: 33


pujckaihned24cz.eu

Ahrefs URL Rating: 80

Majestic Trust Flow: 3

Referring Domains: 2260


simpsons-tv.fr

Ahrefs URL Rating: 30

Majestic Trust Flow: 9

Referring Domains: 76


piratenkriege.de

Ahrefs URL Rating: 31

Majestic Trust Flow: 28

Referring Domains: 99


felden.pl

Ahrefs URL Rating: 26

Majestic Trust Flow: 13

Referring Domains: 76


nocujznami.pl

Ahrefs URL Rating: 28

Majestic Trust Flow: 31

Referring Domains: 110


baguettefactory.de

Ahrefs URL Rating: 28

Majestic Trust Flow: 17

Referring Domains: 71


xboxlivegold-gratuit.fr

Ahrefs URL Rating: 24

Majestic Trust Flow: 37

Referring Domains: 44


dcasino.de

Ahrefs URL Rating: 25

Majestic Trust Flow: 35

Referring Domains: 40


skartecedu.in

Ahrefs URL Rating: 41

Majestic Trust Flow: 0

Referring Domains: 963


asti-ticino.ch

Ahrefs URL Rating: 27

Majestic Trust Flow: 31

Referring Domains: 196


kulture.biz

Ahrefs URL Rating: 26

Majestic Trust Flow: 0

Referring Domains: 53


booksonthemove.eu

Ahrefs URL Rating: 28

Majestic Trust Flow: 22

Referring Domains: 92


cybercell.nl

Ahrefs URL Rating: 39

Majestic Trust Flow: 23

Referring Domains: 358


icntv.xyz

Ahrefs URL Rating: 32

Majestic Trust Flow: 5

Referring Domains: 179


dramaonline.pk

Ahrefs URL Rating: 37

Majestic Trust Flow: 17

Referring Domains: 265


presswire.eu

Ahrefs URL Rating: 26

Majestic Trust Flow: 2

Referring Domains: 101


dilmar.es

Ahrefs URL Rating: 22

Majestic Trust Flow: 32

Referring Domains: 180


method.gg

Ahrefs URL Rating: 45

Majestic Trust Flow: 32

Referring Domains: 1669


pembesarpenis.biz

Ahrefs URL Rating: 23

Majestic Trust Flow: 23

Referring Domains: 32


slitherio.org

Ahrefs URL Rating: 36

Majestic Trust Flow: 14

Referring Domains: 197


bokeponline.gratis

Ahrefs URL Rating: 21

Majestic Trust Flow: 6

Referring Domains: 38


squeezebox-forum.de

Ahrefs URL Rating: 22

Majestic Trust Flow: 26

Referring Domains: 111


berlinvisit.org

Ahrefs URL Rating: 33

Majestic Trust Flow: 28

Referring Domains: 156


maulkorbzwang.de

Ahrefs URL Rating: 32

Majestic Trust Flow: 41

Referring Domains: 381


internetvergelijk.nl

Ahrefs URL Rating: 44

Majestic Trust Flow: 50

Referring Domains: 445