[More tools]

API: This page as json (API info)
Not logged in, login or create account

skl.se

Information from DomainStats.io, score: 10

Few things missing ...

Summary

skl.se
10 Aug 2015
  • Ahrefs URL Rating: [loading...]
  • Majestic Trust Flow: [loading...]
  • Referring Domains: [loading...]
  • DomainStats.io Backlink Score: [loading...]
  • DomainStats.io Organic Visibility Score: [loading...]
  • Backlinks Language: [loading...]

Info from crawl


Time to fetch: 0.59 seconds

Words on home page: 702

Title: SKL - Sveriges Kommuner och Landsting

Meta robots: index, follow

Favicon:

Dofollow links on the home page:
External: 6
Internal: 143

Updated: 24 Dec 2017

Spam and Blacklists

DomainStats.io Spam Flags: 1

  • • More than 2000 linking domains but almost had no activity in social media.

Google Safe Browsing database: Clean

WOT Trustworthiness: Good (confidence 10%)

WOT Child Safety: Good (confidence 9%)

WOT category: Good site (confidence 18%)

WOT category: Opinions, religion, politics (confidence 3%)

McAfee Threat Intelligence: Minimal Risk

Database from Malwarebytes.org: Clean

9 different lists from Spamhaus: Clean

6 different lists from Surbl.org: Clean

5 different lists from JunkemailFilter.com: Clean

2 different lists from Spam Eating Monkey: Clean

List from Malwaredomains.com: Clean

Database from PhishTank.com: Clean

Database of scammers from spam404.com: Clean

URLs removed from Google (DMCA): 0

Data from Ahrefs

Ahrefs Domain Rank: 64

Domains linking in: 4819 (-61)

Pages with highest Ahrefs URL Rating:

Updated: 24 Dec 2016

Registration details

Registration date: 2004-10-26
Registrar: www.binero.se

Updated: 5 Sep 2017

Rank positions on Google.se

KeywordRankChangeURLVolumeCPC (USD)
sip1skl.se/halsa...individuellplan.html19002.33
hitta rätt1skl.se/integ...deungdomar.7523.html5903.52
sveriges kommuner1skl.se/tjans...munerlista.1246.html16000.47
plan och bygglagen5
1
skl.se/samha...gglagenpbl.1767.html29002.95
mänskliga rättigheter10skl.se/demok...ochledning.6294.html99002.44
sveriges kommuner2skl.se/tjans...chlandsting.432.html16000.47
god man4
1
skl.se/integ...mmandebarn.3609.html54000.48
s-bloggar6
1
skl.se/tjans...garfranskl.2667.html13002.16
beslutsstöd9
1
skl.se/halsa...smedicinskt.999.html32011.86
e-utbildning4skl.se/tjans...rgardialog.5546.html504.22
kap-kl8
2
skl.se/arbet...l/pensioner.152.html10002.43
facility management9webbutik.skl....2.pdf?issuusl=ignore5904.32
hote10skl.se/arbet...hotochvald.9764.html5904.81
feriejobb5
1
skl.se/narin.../feriejobb.1369.html10000.98
enkätundersökning9skl.se/skola...ynpaskolan.5320.html5903.48
nyköpings tingsrätt9skl.se/downl...5_Dom_2016-11-04.pdf3904.54
transport kollektivavtal lön5
1
skl.se/downl...Transport 130604.pdf503.41
transports kollektivavtal5
5
skl.se/downl...Transport 130604.pdf502.89
undersköterska lön7
1
skl.se/arbet...aktaomloner.554.html29000.39
kap-kl tjänstepension7
1
skl.se/arbet...l/pensioner.152.html504.17
ersättning9skl.se/tjans...dvianatet.12360.html13000.74
kommuner i sverige3skl.se/tjans...munerlista.1246.html10000.00
sveriges sjukvård9
3
skl.se/halsasjukvard.8.html502.82
online utbildning10
5
skl.se/tjans...linekurser.1313.html402.54
kommuner i sverige4skl.se/tjans...chlandsting.432.html10000.00
lycksele kommun10
2
skl.se/integ...selekommun.4530.html19000.10
sveriges län9
3
skl.se/tjans...ionerlista.1247.html29000.01

DomainStats.io Organic Visibility Score: 381 (+0)

Updated: 3 Sep 2017

Data from Majestic

Citation Flow: 49 (+1)

Trust Flow: 51 (+16)

Category: Society/Disabled

Referring Subnets: 1774 (-25)

Referring IPs: 2736 (-26)

Global Rank: 111267 (+2676)

Rank for all .se: 312 (+4)

Updated: 21 Dec 2017 / 5 Jun 2017

Data from Moz

Domain Authority: 74 (-1)

Page Authority: 78 (+0)

Updated: 9 Feb 2018

Keyword data

Keyword: skl
Search volume per month: very little

Updated: 14 Feb 2016

IP info

IP: 212.85.68.122 Borlänge (23 domains on this IP)
ISP: Bahnhof Internet AB

This IP is listed by 0 out of 23 blacklist providers.

Historic IP numbers:

4 Nov 2016: 212.85.68.99

Nameservers:
ns7.binero.se
ns6.binero.se
ns5.binero.se
ns4.binero.se
ns3.binero.se

Updated: 6 Feb 2018

Sociala Media

17

Updated: 20 Jan 2017

Internet Archive

Saved 183 times
First snapshot: 26 Nov 2004
Last snapshot: 10 Aug 2015

Updated: 18 Aug 2015

Data from Alexa

Global Rank: 257992
Rank number 2256 in SE

Updated: 7 Dec 2017

Google Index

Indexed pages: > 4720

Sveriges Kommuner och Landsting: SKL
https://skl.se/
Arbetsgivare, kollektivavtal · Demokrati, ledning, styrning · Ekonomi, juridik, statistik · Hälsa, sjukvård · Integration, social omsorg · Näringsliv, arbete, ...

Swedish Association of Local Authorities and Regions - SKL
https://skl.se/tjanster/englishpages.411.html
Members and employers' organisation. The Swedish Association of Local Authorities and Regions, SALAR, is both an employers' organisation and an ...

Municipalities, county councils and regions - SKL
https://skl.se/.../municipalitiescountycouncilsandregions.1088.html
There is no hierarchical relation between municipalities, county councils and regions, since all have their own self-governing local authorities with responsibility ...

Information om enkät Elevernas syn på skolan - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/.../informationenkatfragor.5321.html
Inrapporteringen – som stängdes den 28 augusti 2016 - avser elevenkäter som genomförs under läsåret 2015/2016, i årskurs 5 och 8 oavsett om enkäterna ...

About SALAR - SKL
https://skl.se/tjanster/englishpages/aboutsalar.995.html
One step ahead. The Swedish Association of Local Authorities and Regions ( SALAR) is both an employers' organisation and an organisation that represents ...

Vaccination, HPV samtycke
https://skl.se/halsasjukvard/.../vaccinationhpvsamtycke.5170.html
Samtyckesblanketter på svenska och översatt till flera språk. Blanketter för samtycke har tagits fram för att användas för de vaccinationer som sker via ...

Hälsa, sjukvård - SKL
https://skl.se/halsasjukvard.8.html
SKL arbetar för att utveckla sjukvården med patienten i fokus. Vården ska präglas av patientsäkerhet, tillgänglighet och hög medicinsk kvalitet. Vårdens ...

Sektorn i siffror - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/.../sektornisiffror.1821.html
Diagram över kostnader, intäkter och befolkning. Diagrammen visar sammantaget vilka kostnader kommuner och landsting fördelar sina intäkter på, och varifrån ...

Success Factors in Swedish Diabetes Care
webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5388.pdf
Page 1. Success Factors in. Swedish Diabetes Care. INSPIRATION FOR THE ADVANCEMENT OF DIABETES CARE. Page 2. Success Factors in Swedish ...

Om SKL - SKL
https://skl.se/tjanster/omskl.409.html
SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och ...

Updated: 7 Mar 2017

Google PageRank

Updated: 9 Apr 2016

Mobile

Speed: 69
(Speed desktop: 83)

User Experience: 99

Full info on this link.

Updated: 7 Jul 2015

Data from SimilarWeb

Data from Google Trends


Few things missing ...

Development

The best backlinks

Too many links ... sorry

Few things missing ...

Pages

Title and URLFirst H1BacklinksNumber of WordsExternal LinksInternal Links
Strategi för hälsa - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/strategiforhalsa.9515.html
0541 7129
Sjukskrivning och rehabilitering - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/sjukskrivningochrehabilitering.226.html
0426 8148
Psykisk hälsa och ohälsa - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa.229.html
0423 8141
Vård av personer från andra länder - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/vardavpersonerfranandralander.7827.html
0310 7126
Ekonomiskt bistånd, försörjning - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning.1363.html
0403 7140
Hitta rätt – ett material för dig som arbetar med ensamkommande ungdomar - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/idebankforintegrationsarbetet/barnungafamiljochskola/integrationbarnungaochfamilj/hittarattettmaterialfordigsomarbetarmedensamkommandeungdomar.7523.html
0633 9148
Samordnad individuell plan, SIP - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html
0757 12141
Patientsäkerhet - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet.214.html
0394 10139
Patientinflytande - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande.243.html
0376 7133
E-hälsa - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/ehalsa.1067.html
0392 8139
Statistik - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistik.262.html
0410 10134
Juridik - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik.173.html
0387 8150
Folkhälsa - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/folkhalsa.235.html
0456 9139
Jämlik vård och hälsa - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/jamlikvardochhalsa.6206.html
0781 8136
Läkemedel - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/lakemedel.757.html
0387 7144
Kunskapsstöd inom vård och behandling - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling.223.html
0390 7143
Kommuner, lista - SKL
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html
0639 297152
Plan- och bygglagen, PBL - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/lovbyggandetillsyn/planochbygglagenpbl.1767.html
0529 8144
Ersättning för vård via nätet - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/ersattningforvardvianatet.12360.html
0682 7140
Fakta om löner 2016 - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/faktaochstatistik/faktaomloner.554.html
0946 7140
Enkät: Elevernas syn på skolan - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/sklssatsningarutvecklaskolan/enkatelevernassynpaskolan.5320.html
0588 7155
Online-kurser - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/onlinekurser.1313.html
0447 7134
Integrationsavdelningen i Lycksele kommun - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/idebankforintegrationsarbetet/arbetsmarknadsochutbildningsinsatser/fleralokalaexempelpaarbetsmarknadsochutbildningsinsatserintegration/flerexempelarbetsmarknad/nyanlandalyckseleboristudierellerarbeteinomtvaveckor/integrationsavdelningenilyckselekommun.4530.html
0778 7146
About SALAR - SKL
https://skl.se/tjanster/englishpages/aboutsalar.995.html
0765 7140
Landsting och regioner, lista - SKL
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/landstingochregionerlista.1247.html
0363 28129
Feriejobb - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/arbetsmarknadsysselsattning/ungassysselsattning/feriejobb.1369.html
0431 9145
Hot och våld , arbetsmiljö - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsmiljo/fysiskarbetsmiljo/hotochvald.9764.html
0544 12144
God man för ensamkommande barn - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga/overformyndaregodman/godmanensamkommandebarn.3609.html
01316 10165
Fakta om kommuner, landsting och regioner - SKL
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting.432.html
0694 10140
Mänskliga rättigheter (MR) i styrning och ledning - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/mristyrningochledning.6294.html
0604 15143

https://skl.se/tjanster/press/socialamedier/sklisocialamedier/bloggarfranskl.2667.html (HTTP 404)
0
Försäkringsmedicinskt beslutsstöd - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/sjukskrivningochrehabilitering/forsakringsmedicin/beslutstodforsakringsmedicinskt.999.html
0498 8140
Pensioner enligt kollektivavtal - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/pensioner.152.html
0470 7143
E-utbildning medborgardialog - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/onlinekurser/onlinekurser/eutbildningmedborgardialog.5546.html
0390 8134
Ekonomi - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi.277.html
0440 8149
Förebygg våldsbejakande extremism - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/valdsbejakandeextremism.8996.html
0436 14131
Näringsliv, arbete, digitalisering - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering.62.html
0327 7126
Integration, social omsorg - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg.26.html
0348 7126
Hälsa, sjukvård - SKL
https://skl.se/halsasjukvard.8.html
0300 7126
Samhällsplanering, infrastruktur - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur.6.html
0305 7126
Skola, kultur, fritid - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid.27.html
0334 7126
Nyheter - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter.7885.html
02130 7410
Tjänster - SKL
https://skl.se/tjanster.428.html
0252 7121
Ekonomi, juridik, statistik - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik.63.html
0309 7126
Demokrati, ledning, styrning - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning.7.html
0316 7126
Om SKL - SKL
https://skl.se/tjanster/omskl.409.html
0441 7140
Kurser och konferenser - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser.609.html
0714 7145
Press - SKL
https://skl.se/tjanster/press.408.html
0325 7140
Lättläst a sidor - SKL
https://skl.se/tjanster/lattlast.410.html
0299 7128
Swedish Association of Local Authorities and Regions - SKL
https://skl.se/tjanster/englishpages.411.html
0413 7133
Arbetsgivare, kollektivavtal - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal.hsida.html
0461 10138
Kontakt - SKL
https://skl.se/tjanster/kontakt.427.html
0285 7128
Sveriges Viktigaste Jobb - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/sverigesviktigastejobb.137.html
0476 7130
Vi vill göra en bra välfärd ännu bättre - SKL
https://skl.se/tjanster/omskl/vivassarvalfarden.7395.html
0426 10140
Kvalitet, styra, följa upp och utveckla - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/kvalitetstyrafoljaupputveckla.2646.html
0421 7139
EU, internationellt - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt.400.html
0418 10146
Driftformer och valfrihet - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet.2658.html
0427 12137
Medborgardialog och delaktighet - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/medborgardialogdelaktighet.371.html
0417 12138
Revision - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/revision.383.html
0434 8137
Val och maktfördelning i kommuner, landsting och regioner - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning.111.html
0365 11133
Upphandling - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/upphandling.10282.html
0433 9138
Uppföljning och analys av arbetsgivarpolitik - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/uppfoljninganalys.189.html
0384 7130
Snabbspår för nyanlända - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/snabbsparnyanlanda.11436.html
0694 11133
Avtalsrörelse - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/avtalsrorelse.4275.html
0400 7130
Arbetsrätt och lagar - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsrattlagar.804.html
0357 7146
Arbetsmiljö - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsmiljo.719.html
0391 9146
Chefs- och ledarskap - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/chefsochledarskap.1400.html
0324 8132
​Arbetsgivarfrågor internationellt - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/internationellteu.2013.html
0403 11126
Lönebildning - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/lonebildning.1417.html
0329 10134
Kollektivavtal - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal.avtal123.html
0413 10145
SKL - Sveriges Kommuner och Landsting
https://skl.se/
0702 6143

Examples of domains that skl.se links to

DomainIPAnalyticsAdsense
sorsele.se 40.127.132.204UA-105261981 (1)
klippan.se 194.68.33.225UA-100359954 (1)
bengtsfors.se 194.17.153.5UA-93005536 (2)
filipstad.se 185.94.60.51UA-92818201 (1)
dorotea.se 40.127.132.204UA-91519100 (1)
bastad.se 194.14.252.70UA-89006021 (1)
herrljunga.se 194.103.48.13UA-87922932 (1)
hedemora.se 62.20.6.142UA-84943430 (1)
eslov.se 185.84.52.32UA-84015883 (1)
grastorp.se 83.223.9.127UA-83875070 (1)
molndal.se 31.193.200.25UA-83556116 (3)
sala.se 193.180.253.114UA-80188846 (1)
norberg.se 185.84.52.25UA-79170713 (1)
skovde.se 194.16.15.63UA-77802233 (1)
bollebygd.se 185.84.52.80UA-77001127 (1)
lycksele.se 81.8.128.22UA-76345333 (1)
monsteras.se 195.198.17.53UA-76071625 (1)
mjolby.se 195.198.72.137UA-71148728 (1)
falkoping.se 194.17.6.26UA-70753022 (1)
haparanda.se 194.117.170.5UA-68043767 (1)
partille.se 104.17.2.189UA-67809967 (2)
ragunda.se 195.67.108.124UA-67687213 (1)
arvidsjaur.se 194.236.44.243UA-67311847 (2)
ljusnarsberg.se 212.85.68.123UA-63343775 (1)
munkfors.se 185.99.36.170UA-63234108 (42)
sollentuna.se 217.114.93.188UA-62597570 (1)
uppdragpsykiskhalsa.se 91.201.60.72UA-60447560 (4)
nybro.se 87.237.214.198UA-57679548 (7)
falun.se 185.84.52.50UA-57140487 (6)
lul.se 192.36.34.221UA-56631061 (2)
vardenisiffror.se 52.58.42.71UA-55331596 (1)
gagnef.se 62.20.34.228UA-55042131 (1)
oxelosund.se 77.91.216.224UA-55028061 (3)
gnesta.se 62.20.56.45UA-52204932 (1)
kavlinge.se 194.71.105.70UA-52177036 (2)
ovanaker.se 195.198.33.227UA-51586174 (6)
kommunkursen.se 146.185.153.97UA-51523280 (2)
hellefors.se 195.34.84.137UA-51352803 (1)
nykvarn.se 212.85.68.115UA-51205101 (3)
skane.se 194.103.189.144UA-50469050 (6)
eksjo.se 178.22.200.49UA-50303936 (1)
lessebo.se 185.84.52.57UA-49599909 (3)
robertsfors.se 80.88.113.104UA-48399538 (1)
habokommun.se 80.244.198.28UA-47509384 (1)
dialogguiden.se 82.115.149.10UA-46405618 (1)
malung-salen.se 212.85.68.99UA-45461001 (2)
nora.se 195.34.84.104UA-44169261 (2)
eskilstuna.se 185.84.52.52UA-42217516 (4)
kiruna.se 193.45.227.178UA-41643828 (1)
storuman.se 81.8.148.104UA-40116283 (1)
gislaved.se 194.71.116.178UA-37665264 (3)
hoor.se 193.108.6.220UA-37643991 (2)
pajala.se 195.196.36.232UA-36689623 (1)
berg.se 217.198.151.214UA-36388843 (1)
ale.se 137.135.213.94UA-36330626 (2)
arjeplog.se 212.85.68.97UA-36030936 (2)
solna.se 217.114.86.115UA-35962979 (1)
karlstad.se 193.235.28.133UA-35780653 (2)
leksand.se 193.45.196.73UA-35052646 (9)
karlshamn.se 79.171.252.83UA-34956082 (2)
eda.se 62.20.6.208UA-34942895 (3)
karlsborg.se 80.68.117.120UA-34588622 (1)
munkedal.se 194.18.226.237UA-34413558 (1)
regionorebrolan.se 194.103.185.46UA-32670528 (1)
burlov.se 185.84.52.76UA-31700632 (2)
dalsed.se 195.67.102.189UA-29915515 (1)
ljusdal.se 194.103.35.15UA-29063338 (1)
ltdalarna.se 194.71.63.248UA-28801944 (1)
ltv.se 193.180.10.24UA-28108184 (1)
emmaboda.se 195.67.95.130UA-27847375 (2)
anmalarbetsskada.se 62.119.18.60UA-27357867 (1)
ronneby.se 185.84.52.78UA-26364851 (1)
lindesberg.se 195.34.84.5UA-26288862 (5)
lillaedet.se 185.84.52.75UA-26268217 (1)
nordanstig.se 80.86.68.7UA-26013335 (1)
olofstrom.se 88.80.187.50UA-25488824 (1)
alvesta.se 217.28.205.40UA-24242095 (1)
foi.se 150.227.2.8UA-23961413 (1)
ltkalmar.se 193.235.216.115UA-23705255 (1)
nll.se 195.196.196.163UA-23246225 (3)
staffanstorp.se 91.106.193.250UA-22995022 (1)
fagersta.se 212.85.68.116UA-22382217 (1)
hylte.se 194.132.149.2UA-22193115 (3)
nykoping.se 77.91.216.228UA-21957491 (8)
europaportalen.se 46.16.234.164UA-20345954 (2)
hallsberg.se 185.84.52.35UA-20220027 (1)
borgholm.se 188.95.227.20UA-20154406 (28)
finspang.se 81.216.44.114UA-19594470 (1)
kramfors.se 185.84.52.46UA-19371558 (1)
flen.se 85.25.237.54UA-18630387 (1)
hjo.se 194.16.15.17UA-18303082 (1)
kristinehamn.se 194.22.238.42UA-17090647 (1)
ekero.se 62.20.25.216UA-16862216 (2)
helsingborg.se 139.162.153.238UA-16678811 (1)
habo.se 212.85.68.121UA-16407691 (3)
alingsas.se 193.235.139.22UA-16107641 (14)
harryda.se 185.84.52.13UA-15472128 (1)
knivsta.se 83.172.119.11UA-15417497 (1)
orust.se 212.85.68.92UA-15260177 (1)
halmstad.se 192.165.96.14UA-15255124 (1)
kil.se 217.114.90.153UA-15160806 (1)
hofors.se 87.255.160.25UA-15037805 (1)
sigtuna.se 193.234.23.67UA-13087864 (1)
lerum.se 109.205.219.8UA-12965891 (1)
arvika.se 193.33.246.15UA-12941402 (1)
norsjo.se 80.88.98.142UA-12369162 (1)
ltblekinge.se 79.171.249.102UA-12170093 (1)
boden.se 195.196.200.11UA-11570606 (2)
skurup.se 82.115.149.10UA-11318140 (1)
gnosjo.se 82.145.131.2UA-11296490 (2)
jokkmokk.se 195.196.91.152UA-10961971 (1)
hassleholm.se 212.85.68.120UA-10890245 (2)
lomma.se 185.84.52.74UA-10658093 (1)
lekeberg.se 185.84.52.49UA-10624505 (1)
hammaro.se 195.84.190.5UA-10424039 (1)
fargelanda.se 195.67.102.189UA-10408388 (1)
hallstahammar.se 193.235.80.2UA-10373216 (6)
ockelbo.se 83.137.11.224UA-10128393 (1)
socialstyrelsen.se 192.137.161.7UA-9716470 (1)
oskarshamn.se 217.140.112.205UA-9492356 (1)
avesta.se 193.234.150.183UA-9384042 (2)
forshaga.se 212.28.197.4UA-9180115 (1)
ludvika.se 212.85.68.124UA-8916478 (2)
bromolla.se 91.220.227.15UA-8689638 (2)
laxa.se 185.84.52.56UA-8526136 (1)
mora.se 193.235.71.131UA-8289606 (2)
storfors.se 194.22.238.189UA-7932705 (2)
linkoping.se 148.136.1.7UA-7842758 (16)
rjl.se 194.103.118.20UA-7534317 (4)
mellerud.se 195.67.102.189UA-7532764 (7)
mala.se 80.88.123.63UA-7426876 (1)
bollnas.se 62.108.201.51UA-6934556 (5)
nordmaling.se 80.88.111.200UA-6629048 (1)
bjurholm.se 80.88.112.16UA-6572711 (1)
jonkoping.se 85.188.187.71UA-6462503 (5)
horby.se 194.68.238.46UA-6213431 (2)
gotland.se 193.180.228.250UA-6121411 (4)
morbylanga.se 193.183.78.72UA-5776423 (1)
orsa.se 62.101.37.56UA-5751317 (1)
norrkoping.se 194.68.146.169UA-5749833 (1)
salem.se 217.114.92.200UA-5407272 (10)
nynashamn.se 185.84.52.30UA-5340018 (1)
botkyrka.se 185.84.52.60UA-5339168 (1)
gotene.se 83.223.9.127UA-4478134 (1)
lund.se 193.12.172.20UA-4152725 (2)
boras.se 185.84.52.10UA-3902083 (3)
dagenssamhalle.se 185.20.13.108UA-3865688 (1) pub-7925928430601667 (1)
lulea.se 195.196.112.146UA-3816876 (2)
heby.se 52.208.9.120UA-3586495 (2)
kalix.se 194.117.166.233UA-3457902 (3)
harnosand.se 194.68.174.60UA-3450116 (1)
lidkoping.se 83.223.14.237UA-3324519 (4)
karlskoga.se 195.22.74.10UA-2971632 (2)
sjobo.se 85.30.131.73UA-2858033 (1)
sklloner.se 212.97.133.22UA-2818316 (5)
patientsakerhetskonferensen.se 212.85.68.99UA-2818316 (5)
uppfoljningsguiden.se 130.28.2.208UA-2818316 (5)
webbutik.skl.se 46.21.98.3UA-2818316 (5)
sklkommentus.se 130.28.2.70UA-2788940 (2)
simrishamn.se 193.178.35.131UA-2489190 (5)
markaryd.se 194.103.40.156UA-2455360 (2)
kalmar.se 193.45.96.228UA-2043263 (1)
skinnskatteberg.se 93.188.2.51UA-2002452 (1)
aneby.se 89.221.249.107UA-1998568 (1)
danderyd.se 193.234.170.20UA-1902425 (1)
hogsby.se 217.25.251.6UA-1848440 (1)
gavle.se 83.137.11.224UA-1651228 (10)
regionhalland.se 193.183.15.115UA-1181886 (1)
karlskrona.se 194.68.105.55UA-794739 (1)
kungsor.se 185.84.52.55UA-724660 (7)
koping.se 185.84.52.53UA-724660 (7)
arboga.se 185.84.52.51UA-724660 (7)
nassjo.se 178.22.200.41UA-612308 (4)
kristianstad.se 193.17.67.231UA-182210 (3)
sandviken.se 185.84.52.34UA-68267 (1)
kinda.se 185.178.181.234UA-57758 (8)
boxholm.se 185.178.181.234UA-57758 (8)
lg.se 217.114.93.252
mullsjo.se 217.114.90.154
erc-online.eu 217.70.180.151
perstorp.se 217.67.85.3
kungsbacka.se 217.28.207.116
laholm.se 213.50.116.131
ljungby.se 212.181.31.58
grums.se 195.198.120.242
gellivare.se 195.196.231.84
pitea.se 195.196.144.99
kungalv.se 194.236.207.9
katrineholm.se 194.236.41.152
falkenberg.se 194.132.160.56
hoganas.se 194.132.44.108
kumla.se 194.103.202.6
solleftea.se 194.103.3.74
informationsverige.se 194.71.244.102
ltkronoberg.se 194.68.88.77
fra.europa.eu 194.30.12.221
hultsfred.se 194.23.137.20
lidingo.se 194.22.4.3
lysekil.se 194.18.226.237
sotenas.se 194.18.226.237

Examples of other .se domains


eniro.se

Ahrefs URL Rating: 78

Majestic Trust Flow: 57

Referring Domains: 30069


gulasidorna.eniro.se

Ahrefs URL Rating: 46

Majestic Trust Flow: 28

Referring Domains: 4028


allabolag.se

Ahrefs URL Rating: 50

Majestic Trust Flow: 31

Referring Domains: 2951


zalando.se

Ahrefs URL Rating: 52

Majestic Trust Flow: 24

Referring Domains: 1697


ellos.se

Ahrefs URL Rating: 55

Majestic Trust Flow: 61

Referring Domains: 3830


bubbleroom.se

Ahrefs URL Rating: 50

Majestic Trust Flow: 31

Referring Domains: 2595


allastudier.se

Ahrefs URL Rating: 46

Majestic Trust Flow: 22

Referring Domains: 1190


hb.se

Ahrefs URL Rating: 54

Majestic Trust Flow: 55

Referring Domains: 4125


urlm.se

Ahrefs URL Rating: 31

Majestic Trust Flow: 12

Referring Domains: 211


utbildning.se

Ahrefs URL Rating: 37

Majestic Trust Flow: 26

Referring Domains: 443


ihm.se

Ahrefs URL Rating: 42

Majestic Trust Flow: 43

Referring Domains: 459


advantumkompetens.se

Ahrefs URL Rating: 30

Majestic Trust Flow: 19

Referring Domains: 154


pizzapie.se

Ahrefs URL Rating: 23

Majestic Trust Flow: 4

Referring Domains: 47


utslaget.se

Ahrefs URL Rating: 25

Majestic Trust Flow: 18

Referring Domains: 65


astronet.se

Ahrefs URL Rating: 21

Majestic Trust Flow: 29

Referring Domains: 260


coolsport.se

Ahrefs URL Rating: 23

Majestic Trust Flow: 0

Referring Domains: 204


fastighetsjobb.se

Ahrefs URL Rating: 23

Majestic Trust Flow: 18

Referring Domains: 66


kanalgratis.se

Ahrefs URL Rating: 29

Majestic Trust Flow: 18

Referring Domains: 149


skidpasset.se

Ahrefs URL Rating: 31

Majestic Trust Flow: 8

Referring Domains: 79