[More tools]

API: This page as json (API info)
Not logged in, login or create account

skl.se

Information from DomainStats.io, score: 10

Few things missing ...

Summary

skl.se
10 Aug 2015
  • Ahrefs URL Rating: [loading...]
  • Majestic Trust Flow: [loading...]
  • Referring Domains: [loading...]
  • DomainStats.io Backlink Score: [loading...]
  • DomainStats.io Organic Visibility Score: [loading...]
  • Backlinks Language: [loading...]

Info from crawl


Time to fetch: 0.85 seconds

Google Analytics: UA-49282528 (8 of these)

Words on home page: 2987

Title: SKL - Sveriges Kommuner och Landsting

Meta robots: index, follow

Favicon:

H1: Så vässar vi skolan

Dofollow links on the home page:
External: 11
Internal: 1495

Updated: 30 Jan 2017

Spam and Blacklists

DomainStats.io Spam Flags: 1

  • • More than 2000 linking domains but almost had no activity in social media.

Google Safe Browsing database: Clean

WOT Trustworthiness: Good (confidence 10%)

WOT Child Safety: Good (confidence 9%)

WOT category: Good site (confidence 18%)

WOT category: Opinions, religion, politics (confidence 3%)

McAfee SiteAdvisor Rating: Safe

Database from Malwarebytes.org: Clean

9 different lists from Spamhaus: Clean

6 different lists from Surbl.org: Clean

5 different lists from JunkemailFilter.com: Clean

2 different lists from Spam Eating Monkey: Clean

List from Malwaredomains.com: Clean

Database from PhishTank.com: Clean

Database of scammers from spam404.com: Clean

URLs removed from Google (DMCA): 0

Database from urlblacklist.com: Clean

Data from Ahrefs

Ahrefs Domain Rank: 63

Domains linking in: 4819 (-61)

Pages with highest Ahrefs URL Rating:

Updated: 24 Dec 2016

Registration details

Registration date: 2004-10-26
Registrar: www.binero.se

Updated: 16 Feb 2017

Rank positions on Google.se

KeywordRankChangeURLVolumeCPC (USD)
sip1skl.se/halsa...individuellplan.html19002.33
hitta rätt2skl.se/integ...deungdomar.7523.html5903.52
sveriges kommuner1skl.se/tjans...munerlista.1246.html16000.47
god man3skl.se/integ...man/godman.3609.html54000.48
beslutsstöd6skl.se/halsa...smedicinskt.999.html32011.86
plan och bygglagen8
1
skl.se/samha...ochbygglov.2205.html29002.95
sveriges kommuner2skl.se/tjans...chlandsting.432.html16000.47
facility management5webbutik.skl....r/pdf/7099-696-2.pdf5904.32
sveriges kommuner3skl.se/downl...56/kommuner_text.pdf16000.47
nyköpings tingsrätt7
1
skl.se/downl...5_Dom_2016-11-04.pdf3904.54
transport kollektivavtal lön4
3
skl.se/downl...Transport+130604.pdf503.41
juridik10
1
skl.se/ekono...tik/juridik.173.html19001.83
kap-kl9skl.se/arbet...l/pensioner.152.html10002.43
e-utbildning5
3
skl.se/tjans...rgardialog.5546.html504.22
transports kollektivavtal4
7
skl.se/downl...Transport+130604.pdf502.89
bolag9
1
skl.se/demok...oretagbolag.393.html10002.12
kap-kl10
2
skl.se/arbet...ensionkapkl.562.html10002.43
svensk engelsk lexikon8webbutik.skl....ng-och-regioner.html36000.53
sveriges sjukvård5
1
skl.se/tjans...opposition.6237.html502.82
verksamt.se9
1
skl.se/narin...deserverat.6909.html29000.50
flyttning8webbutik.skl....s-handlaggare-2.html2103.00
fastighetsskatt industrifastighet10
1
webbutik.skl....r/pdf/7099-918-X.pdf505.12
undersköterska lön10skl.se/arbet...aktaomloner.554.html29000.39
skolan i sverige9
2
skl.se/skola...starskolan.2785.html1702.66
barns hälsa8
9
skl.se/integ...ceradebarn.2241.html403.05
socialtjänstlagen barn9skl.se/integ...barnochunga.463.html1102.98
kommuner i sverige3skl.se/tjans...munerlista.1246.html10000.00
kommuner i sverige4skl.se/tjans...chlandsting.432.html10000.00

DomainStats.io Organic Visibility Score: 338 (+0)

Updated: 7 Mar 2017

Data from Majestic

Citation Flow: 36 (-19)

Trust Flow: 28 (-27)

Category: Regional/Europe

Referring Subnets: 2133 (+2)

Referring IPs: 3226 (-19)

Global Rank: 83185 (-179)

Rank for all .se: 231

Updated: 7 Dec 2016 / 8 Jan 2017

Data from Moz

Domain Authority: 73 (-4)

Page Authority: 76 (-3)

Updated: 12 Dec 2016

Keyword data

Keyword: skl
Search volume per month: very little

Updated: 14 Feb 2016

IP info

IP: 212.85.68.122 Borlänge (2 of these)
ISP: Bahnhof Internet AB

This IP is listed by 0 out of 22 blacklist providers.

Nameservers:
ns7.binero.se
ns6.binero.se
ns5.binero.se
ns4.binero.se
ns3.binero.se

Updated: 13 Mar 2017

Sociala Media

17

7

Updated: 20 Jan 2017

Internet Archive

Saved 183 times
First snapshot: 26 Nov 2004
Last snapshot: 10 Aug 2015

Updated: 18 Aug 2015

Data from Alexa

Global Rank: 251090
Rank number 1421 in SE

Updated: 9 Dec 2016

Google Index

Indexed pages: > 4720

Sveriges Kommuner och Landsting: SKL
https://skl.se/
Arbetsgivare, kollektivavtal · Demokrati, ledning, styrning · Ekonomi, juridik, statistik · Hälsa, sjukvård · Integration, social omsorg · Näringsliv, arbete, ...

Swedish Association of Local Authorities and Regions - SKL
https://skl.se/tjanster/englishpages.411.html
Members and employers' organisation. The Swedish Association of Local Authorities and Regions, SALAR, is both an employers' organisation and an ...

Municipalities, county councils and regions - SKL
https://skl.se/.../municipalitiescountycouncilsandregions.1088.html
There is no hierarchical relation between municipalities, county councils and regions, since all have their own self-governing local authorities with responsibility ...

Information om enkät Elevernas syn på skolan - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/.../informationenkatfragor.5321.html
Inrapporteringen – som stängdes den 28 augusti 2016 - avser elevenkäter som genomförs under läsåret 2015/2016, i årskurs 5 och 8 oavsett om enkäterna ...

About SALAR - SKL
https://skl.se/tjanster/englishpages/aboutsalar.995.html
One step ahead. The Swedish Association of Local Authorities and Regions ( SALAR) is both an employers' organisation and an organisation that represents ...

Vaccination, HPV samtycke
https://skl.se/halsasjukvard/.../vaccinationhpvsamtycke.5170.html
Samtyckesblanketter på svenska och översatt till flera språk. Blanketter för samtycke har tagits fram för att användas för de vaccinationer som sker via ...

Hälsa, sjukvård - SKL
https://skl.se/halsasjukvard.8.html
SKL arbetar för att utveckla sjukvården med patienten i fokus. Vården ska präglas av patientsäkerhet, tillgänglighet och hög medicinsk kvalitet. Vårdens ...

Sektorn i siffror - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/.../sektornisiffror.1821.html
Diagram över kostnader, intäkter och befolkning. Diagrammen visar sammantaget vilka kostnader kommuner och landsting fördelar sina intäkter på, och varifrån ...

Success Factors in Swedish Diabetes Care
webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5388.pdf
Page 1. Success Factors in. Swedish Diabetes Care. INSPIRATION FOR THE ADVANCEMENT OF DIABETES CARE. Page 2. Success Factors in Swedish ...

Om SKL - SKL
https://skl.se/tjanster/omskl.409.html
SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och ...

Updated: 7 Mar 2017

Google PageRank

Updated: 9 Apr 2016

Mobile

Speed: 69
(Speed desktop: 83)

User Experience: 99

Full info on this link.

Updated: 7 Jul 2015

Data from SimilarWeb

Few things missing ...

Development

The best backlinks

Too many links ... sorry

Few things missing ...

Links to correct

Linking PageIncorrect LinkHTTP CodeTime Checked
https://skl.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning.111.html http://allavaljare.se/
Anchor: Alla Väljare: en lättläst sajt om politik och val
30231 Jan '17
https://skl.se/demokratiledningstyrning/valdsbejakandeextremism.8996.html http://www.mucf.se/poddar-om-extremism
Anchor: Tre poddar om extremism
30230 Jan '17
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/samordnadindividuellplan-sip
Anchor: Frågor och svar om SIP, Socialstyrelsen
031 Jan '17
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html http://www.falkenberg.se/
Anchor: Falkenbergs kommun
30231 Jan '17
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html http://www.kristianstad.se/
Anchor: Kristianstads kommun
30231 Jan '17
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html http://www.nykoping.se/
Anchor: Nyköpings kommun
30231 Jan '17
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html http://www.vingaker.se/
Anchor: Vingåkers kommun
30231 Jan '17
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html http://www.hammaro.se/
Anchor: Hammarö kommun
30231 Jan '17
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html http://www.skelleftea.se/
Anchor: Skellefteå kommun
30731 Jan '17
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html http://www.vindeln.se/
Anchor: Vindelns kommun
30731 Jan '17
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html http://www.vannas.se/
Anchor: Vännäs kommun
30231 Jan '17
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html http://www.sala.se/
Anchor: Sala kommun
30231 Jan '17
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html http://www.partille.se/
Anchor: Partille kommun
30231 Jan '17
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html http://www.motala.se/
Anchor: Motala kommun
30231 Jan '17
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html http://www.solna.se/
Anchor: Solna stad
30231 Jan '17

Pages

Title and URLFirst H1BacklinksNumber of WordsExternal LinksInternal Links
Kvalitet, styra, följa upp och utveckla - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/kvalitetstyrafoljaupputveckla.2646.html
Kvalitet, styra, följa upp och utveckla02631 71486
Revision - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/revision.383.html
Revision02676 81486
Samordnad individuell plan, SIP - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html
Samordnad individuell plan, SIP02993 101485
Nyheter - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter.7885.html
Nyheter03762 71664
Press - SKL
https://skl.se/tjanster/press.408.html
Press02578 71489
Utjämningssystem - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/utjamningssystem.1917.html
Utjämningssystem02667 111491
God man för ensamkommande barn - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga/overformyndaregodman/godman.3609.html
God man för ensamkommande barn03512 101494
Brukarundersökning IFO 2016 - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/brukarundersokningifo2016.8965.html
Brukarundersökning IFO 201602989 81501
SKL - Sveriges Kommuner och Landsting
https://skl.se/
Så vässar vi skolan02987 111495
EU, internationellt - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt.400.html
EU, internationellt02663 101493
Budget och planering - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering.1289.html
Budget och planering02621 71486
Finansfrågor - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/finansfragor.1548.html
Finansfrågor02640 71491
Psykisk hälsa och ohälsa - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa.229.html
Psykisk hälsa02659 81491
Ekonomi - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi.277.html
Ekonomi02668 81494
Så vässar vi hälso- och sjukvården - SKL
https://skl.se/tjanster/omskl/vivassarvalfarden/halsoochsjukvarden.7401.html
Så vässar vi hälso- och sjukvården02990 71484
Tjänster - SKL
https://skl.se/tjanster.428.html
Tjänster02505 71477
Ekonomi, juridik, statistik - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik.63.html
Ekonomi, juridik, statistik02568 71484
Råd och stöd kollektivavtal - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/radochstod.153.html
Råd och stöd kollektivavtal02599 71486
Om SKL - SKL
https://skl.se/tjanster/omskl.409.html
Om SKL02685 71486
Juridik - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik.173.html
Juridik02660 81496
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/naringslivehandel/enklareforetagandeserverat.6909.html0
https://skl.se/tjanster/press/debattartiklar/arkivadedebattartiklar/svensksjukvardbehallersintopposition.6237.html0
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/pensioner/pensionsavtal/kollektivavtaladpensionkapkl.562.html0
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/faktaochstatistik/faktaomloner.554.html0
https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/vagledningsvarpavanligafragor/samycketkostarskolan.2785.html0
https://skl.se/tjanster/englishpages/aboutsalar.995.html0
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga.463.html0
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/halsaplaceradebarn.2241.html0
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/onlinekurser/onlinekurser/eutbildningmedborgardialog.5546.html0
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/lovbyggandetillsyn/taxaplanochbygglov.2205.html0
Arbetsgivare, kollektivavtal - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal.hsida.html
Arbetsgivare, kollektivavtal02587 71483
Finansieringsprincipen - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/finansieringsprincipen.1709.html
Finansieringsprincipen02845 81486
Ansvarsprövning - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/revision/ansvarsprovning.384.html
Ansvarsprövning02707 101485
Vi är beredda! - SKL
https://skl.se/tjanster/press/vdskronika/vdskronika/viarberedda.11098.html
Vi är beredda!02850 71485
Medborgardialog och delaktighet - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/medborgardialogdelaktighet.371.html
Medborgardialog och delaktighet02664 121485
Plug In minskar studieavbrotten på gymnasiet - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/sklssatsningarutvecklaskolan/plugin20minskarstudieavbrottenpagymnasiet.2132.html
Plug In minskar studieavbrotten på gymnasiet02965 91488
Hitta rätt – ett material för dig som arbetar med ensamkommande ungdomar - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/idebankforintegrationsarbetet/barnungafamiljochskola/integrationbarnungaochfamilj/hittarattettmaterialfordigsomarbetarmedensamkommandeungdomar.7523.html
Hitta rätt – ett material för dig som arbetar med ensamkommande ungdomar02863 101489
Skola, kultur, fritid - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid.27.html
Skola, kultur, fritid02587 71482
Vi vill göra en bra välfärd ännu bättre - SKL
https://skl.se/tjanster/omskl/vivassarvalfarden.7395.html
Vi vill göra en bra välfärd ännu bättre02730 101482
Driftformer och valfrihet - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet.2658.html
Driftformer och valfrihet02677 141484
Fakta om löner - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/allmannabestammelserab/faktaochstatistik/faktaomloner.554.html
Fakta om löner03061 71488
Försäkringar enligt kollektivavtal - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/forsakringar.146.html
Försäkringar enligt kollektivavtal02616 111485
Råd och stöd arbetsrätt och lagar - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsrattlagar/radochstod.129.html
Råd och stöd arbetsrätt och lagar02642 71489
Försäkringsmedicinskt beslutsstöd - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/sjukskrivningochrehabilitering/forsakringsmedicin/beslutstodforsakringsmedicinskt.999.html
Försäkringsmedicinskt beslutsstöd02732 81486
Kollektivavtal - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal.avtal123.html
Kollektivavtal02646 101494
Val och maktfördelning i kommuner, landsting och regioner - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning.111.html
Val och maktfördelning i kommuner, landsting och regioner02604 111485
Anställning - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsrattlagar/anstallning.1936.html
Anställning02570 71484
Enkät: Elevernas syn på skolan - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/sklssatsningarutvecklaskolan/enkatelevernassynpaskolan.5320.html
Enkät: Elevernas syn på skolan02874 81492
Fakta om revisionen - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/revision/faktaomrevisionen.2211.html
Fakta om revisionen02742 71490
Agenda 2030 - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt/agenda2030.9610.html
Agenda 203003031 91486
Så vässar vi skolan - SKL
https://skl.se/tjanster/omskl/vivassarvalfarden/skolan.7464.html
Så vässar vi skolan02742 71486
Kontakt - SKL
https://skl.se/tjanster/kontakt.427.html
Kontakt02538 71481
Öppna jämförelser: gymnasieskola 2016 - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/gymnasieskola.1022.html
Öppna jämförelser: gymnasieskola 201602720 91491
Så vässar vi bostadsbyggandet - SKL
https://skl.se/tjanster/omskl/vivassarvalfarden/boendeochbyggande.7471.html
Så vässar vi bostadsbyggandet02731 71484
Sektorn i siffror - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/sektornisiffror.1821.html
Sektorn i siffror02711 71490
Förebygg våldsbejakande extremism - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/valdsbejakandeextremism.8996.html
Förebygg våldsbejakande extremism02771 151483
Landsting och regioner, lista - SKL
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/landstingochregionerlista.1247.html
Landsting och regioner, lista02614 281483
Kommunala företag (bolag) - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/kommunalaforetagbolag.393.html
Kommunala företag (bolag)02812 101487
Kurser och konferenser - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser.609.html
Kurser och konferenser02973 71501
Sveriges Viktigaste Jobb - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/sverigesviktigastejobb.137.html
Sveriges Viktigaste Jobb02567 81480
Hälsa, sjukvård - SKL
https://skl.se/halsasjukvard.8.html
Hälsa, sjukvård02553 71482
Arbetsgivarfrågor - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsgivarfragor.7118.html
Arbetsgivarfrågor02651 111490
Arbetsrätt och lagar - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsrattlagar.804.html
Arbetsrätt och lagar02610 71496
Näringsliv, arbete, digitalisering - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering.62.html
Näringsliv, arbete, digitalisering02580 71482
Samhällsplanering, infrastruktur - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur.6.html
Samhällsplanering, infrastruktur02564 71484
Lättläst a sidor - SKL
https://skl.se/tjanster/lattlast.410.html
Lättlästa sidor02537 71479
Demokrati, ledning, styrning - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning.7.html
Demokrati, ledning, styrning02575 71484
Integration, social omsorg - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg.26.html
Integration, social omsorg02606 71483
Insatser för nyanlända vårdutbildade i landstinget i Kalmar län - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/idebankforintegrationsarbetet/kommunerochlandstingsomarbetsgivare/kommunerochlandstingsomarbetsgivarearkiv/insatserfornyanlandavardutbildadeilandstingetikalmarlan.5429.html
Insatser för nyanlända vårdutbildade i landstinget i Kalmar län02818 71488
Swedish Association of Local Authorities and Regions - SKL
https://skl.se/tjanster/englishpages.411.html
Swedish Association of Local Authorities and Regions02660 71484
Redovisning - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/redovisning.1866.html
Redovisning02739 161492
Pensionskostnader - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/pensionskostnader.1828.html
Pensionskostnader02758 101488
God revisionssed i kommunal verksamhet - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/revision/godrevisionssed.386.html
God revisionssed i kommunal verksamhet02751 141489
Pensioner enligt kollektivavtal - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/pensioner.152.html
Pensioner enligt kollektivavtal02718 71491
Kommuner, lista - SKL
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html
Kommuner, lista02891 2971507
Fakta om kommuner, landsting och regioner - SKL
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting.432.html
Fakta om kommuner, landsting och regioner02916 101494

Examples of domains that skl.se links to

DomainIPAnalyticsAdsense
vansbro.se 91.201.60.52UA-90874697 (1)
bastad.se 194.14.252.70UA-89006021 (1)
savsjo.se 178.22.200.42UA-88963946 (1)
eslov.se 185.84.52.32UA-84015883 (1)
grastorp.se 83.223.9.127UA-83875070 (1)
sala.se 193.180.253.114UA-80188846 (1)
norberg.se 185.84.52.25UA-79170713 (1)
skovde.se 194.16.15.63UA-77802233 (2)
bollebygd.se 195.67.85.111UA-77001127 (1)
lycksele.se 81.8.128.22UA-76345333 (1)
monsteras.se 195.198.17.53UA-76071625 (1)
saffle.se 217.114.80.20UA-75480886 (2)
ostersund.se 83.219.211.5UA-73205919 (1)
tranemo.se 81.200.161.200UA-72655625 (1)
orkelljunga.se 217.67.86.12UA-72506403 (1)
mjolby.se 195.198.72.137UA-71148728 (1)
falkoping.se 194.17.6.26UA-70753022 (1)
haparanda.se 194.117.170.5UA-68043767 (3)
partille.se 192.229.220.211UA-67809967 (2)
jll.se 194.14.51.7UA-67788961 (2)
ragunda.se 195.67.108.124UA-67687213 (1)
arvidsjaur.se 194.236.44.243UA-67311847 (2)
overtornea.se 194.117.186.110UA-67311847 (2)
vara.se 193.44.2.61UA-65063782 (1)
ljusnarsberg.se 212.85.68.123UA-63343775 (1)
munkfors.se 194.237.215.184UA-63234108 (39)
sollentuna.se 217.114.93.188UA-62597570 (1)
are.se 193.0.253.30UA-62306263 (1)
vellinge.se 193.242.103.148UA-62252433 (1)
klippan.se 194.68.33.225UA-62041599 (1)
uppdragpsykiskhalsa.se 91.201.60.72UA-60447560 (3)
stromstad.se 185.84.52.71UA-60044988 (1)
stromsund.se 217.115.52.176UA-59354277 (1)
nybro.se 87.237.214.198UA-57679548 (7)
falun.se 185.84.52.50UA-57140487 (6)
lul.se 192.36.34.221UA-56631061 (2)
osteraker.se 91.198.92.190UA-56072636 (1)
gagnef.se 62.20.34.228UA-55042131 (1)
oxelosund.se 77.91.216.224UA-55028061 (3)
ulricehamn.se 81.200.161.50UA-54268730 (1)
gnesta.se 62.20.56.45UA-52204932 (1)
kavlinge.se 194.71.105.70UA-52177036 (2)
vll.se 185.80.208.118UA-52020504 (1)
ovanaker.se 193.181.160.44UA-51586174 (6)
nykvarn.se 212.85.68.115UA-51205101 (2)
skane.se 194.103.189.144UA-50469050 (6)
eksjo.se 178.22.200.49UA-50303936 (1)
vaggeryd.se 194.22.148.205UA-49601524 (2)
lessebo.se 185.84.52.57UA-49599909 (3)
sverigesviktigastejobb.se 212.85.68.99UA-49282528 (8)
offentligarummet.se 212.85.68.99UA-49282528 (8)
robertsfors.se 80.88.113.104UA-48399538 (1)
trosa.se 212.112.186.55UA-47866022 (1)
vaxholm.se 212.85.68.112UA-47445871 (1)
dialogguiden.se 217.9.216.163UA-46405618 (1)
grundskolekvalitet.se 217.114.93.12UA-46336131 (1)
alvsbyn.se 109.74.2.170UA-46200519 (1)
malung-salen.se 212.85.68.99UA-45461001 (2)
alvkarleby.se 217.142.128.4UA-45315059 (2)
mötesplatssocialhållbarhet.se 194.103.120.69UA-45058139 (3)
engelholm.se 195.216.51.18UA-44792534 (3)
eskilstuna.se 185.84.52.52UA-42217516 (4)
kiruna.se 193.45.227.235UA-41643828 (2)
storuman.se 81.8.148.104UA-40116283 (1)
tingsryd.se 91.212.209.153UA-39812528 (1)
gislaved.se 192.176.245.7UA-37665264 (4)
hoor.se 193.108.6.220UA-37643991 (2)
pajala.se 195.196.36.232UA-36689623 (1)
pluginnovation.se 178.79.139.33UA-36628518 (7)
ockero.se 194.218.146.33UA-36624324 (1)
berg.se 217.198.151.214UA-36388843 (1)
ale.se 137.135.213.94UA-36330626 (2)
arjeplog.se 212.85.68.97UA-36030936 (2)
solna.se 217.114.86.115UA-35962979 (1)
karlstad.se 193.235.28.133UA-35780653 (3)
uclg.org 37.187.137.18UA-35126459 (1)
leksand.se 193.45.196.73UA-35052646 (8)
arjang.se 217.114.90.154UA-34987906 (2)
karlshamn.se 195.84.86.27UA-34956082 (2)
eda.se 62.20.6.208UA-34942895 (3)
karlsborg.se 80.68.117.2UA-34588622 (1)
munkedal.se 194.18.226.237UA-34413558 (1)
osthammar.se 192.165.44.105UA-34391454 (1)
krokom.se 185.84.52.16UA-33634562 (1)
astorp.se 193.15.102.23UA-33106353 (1)
regionorebrolan.se 194.103.185.46UA-32670528 (1)
uppvidinge.se 185.84.52.23UA-32387300 (1)
burlov.se 193.183.165.88UA-31700632 (1)
ange.se 79.138.55.74UA-30732278 (1)
varmdo.se 212.85.68.102UA-30407947 (7)
dalsed.se 195.67.102.189UA-29915515 (1)
smedjebacken.se 212.85.68.123UA-29257930 (1)
taby.se 194.237.221.51UA-29177881 (1)
ljusdal.se 194.103.35.15UA-29063338 (1)
ltdalarna.se 194.71.63.248UA-28801944 (1)
ltv.se 193.180.10.24UA-28108184 (1)
emmaboda.se 195.67.95.130UA-27847375 (1)
trelleborg.se 194.132.131.25UA-27445002 (1)
ronneby.se 194.14.94.100UA-26364851 (1)
lindesberg.se 195.34.84.5UA-26288862 (4)
lillaedet.se 195.67.104.210UA-26268217 (1)
nordanstig.se 80.86.68.7UA-26013335 (1)
olofstrom.se 88.80.187.50UA-25488824 (1)
alvesta.se 217.28.205.40UA-24242095 (1)
esv.se 62.119.73.139UA-23936676 (1)
ltkalmar.se 193.235.216.115UA-23705255 (1)
nll.se 195.196.196.163UA-23246225 (3)
staffanstorp.se 91.106.193.250UA-22995022 (1)
molndal.se 31.193.200.25UA-22580430 (3)
fagersta.se 212.85.68.116UA-22382217 (1)
hylte.se 194.132.149.2UA-22193115 (3)
nykoping.se 77.91.216.228UA-21957491 (7)
sundbyberg.se 212.85.68.94UA-21241059 (1)
kolada.se 178.21.84.8UA-20815834 (1)
vimmerby.se 195.67.26.81UA-20744539 (1)
europaportalen.se 46.16.234.164UA-20345954 (3)
hallsberg.se 185.84.52.35UA-20220027 (1)
borgholm.se 188.95.227.20UA-20154406 (30)
finspang.se 81.216.44.114UA-19594470 (1)
kramfors.se 185.84.52.46UA-19371558 (1)
svalov.se 185.84.52.33UA-18799325 (11)
flen.se 85.25.237.54UA-18630387 (1)
vaxjo.se 195.84.40.10UA-17106565 (1)
kristinehamn.se 194.22.238.42UA-17090647 (1)
ekero.se 62.20.25.216UA-16862216 (3)
helsingborg.se 193.180.109.4UA-16678811 (1)
laholm.se 213.50.116.131UA-16642899 (1)
habo.se 212.85.68.121UA-16407691 (2)
alingsas.se 193.235.139.22UA-16107641 (14)
harryda.se 185.84.52.13UA-15472128 (1)
knivsta.se 83.172.97.1UA-15417497 (1)
orust.se 212.85.68.92UA-15260177 (1)
halmstad.se 192.165.96.14UA-15255124 (1)
kil.se 217.114.90.153UA-15160806 (1)
hofors.se 87.255.160.25UA-15037805 (1)
sigtuna.se 31.216.32.182UA-13087864 (1)
lerum.se 194.103.229.24UA-12965891 (1)
arvika.se 193.33.246.15UA-12941402 (2)
varberg.se 185.84.52.70UA-12544781 (2)
surahammar.se 81.201.212.202UA-12447670 (1)
landskrona.se 217.114.85.16UA-12410113 (1)
norsjo.se 80.88.98.142UA-12369162 (1)
vetlanda.se 178.22.200.35UA-12251771 (5)
ltblekinge.se 79.171.249.102UA-12170093 (1)
strangnas.se 217.114.92.200UA-11985262 (2)
solvesborg.se 212.214.132.3UA-11848352 (2)
boden.se 195.196.200.11UA-11570606 (2)
skurup.se 217.9.216.163UA-11318140 (1)
gnosjo.se 82.145.131.2UA-11296490 (2)
almhult.se 185.84.52.40UA-11228866 (5)
hassleholm.se 212.85.68.120UA-10890245 (2)
lomma.se 212.85.68.97UA-10658093 (1)
lekeberg.se 185.84.52.49UA-10624505 (1)
ystad.se 193.17.72.231UA-10569223 (1)
hammaro.se 195.84.190.5UA-10424039 (1)
fargelanda.se 195.67.102.189UA-10408388 (1)
hallstahammar.se 193.235.80.2UA-10373216 (6)
upplands-bro.se 212.85.68.92UA-10319729 (1)
tanum.se 185.84.52.22UA-10282078 (4)
amal.se 195.67.102.189UA-10174599 (1)
ockelbo.se 83.137.11.224UA-10128393 (1)
socialstyrelsen.se 192.137.161.7UA-9716470 (1)
oskarshamn.se 217.140.112.195UA-9492356 (1)
tjorn.se 194.132.117.156UA-9439586 (1)
vadstena.se 88.206.128.144UA-9438330 (2)
avesta.se 193.234.150.171UA-9384042 (2)
forshaga.se 212.28.197.4UA-9180115 (1)
ludvika.se 212.85.68.124UA-8916478 (2)
soderkoping.se 195.67.51.130UA-8900150 (1)
bromolla.se 91.220.227.15UA-8689638 (2)
laxa.se 185.84.52.56UA-8526136 (1)
vallentuna.se 195.67.32.98UA-8493470 (1)
soderhamn.se 81.94.77.16UA-8354441 (3)
mora.se 193.235.71.131UA-8289606 (1)
tomelilla.se 88.80.190.26UA-8109906 (3)
storfors.se 194.22.238.189UA-7932705 (2)
linkoping.se 148.136.1.7UA-7842758 (16)
vastervik.se 194.236.51.176UA-7661842 (2)
rjl.se 194.103.118.20UA-7534317 (3)
mellerud.se 195.67.102.189UA-7532764 (6)
mala.se 80.88.123.62UA-7426876 (1)
bollnas.se 62.108.201.51UA-6934556 (5)
nordmaling.se 80.88.111.200UA-6629048 (1)
bjurholm.se 80.88.112.16UA-6572711 (1)
vannas.se 80.88.112.16UA-6548365 (1)
jonkoping.se 85.188.187.71UA-6462503 (5)
tidaholm.se 194.237.188.214UA-6282624 (1)
horby.se 194.68.238.46UA-6213431 (2)
vasteras.se 78.41.246.137UA-6146018 (1)
gotland.se 193.180.228.254UA-6121411 (4)
svedala.se 193.47.167.80UA-6014117 (1)
morbylanga.se 193.183.78.72UA-5776423 (1)
orsa.se 62.101.37.56UA-5751317 (1)
norrkoping.se 194.68.146.134UA-5749833 (1)
vingaker.se 81.216.10.53UA-5583526 (1)
salem.se 217.114.92.200UA-5407272 (12)
nynashamn.se 185.84.52.30UA-5340018 (1)
botkyrka.se 193.235.148.138UA-5339168 (1)
valdemarsvik.se 217.114.80.125UA-5269867 (1)
torsby.se 212.85.68.105UA-4854863 (4)

Examples of other .se domains


ielektronik.se

Ahrefs URL Rating: 20

Majestic Trust Flow: 7

Referring Domains: 34


todaysweb.se

Ahrefs URL Rating: 31

Majestic Trust Flow: 33

Referring Domains: 203


seo-forum.se

Ahrefs URL Rating: 40

Majestic Trust Flow: 30

Referring Domains: 407


artikelparadis.se

Ahrefs URL Rating: 35

Majestic Trust Flow: 14

Referring Domains: 205


blogglista.se

Ahrefs URL Rating: 44

Majestic Trust Flow: 25

Referring Domains: 2015


jimwestergren.se

Ahrefs URL Rating: 28

Majestic Trust Flow: 21

Referring Domains: 113


bloggproffs.se

Ahrefs URL Rating: 32

Majestic Trust Flow: 13

Referring Domains: 4631


integrando.se

Ahrefs URL Rating: 20

Majestic Trust Flow: 2

Referring Domains: 61


hyrabostad.se

Ahrefs URL Rating: 26

Majestic Trust Flow: 24

Referring Domains: 163


blackjacksverige.se

Ahrefs URL Rating: 28

Majestic Trust Flow: 25

Referring Domains: 70


online-spelbolag.se

Ahrefs URL Rating: 23

Majestic Trust Flow: 15

Referring Domains: 36


torrentproject.se

Ahrefs URL Rating: 22

Majestic Trust Flow: 5

Referring Domains: 1638


icdrama.se

Ahrefs URL Rating: 39

Majestic Trust Flow: 0

Referring Domains: 266


gallerynova.se

Ahrefs URL Rating: 23

Majestic Trust Flow: 0

Referring Domains: 499


umu.se

Ahrefs URL Rating: 80

Majestic Trust Flow: 59

Referring Domains: 28114


siba.se

Ahrefs URL Rating: 49

Majestic Trust Flow: 47

Referring Domains: 1371


inet.se

Ahrefs URL Rating: 55

Majestic Trust Flow: 47

Referring Domains: 1812


eleven.se

Ahrefs URL Rating: 47

Majestic Trust Flow: 18

Referring Domains: 2517


dhl.se

Ahrefs URL Rating: 48

Majestic Trust Flow: 46

Referring Domains: 813


mio.se

Ahrefs URL Rating: 47

Majestic Trust Flow: 35

Referring Domains: 1901


alltforforaldrar.se

Ahrefs URL Rating: 43

Majestic Trust Flow: 44

Referring Domains: 5247


finest.se

Ahrefs URL Rating: 44

Majestic Trust Flow: 27

Referring Domains: 5280


shopalike.se

Ahrefs URL Rating: 34

Majestic Trust Flow: 30

Referring Domains: 276


stayfriends.se

Ahrefs URL Rating: 36

Majestic Trust Flow: 43

Referring Domains: 393


korkortsportalen.se

Ahrefs URL Rating: 47

Majestic Trust Flow: 32

Referring Domains: 1457


flygstolen.se

Ahrefs URL Rating: 39

Majestic Trust Flow: 17

Referring Domains: 379


lastbryggan.se

Ahrefs URL Rating: 37

Majestic Trust Flow: 17

Referring Domains: 182


elfa.se

Ahrefs URL Rating: 72

Majestic Trust Flow: 38

Referring Domains: 2808


stylepit.se

Ahrefs URL Rating: 39

Majestic Trust Flow: 29

Referring Domains: 641


reco.se

Ahrefs URL Rating: 41

Majestic Trust Flow: 20

Referring Domains: 1665