[More tools]

API: This page as json (API info)
Not logged in, login or create account

skl.se

Information from DomainStats.io, score: 10

Few things missing ...

Summary

skl.se
10 Aug 2015
  • Ahrefs URL Rating: [loading...]
  • Majestic Trust Flow: [loading...]
  • Referring Domains: [loading...]
  • DomainStats.io Backlink Score: [loading...]
  • DomainStats.io Organic Visibility Score: [loading...]
  • Backlinks Language: [loading...]

Info from crawl


Time to fetch: 0.34 seconds

Words on home page: 734

Title: SKL - Sveriges Kommuner och Landsting

Meta robots: index, follow

Favicon:

H1: Bättre och tryggare äldreomsorg

Dofollow links on the home page:
External: 10
Internal: 131

Updated: 2 Jun 2017

Spam and Blacklists

DomainStats.io Spam Flags: 1

  • • More than 2000 linking domains but almost had no activity in social media.

Google Safe Browsing database: Clean

WOT Trustworthiness: Good (confidence 10%)

WOT Child Safety: Good (confidence 9%)

WOT category: Good site (confidence 18%)

WOT category: Opinions, religion, politics (confidence 3%)

McAfee SiteAdvisor Rating: Safe

Database from Malwarebytes.org: Clean

9 different lists from Spamhaus: Clean

6 different lists from Surbl.org: Clean

5 different lists from JunkemailFilter.com: Clean

2 different lists from Spam Eating Monkey: Clean

List from Malwaredomains.com: Clean

Database from PhishTank.com: Clean

Database of scammers from spam404.com: Clean

URLs removed from Google (DMCA): 0

Database from urlblacklist.com: Clean

Data from Ahrefs

Ahrefs Domain Rank: 63

Domains linking in: 4819 (-61)

Pages with highest Ahrefs URL Rating:

Updated: 24 Dec 2016

Registration details

Registration date: 2004-10-26
Registrar: www.binero.se

Updated: 16 Feb 2017

Rank positions on Google.se

KeywordRankChangeURLVolumeCPC (USD)
sip1skl.se/halsa...individuellplan.html19002.33
hitta rätt2skl.se/integ...deungdomar.7523.html5903.52
sveriges kommuner1skl.se/tjans...munerlista.1246.html16000.47
psykisk hälsa2
1
skl.se/halsa...sykiskhalsa.229.html7202.14
beslutsstöd6skl.se/halsa...smedicinskt.999.html32011.86
sveriges kommuner2skl.se/tjans...chlandsting.432.html16000.47
god man4skl.se/integ...man/godman.3609.html54000.48
facility management5webbutik.skl....r/pdf/7099-696-2.pdf5904.32
transports kollektivavtal3brs.skl.se/br...uments/13bil1033.pdf502.89
kap-kl8skl.se/arbet...l/pensioner.152.html10002.43
godman3skl.se/integ...man/godman.3609.html7200.64
e-utbildning5
2
skl.se/tjans...rgardialog.5546.html504.22
enkätundersökning9skl.se/skola...ynpaskolan.5320.html5903.48
nyköpings tingsrätt9skl.se/downl...5_Dom_2016-11-04.pdf3904.54
plugin2skl.se/skola...agymnasiet.2132.html7200.23
flyttning7webbutik.skl....s-handlaggare-2.html2103.00
kap-kl tjänstepension7
1
skl.se/arbet...l/pensioner.152.html504.17
undersköterska lön8skl.se/arbet...aktaomloner.554.html29000.39
transport kollektivavtal lön7brs.skl.se/br...uments/13bil1033.pdf503.41
transport kollektivavtal8brs.skl.se/br...uments/13bil1033.pdf1102.10
kommuner i sverige3skl.se/tjans...munerlista.1246.html10000.00
sveriges bästa gymnasium lista10
5
skl.se/tjans...nasieskola.1022.html502.37
kommuner i sverige4skl.se/tjans...chlandsting.432.html10000.00
ifo6skl.se/tjans...ingifo2016.8965.html8800.00
ifo7skl.se/tjans...ingifo2015.6635.html8800.00
kalmar landsting8skl.se/integ...ikalmarlan.5429.html7200.00
www.socialstyrelsen.se5skl.se/downlo...vard08-bilaga1-3.pdf5900.03

DomainStats.io Organic Visibility Score: 332 (+0)

Updated: 14 Apr 2017

Data from Majestic

Citation Flow: 51 (+15)

Trust Flow: 53 (+25)

Category: Society/Disabled

Referring Subnets: 1774 (-25)

Referring IPs: 2736 (-26)

Global Rank: 111267 (+2676)

Rank for all .se: 312 (+4)

Updated: 7 Apr 2017 / 5 Jun 2017

Data from Moz

Domain Authority: 73 (-4)

Page Authority: 76 (-3)

Updated: 12 Dec 2016

Keyword data

Keyword: skl
Search volume per month: very little

Updated: 14 Feb 2016

IP info

IP: 212.85.68.122 Borlänge (2 of these)
ISP: Bahnhof Internet AB

This IP is listed by 0 out of 22 blacklist providers.

Historic IP numbers:

4 Nov 2016: 212.85.68.99

4 Nov 2016: 212.85.68.99

4 Nov 2016: 212.85.68.99

4 Nov 2016: 212.85.68.99

4 Nov 2016: 212.85.68.99

4 Nov 2016: 212.85.68.99

4 Nov 2016: 212.85.68.99

4 Nov 2016: 212.85.68.99

4 Nov 2016: 212.85.68.99

4 Nov 2016: 212.85.68.99

4 Nov 2016: 212.85.68.99

4 Nov 2016: 212.85.68.99

Nameservers:
ns7.binero.se
ns6.binero.se
ns5.binero.se
ns4.binero.se
ns3.binero.se

Updated: 24 Jul 2017

Sociala Media

17

7

Updated: 20 Jan 2017

Internet Archive

Saved 183 times
First snapshot: 26 Nov 2004
Last snapshot: 10 Aug 2015

Updated: 18 Aug 2015

Data from Alexa

Global Rank: 237037
Rank number 2022 in SE

Updated: 9 Apr 2017

Google Index

Indexed pages: > 4720

Sveriges Kommuner och Landsting: SKL
https://skl.se/
Arbetsgivare, kollektivavtal · Demokrati, ledning, styrning · Ekonomi, juridik, statistik · Hälsa, sjukvård · Integration, social omsorg · Näringsliv, arbete, ...

Swedish Association of Local Authorities and Regions - SKL
https://skl.se/tjanster/englishpages.411.html
Members and employers' organisation. The Swedish Association of Local Authorities and Regions, SALAR, is both an employers' organisation and an ...

Municipalities, county councils and regions - SKL
https://skl.se/.../municipalitiescountycouncilsandregions.1088.html
There is no hierarchical relation between municipalities, county councils and regions, since all have their own self-governing local authorities with responsibility ...

Information om enkät Elevernas syn på skolan - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/.../informationenkatfragor.5321.html
Inrapporteringen – som stängdes den 28 augusti 2016 - avser elevenkäter som genomförs under läsåret 2015/2016, i årskurs 5 och 8 oavsett om enkäterna ...

About SALAR - SKL
https://skl.se/tjanster/englishpages/aboutsalar.995.html
One step ahead. The Swedish Association of Local Authorities and Regions ( SALAR) is both an employers' organisation and an organisation that represents ...

Vaccination, HPV samtycke
https://skl.se/halsasjukvard/.../vaccinationhpvsamtycke.5170.html
Samtyckesblanketter på svenska och översatt till flera språk. Blanketter för samtycke har tagits fram för att användas för de vaccinationer som sker via ...

Hälsa, sjukvård - SKL
https://skl.se/halsasjukvard.8.html
SKL arbetar för att utveckla sjukvården med patienten i fokus. Vården ska präglas av patientsäkerhet, tillgänglighet och hög medicinsk kvalitet. Vårdens ...

Sektorn i siffror - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/.../sektornisiffror.1821.html
Diagram över kostnader, intäkter och befolkning. Diagrammen visar sammantaget vilka kostnader kommuner och landsting fördelar sina intäkter på, och varifrån ...

Success Factors in Swedish Diabetes Care
webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5388.pdf
Page 1. Success Factors in. Swedish Diabetes Care. INSPIRATION FOR THE ADVANCEMENT OF DIABETES CARE. Page 2. Success Factors in Swedish ...

Om SKL - SKL
https://skl.se/tjanster/omskl.409.html
SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och ...

Updated: 7 Mar 2017

Google PageRank

Updated: 9 Apr 2016

Mobile

Speed: 69
(Speed desktop: 83)

User Experience: 99

Full info on this link.

Updated: 7 Jul 2015

Data from SimilarWeb

Few things missing ...

Development

The best backlinks

Too many links ... sorry

Few things missing ...

Links to correct

Linking PageIncorrect LinkHTTP CodeTime Checked
https://skl.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning.111.html http://allavaljare.se/
Anchor: Alla Väljare: en lättläst sajt om politik och val
3023 Jun '17
https://skl.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning.111.html http://www.europaportalen.se/tema/eu-valet-2014
Anchor: EU-valet 2014
3023 Jun '17
https://skl.se/demokratiledningstyrning/valdsbejakandeextremism.8996.html http://www.mucf.se/poddar-om-extremism
Anchor: Tre poddar om extremism
3023 Jun '17
https://skl.se/halsasjukvard/strategiforhalsa.9515.html https://deladigitalt.se/delameddig
Anchor: Dela digitalt
3023 Jun '17
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/samordnadindividuellplan-sip
Anchor: Frågor och svar om SIP, Socialstyrelsen
03 Jun '17
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html http://www.avesta.se/
Anchor: Avesta kommun
3023 Jun '17
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html http://www.nykoping.se/
Anchor: Nyköpings kommun
3023 Jun '17
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html http://www.hammaro.se/
Anchor: Hammarö kommun
3023 Jun '17
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html http://www.skelleftea.se/
Anchor: Skellefteå kommun
3073 Jun '17
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html http://www.vannas.se/
Anchor: Vännäs kommun
3023 Jun '17
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html http://www.sala.se/
Anchor: Sala kommun
3023 Jun '17
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html http://www.partille.se/
Anchor: Partille kommun
3023 Jun '17
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html http://www.solna.se/
Anchor: Solna stad
3023 Jun '17

Pages

Title and URLFirst H1BacklinksNumber of WordsExternal LinksInternal Links
Digitalisering - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering.2138.html
Digitalisering0417 9137
Social omsorg - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg.7244.html
Social omsorg0416 7135
Ekonomiskt bistånd, försörjning - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning.1363.html
Ekonomiskt bistånd, försörjning0385 7130
Forskning och innovation - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/forskningochinnovation.2943.html
Forskning och innovation0383 10125
Näringsliv, företagsklimat - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/naringslivforetagsklimat.348.html
Näringsliv, företagsklimat0400 7131
Miljö, hälsa - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa.297.html
Miljö, hälsa0372 9133
Besöksnäring - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/besoksnaring.10078.html
Besöksnäring0692 9128
Vård av personer från andra länder - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/vardavpersonerfranandralander.7827.html
Vård av personer från andra länder0302 7118
Strategi för hälsa - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/strategiforhalsa.9515.html
Strategi för hälsa01075 21117
Läkemedel - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/lakemedel.757.html
Läkemedel0368 7136
Kunskapsstöd inom vård och behandling - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling.223.html
Kunskapsstöd inom vård och behandling0380 9133
Jämlik vård och hälsa - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/jamlikvardochhalsa.6206.html
Jämlik vård och hälsa0702 8128
Patientinflytande - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande.243.html
Patientinflytande0361 7124
Patientsäkerhet - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet.214.html
Patientsäkerhet0383 9131
Sjukskrivning och rehabilitering - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/sjukskrivningochrehabilitering.226.html
Sjukskrivning och rehabilitering0416 8141
Psykisk hälsa och ohälsa - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa.229.html
Psykisk hälsa0414 8135
Samordnad individuell plan, SIP - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html
Samordnad individuell plan, SIP0748 12133
Hitta rätt – ett material för dig som arbetar med ensamkommande ungdomar - SKL
http://
Hitta rätt – ett material för dig som arbetar med ensamkommande ungdomar0
Brukarundersökning IFO 2015 - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/brukarundersokningifo2016/brukarundersokningifo2015.6635.html
Brukarundersökning IFO 20150526 7160
Brukarundersökning IFO 2016 - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/brukarundersokningifo2016.8965.html
Brukarundersökning IFO 20160748 8165
Öppna jämförelser: gymnasieskola 2016 - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/gymnasieskola.1022.html
Öppna jämförelser: gymnasieskola 20160489 9156
About SALAR - SKL
https://skl.se/tjanster/englishpages/aboutsalar.995.html
About SALAR0757 7132
Hitta rätt – ett material för dig som arbetar med ensamkommande ungdomar - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/idebankforintegrationsarbetet/barnungafamiljochskola/integrationbarnungaochfamilj/hittarattettmaterialfordigsomarbetarmedensamkommandeungdomar.7523.html
Hitta rätt – ett material för dig som arbetar med ensamkommande ungdomar0628 10140
Insatser för nyanlända vårdutbildade i landstinget i Kalmar län - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/idebankforintegrationsarbetet/kommunerochlandstingsomarbetsgivare/kommunerochlandstingsomarbetsgivarearkiv/insatserfornyanlandavardutbildadeilandstingetikalmarlan.5429.html
Insatser för nyanlända vårdutbildade i landstinget i Kalmar län0580 7139
God man för ensamkommande barn - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga/overformyndaregodman/godman.3609.html
God man för ensamkommande barn01298 10156
Fakta om löner 2016 - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/faktaochstatistik/faktaomloner.554.html
Fakta om löner 20160905 7132
Plug In minskar studieavbrotten på gymnasiet - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/sklssatsningarutvecklaskolan/plugin20minskarstudieavbrottenpagymnasiet.2132.html
Plug In minskar studieavbrotten på gymnasiet0757 9146
Försäkringsmedicinskt beslutsstöd - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/sjukskrivningochrehabilitering/forsakringsmedicin/beslutstodforsakringsmedicinskt.999.html
Försäkringsmedicinskt beslutsstöd0479 8132
Kommuner, lista - SKL
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html
Kommuner, lista0631 297144
Fakta om kommuner, landsting och regioner - SKL
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting.432.html
Fakta om kommuner, landsting och regioner0656 10131
Pensioner enligt kollektivavtal - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/pensioner.152.html
Pensioner enligt kollektivavtal0462 7135
Enkät: Elevernas syn på skolan - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/sklssatsningarutvecklaskolan/enkatelevernassynpaskolan.5320.html
Enkät: Elevernas syn på skolan0649 7150
E-utbildning medborgardialog - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/onlinekurser/onlinekurser/eutbildningmedborgardialog.5546.html
E-utbildning medborgardialog0382 8126
Folkhälsa - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/folkhalsa.235.html
Folkhälsa0451 9134
E-hälsa - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/ehalsa.1067.html
E-hälsa0384 8132
Integration, social omsorg - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg.26.html
Integration, social omsorg0340 7118
Hälsa, sjukvård - SKL
https://skl.se/halsasjukvard.8.html
Hälsa, sjukvård0292 7118
Ekonomi, juridik, statistik - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik.63.html
Ekonomi, juridik, statistik0301 7118
Näringsliv, arbete, digitalisering - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering.62.html
Näringsliv, arbete, digitalisering0319 7118
Samhällsplanering, infrastruktur - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur.6.html
Samhällsplanering, infrastruktur0297 7118
Tjänster - SKL
https://skl.se/tjanster.428.html
Tjänster0244 7113
Skola, kultur, fritid - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid.27.html
Skola, kultur, fritid0326 7118
Demokrati, ledning, styrning - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning.7.html
Demokrati, ledning, styrning0308 7118
Arbetsgivare, kollektivavtal - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal.hsida.html
Arbetsgivare, kollektivavtal0321 7118
Kurser och konferenser - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser.609.html
Kurser och konferenser0753 7135
Press - SKL
https://skl.se/tjanster/press.408.html
Press0323 7134
Om SKL - SKL
https://skl.se/tjanster/omskl.409.html
Om SKL0433 7132
Lättläst a sidor - SKL
https://skl.se/tjanster/lattlast.410.html
Lättlästa sidor0291 7120
Kontakt - SKL
https://skl.se/tjanster/kontakt.427.html
Kontakt0277 7120
Swedish Association of Local Authorities and Regions - SKL
https://skl.se/tjanster/englishpages.411.html
Swedish Association of Local Authorities and Regions0405 7125
Nyheter - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter.7885.html
Nyheter01978 7389
Vi vill göra en bra välfärd ännu bättre - SKL
https://skl.se/tjanster/omskl/vivassarvalfarden.7395.html
Vi vill göra en bra välfärd ännu bättre0485 10132
Val och maktfördelning i kommuner, landsting och regioner - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning.111.html
Val och maktfördelning i kommuner, landsting och regioner0343 11123
Upphandling - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/upphandling.10282.html
Upphandling0446 9132
Revision - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/revision.383.html
Revision0426 8129
Förebygg våldsbejakande extremism - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/valdsbejakandeextremism.8996.html
Förebygg våldsbejakande extremism0550 16124
Ekonomi - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi.277.html
Ekonomi0423 8140
Statistik - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistik.262.html
Statistik0402 10126
Juridik - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik.173.html
Juridik0357 8140
Medborgardialog och delaktighet - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/medborgardialogdelaktighet.371.html
Medborgardialog och delaktighet0412 13129
Kvalitet, styra, följa upp och utveckla - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/kvalitetstyrafoljaupputveckla.2646.html
Kvalitet, styra, följa upp och utveckla0406 7130
Arbetsrätt och lagar - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsrattlagar.804.html
Arbetsrätt och lagar0351 7138
Arbetsgivarfrågor - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsgivarfragor.7118.html
Arbetsgivarfrågor0394 11134
Kollektivavtal - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal.avtal123.html
Kollektivavtal0393 10135
Sveriges Viktigaste Jobb - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/sverigesviktigastejobb.137.html
Sveriges Viktigaste Jobb0306 8117
EU, internationellt - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt.400.html
EU, internationellt0415 10138
Driftformer och valfrihet - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet.2658.html
Driftformer och valfrihet0424 12129
SKL - Sveriges Kommuner och Landsting
https://skl.se/
Bättre och tryggare äldreomsorg0734 10131

Examples of domains that skl.se links to

DomainIPAnalyticsAdsense
herrljunga.se 194.103.48.13UA-98443804 (1)
bengtsfors.se 194.17.153.5UA-93005536 (2)
filipstad.se 185.94.60.51UA-92818201 (1)
dorotea.se 40.127.132.204UA-91519100 (1)
vansbro.se 91.201.60.52UA-90874697 (1)
bastad.se 194.14.252.70UA-89006021 (1)
savsjo.se 178.22.201.152UA-88963946 (1)
hedemora.se 62.20.6.142UA-84943430 (1)
eslov.se 185.84.52.32UA-84015883 (1)
grastorp.se 83.223.9.127UA-83875070 (1)
molndal.se 31.193.200.25UA-83556116 (6)
sala.se 193.180.253.114UA-80188846 (1)
norberg.se 185.84.52.25UA-79170713 (1)
skovde.se 194.16.15.63UA-77802233 (2)
bollebygd.se 185.84.52.80UA-77001127 (1)
lycksele.se 81.8.128.22UA-76345333 (1)
monsteras.se 195.198.17.53UA-76071625 (1)
saffle.se 217.114.80.20UA-75480886 (2)
perstorp.se 217.67.85.3UA-75480875 (1)
ostersund.se 83.219.211.5UA-73205919 (1)
tranemo.se 81.200.161.200UA-72655625 (1)
mjolby.se 195.198.72.137UA-71148728 (1)
falkoping.se 194.17.6.26UA-70753022 (1)
haparanda.se 194.117.170.5UA-68043767 (3)
partille.se 192.229.220.211UA-67809967 (2)
ragunda.se 195.67.108.124UA-67687213 (1)
arvidsjaur.se 194.236.44.243UA-67311847 (2)
overtornea.se 194.117.186.110UA-67311847 (2)
vara.se 193.44.2.61UA-65063782 (1)
ljusnarsberg.se 212.85.68.123UA-63343775 (1)
munkfors.se 194.237.215.184UA-63234108 (42)
sollentuna.se 217.114.93.188UA-62597570 (1)
are.se 193.0.253.30UA-62306263 (1)
vellinge.se 193.242.103.148UA-62252433 (1)
klippan.se 194.68.33.225UA-62041599 (1)
uppdragpsykiskhalsa.se 91.201.60.72UA-60447560 (3)
stromstad.se 185.84.52.71UA-60044988 (1)
nybro.se 87.237.214.198UA-57679548 (7)
falun.se 185.84.52.50UA-57140487 (6)
osteraker.se 91.198.92.190UA-56072636 (1)
vardenisiffror.se 52.58.42.71UA-55331596 (1)
gagnef.se 62.20.34.228UA-55042131 (1)
oxelosund.se 77.91.216.224UA-55028061 (3)
gnesta.se 62.20.56.45UA-52204932 (1)
kavlinge.se 194.71.105.70UA-52177036 (2)
ovanaker.se 193.181.160.44UA-51586174 (6)
hellefors.se 195.34.84.137UA-51352803 (1)
nykvarn.se 212.85.68.115UA-51205101 (3)
eksjo.se 178.22.200.49UA-50303936 (1)
vaggeryd.se 194.22.148.205UA-49601524 (2)
lessebo.se 185.84.52.57UA-49599909 (3)
sverigesviktigastejobb.se 212.85.68.99UA-49282528 (7)
offentligarummet.se 212.85.68.99UA-49282528 (7)
robertsfors.se 80.88.113.104UA-48399538 (1)
trosa.se 212.112.186.55UA-47866022 (1)
habokommun.se 80.244.198.28UA-47509384 (1)
vaxholm.se 212.85.68.112UA-47445871 (1)
dialogguiden.se 217.9.216.163UA-46405618 (1)
alvsbyn.se 109.74.2.170UA-46200519 (1)
sundhedsstyrelsen.dk 137.135.170.93UA-45581466 (2)
malung-salen.se 212.85.68.99UA-45461001 (2)
alvkarleby.se 217.142.128.4UA-45315059 (2)
engelholm.se 195.216.51.18UA-44792534 (3)
eskilstuna.se 185.84.52.52UA-42217516 (4)
kiruna.se 193.45.227.235UA-41643828 (2)
storuman.se 81.8.148.104UA-40116283 (1)
tingsryd.se 91.212.209.153UA-39812528 (1)
gislaved.se 194.71.116.178UA-37665264 (4)
hoor.se 193.108.6.220UA-37643991 (2)
vindeln.se 80.244.64.94UA-36966701 (1)
pajala.se 195.196.36.232UA-36689623 (1)
pluginnovation.se 178.79.139.33UA-36628518 (5)
ockero.se 194.218.146.33UA-36624324 (1)
berg.se 217.198.151.214UA-36388843 (1)
ale.se 137.135.213.94UA-36330626 (2)
arjeplog.se 212.85.68.97UA-36030936 (2)
solna.se 217.114.86.115UA-35962979 (1)
karlstad.se 193.235.28.133UA-35780653 (3)
leksand.se 193.45.196.73UA-35052646 (9)
arjang.se 217.114.90.154UA-34987906 (2)
karlshamn.se 79.171.252.83UA-34956082 (2)
eda.se 62.20.6.208UA-34942895 (3)
karlsborg.se 80.68.117.2UA-34588622 (1)
munkedal.se 194.18.226.237UA-34413558 (1)
osthammar.se 192.165.44.105UA-34391454 (1)
astorp.se 193.15.102.23UA-33106353 (1)
uppvidinge.se 185.84.52.23UA-32387300 (1)
burlov.se 185.84.52.76UA-31700632 (2)
ange.se 185.84.52.83UA-30732278 (1)
varmdo.se 212.85.68.102UA-30407947 (8)
dalsed.se 195.67.102.189UA-29915515 (1)
smedjebacken.se 212.85.68.123UA-29257930 (1)
taby.se 194.237.221.51UA-29177881 (1)
ljusdal.se 194.103.35.15UA-29063338 (1)
emmaboda.se 195.67.95.130UA-27847375 (1)
trelleborg.se 194.132.131.25UA-27445002 (1)
ronneby.se 194.14.94.100UA-26364851 (1)
lindesberg.se 195.34.84.5UA-26288862 (4)
lillaedet.se 185.84.52.75UA-26268217 (1)
nordanstig.se 80.86.68.7UA-26013335 (1)
olofstrom.se 88.80.187.50UA-25488824 (1)
alvesta.se 217.28.205.40UA-24242095 (1)
staffanstorp.se 91.106.193.250UA-22995022 (1)
vargarda.se 212.247.53.184UA-22525674 (1)
fagersta.se 212.85.68.116UA-22382217 (1)
hylte.se 194.132.149.2UA-22193115 (3)
nykoping.se 77.91.216.228UA-21957491 (7)
sundbyberg.se 212.85.68.94UA-21241059 (1)
kolada.se 185.57.168.203UA-20815834 (1)
vimmerby.se 195.67.26.81UA-20744539 (1)
europaportalen.se 46.16.234.164UA-20345954 (2)
hallsberg.se 185.84.52.35UA-20220027 (1)
borgholm.se 188.95.227.20UA-20154406 (29)
finspang.se 81.216.44.114UA-19594470 (1)
kramfors.se 185.84.52.46UA-19371558 (1)
svalov.se 185.84.52.33UA-18799325 (11)
flen.se 85.25.237.54UA-18630387 (1)
vaxjo.se 195.84.40.10UA-17106565 (1)
kristinehamn.se 194.22.238.42UA-17090647 (1)
ekero.se 62.20.25.216UA-16862216 (2)
helsingborg.se 139.162.153.238UA-16678811 (1)
laholm.se 213.50.116.131UA-16642899 (1)
habo.se 212.85.68.121UA-16407691 (2)
alingsas.se 193.235.139.22UA-16107641 (14)
harryda.se 185.84.52.13UA-15472128 (1)
knivsta.se 83.172.119.11UA-15417497 (1)
orust.se 212.85.68.92UA-15260177 (1)
halmstad.se 192.165.96.14UA-15255124 (1)
kil.se 217.114.90.153UA-15160806 (1)
hofors.se 87.255.160.25UA-15037805 (1)
sigtuna.se 31.216.32.182UA-13087864 (1)
lerum.se 194.103.229.24UA-12965891 (1)
arvika.se 193.33.246.15UA-12941402 (1)
varberg.se 185.84.52.70UA-12544781 (2)
surahammar.se 81.201.212.202UA-12447670 (1)
landskrona.se 217.114.85.16UA-12410113 (1)
norsjo.se 80.88.98.142UA-12369162 (1)
vetlanda.se 178.22.201.152UA-12251771 (6)
strangnas.se 217.114.92.200UA-11985262 (2)
solvesborg.se 79.171.250.203UA-11848352 (2)
boden.se 195.196.200.11UA-11570606 (2)
skurup.se 217.9.216.163UA-11318140 (1)
gnosjo.se 82.145.131.2UA-11296490 (2)
almhult.se 185.84.52.40UA-11228866 (5)
hassleholm.se 212.85.68.120UA-10890245 (2)
lomma.se 185.84.52.74UA-10658093 (1)
lekeberg.se 185.84.52.49UA-10624505 (1)
ystad.se 193.17.72.231UA-10569223 (1)
hammaro.se 195.84.190.5UA-10424039 (1)
fargelanda.se 195.67.102.189UA-10408388 (1)
hallstahammar.se 193.235.80.2UA-10373216 (6)
upplands-bro.se 212.85.68.92UA-10319729 (1)
tanum.se 185.84.52.22UA-10282078 (4)
amal.se 195.67.102.189UA-10174599 (1)
ockelbo.se 83.137.11.224UA-10128393 (1)
socialstyrelsen.se 192.137.161.7UA-9716470 (1)
oskarshamn.se 217.140.112.205UA-9492356 (1)
tjorn.se 194.132.117.156UA-9439586 (1)
vadstena.se 88.206.128.144UA-9438330 (2)
avesta.se 193.234.150.183UA-9384042 (2)
forshaga.se 212.28.197.4UA-9180115 (1)
ludvika.se 212.85.68.124UA-8916478 (2)
soderkoping.se 195.67.51.131UA-8900150 (1)
bromolla.se 91.220.227.15UA-8689638 (2)
laxa.se 185.84.52.56UA-8526136 (1)
vallentuna.se 195.67.32.98UA-8493470 (1)
soderhamn.se 81.94.77.16UA-8354441 (3)
mora.se 193.235.71.131UA-8289606 (1)
tomelilla.se 88.80.190.26UA-8109906 (3)
storfors.se 194.22.238.189UA-7932705 (2)
linkoping.se 148.136.1.7UA-7842758 (16)
vastervik.se 194.236.51.176UA-7661842 (2)
mellerud.se 195.67.102.189UA-7532764 (8)
mala.se 80.88.123.62UA-7426876 (1)
bollnas.se 62.108.201.51UA-6934556 (5)
nordmaling.se 80.88.111.200UA-6629048 (1)
bjurholm.se 80.88.112.16UA-6572711 (1)
vannas.se 80.88.112.16UA-6548365 (1)
jonkoping.se 85.188.187.71UA-6462503 (5)
tidaholm.se 194.237.188.214UA-6282624 (1)
horby.se 194.68.238.46UA-6213431 (2)
gotland.se 193.180.228.254UA-6121411 (4)
svedala.se 193.47.167.80UA-6014117 (1)
morbylanga.se 193.183.78.72UA-5776423 (1)
orsa.se 62.101.37.56UA-5751317 (1)
norrkoping.se 194.68.146.169UA-5749833 (1)
vingaker.se 217.78.31.206UA-5583526 (1)
salem.se 217.114.92.200UA-5407272 (11)
nynashamn.se 185.84.52.30UA-5340018 (1)
botkyrka.se 185.84.52.60UA-5339168 (1)
valdemarsvik.se 217.114.80.125UA-5269867 (1)
torsby.se 212.85.68.105UA-4854863 (4)
orebro.se 194.103.205.15UA-4830769 (2)
alvdalen.se 193.235.71.133UA-4497786 (2)
gotene.se 83.223.9.127UA-4478134 (1)
lund.se 193.12.172.20UA-4152725 (3)
boras.se 185.84.52.10UA-3902083 (7)
lulea.se 195.196.112.146UA-3816876 (2)
heby.se 52.208.9.120UA-3586495 (3)
overkalix.se 93.92.0.106UA-3538305 (1)

Examples of other .se domains


amaze.se

Ahrefs URL Rating: 24

Majestic Trust Flow: 10

Referring Domains: 36


circlek.se

Ahrefs URL Rating: 48

Majestic Trust Flow: 45

Referring Domains: 1044


viseo.se

Ahrefs URL Rating: 31

Majestic Trust Flow: 17

Referring Domains: 124


bearbooks.se

Ahrefs URL Rating: 20

Majestic Trust Flow: 11

Referring Domains: 110


zalando.se

Ahrefs URL Rating: 52

Majestic Trust Flow: 25

Referring Domains: 1737


va.se

Ahrefs URL Rating: 50

Majestic Trust Flow: 49

Referring Domains: 4293


nordnet.se

Ahrefs URL Rating: 48

Majestic Trust Flow: 35

Referring Domains: 1258


stromma.se

Ahrefs URL Rating: 50

Majestic Trust Flow: 50

Referring Domains: 2857


royaldesign.se

Ahrefs URL Rating: 38

Majestic Trust Flow: 36

Referring Domains: 2053


mrjet.se

Ahrefs URL Rating: 46

Majestic Trust Flow: 46

Referring Domains: 750


missydress.se

Ahrefs URL Rating: 46

Majestic Trust Flow: 22

Referring Domains: 1528


jagrullar.se

Ahrefs URL Rating: 37

Majestic Trust Flow: 43

Referring Domains: 412


hornbach.se

Ahrefs URL Rating: 42

Majestic Trust Flow: 40

Referring Domains: 367


destinationgotland.se

Ahrefs URL Rating: 51

Majestic Trust Flow: 51

Referring Domains: 1405


sony.se

Ahrefs URL Rating: 45

Majestic Trust Flow: 44

Referring Domains: 1072


brandos.se

Ahrefs URL Rating: 42

Majestic Trust Flow: 13

Referring Domains: 1219


tiendeo.se

Ahrefs URL Rating: 21

Majestic Trust Flow: 21

Referring Domains: 68


blomsterlandet.se

Ahrefs URL Rating: 43

Majestic Trust Flow: 30

Referring Domains: 1033


fyndtorget.se

Ahrefs URL Rating: 38

Majestic Trust Flow: 42

Referring Domains: 389


starka.se

Ahrefs URL Rating: 39

Majestic Trust Flow: 32

Referring Domains: 289


aktietorget.se

Ahrefs URL Rating: 40

Majestic Trust Flow: 31

Referring Domains: 850


uret.se

Ahrefs URL Rating: 34

Majestic Trust Flow: 40

Referring Domains: 330


klockia.se

Ahrefs URL Rating: 35

Majestic Trust Flow: 18

Referring Domains: 264


modernaforsakringar.se

Ahrefs URL Rating: 44

Majestic Trust Flow: 36

Referring Domains: 708


guldfynd.se

Ahrefs URL Rating: 45

Majestic Trust Flow: 26

Referring Domains: 635


ncc.se

Ahrefs URL Rating: 52

Majestic Trust Flow: 34

Referring Domains: 1985


ahlsell.se

Ahrefs URL Rating: 50

Majestic Trust Flow: 40

Referring Domains: 1255


homeaway.se

Ahrefs URL Rating: 41

Majestic Trust Flow: 34

Referring Domains: 463


autoeurope.se

Ahrefs URL Rating: 35

Majestic Trust Flow: 23

Referring Domains: 234


oresundstag.se

Ahrefs URL Rating: 41

Majestic Trust Flow: 35

Referring Domains: 623