[More tools]

API: This page as json (API info)
Not logged in, login or create account

skl.se

Information from DomainStats.io, score: 10

Few things missing ...

Summary

skl.se
10 Aug 2015
  • Ahrefs URL Rating: [loading...]
  • Majestic Trust Flow: [loading...]
  • Referring Domains: [loading...]
  • DomainStats.io Backlink Score: [loading...]
  • DomainStats.io Organic Visibility Score: [loading...]
  • Backlinks Language: [loading...]

Info from crawl


Time to fetch: 0.58 seconds

Words on home page: 746

Title: SKL - Sveriges Kommuner och Landsting

Meta robots: index, follow

Favicon:

H1: Så möter vi rekryteringsutmaningen

Dofollow links on the home page:
External: 13
Internal: 136

Updated: 9 Sep 2017

Spam and Blacklists

DomainStats.io Spam Flags: 1

  • • More than 2000 linking domains but almost had no activity in social media.

Google Safe Browsing database: Clean

WOT Trustworthiness: Good (confidence 10%)

WOT Child Safety: Good (confidence 9%)

WOT category: Good site (confidence 18%)

WOT category: Opinions, religion, politics (confidence 3%)

McAfee Threat Intelligence: Minimal Risk

Database from Malwarebytes.org: Clean

9 different lists from Spamhaus: Clean

6 different lists from Surbl.org: Clean

5 different lists from JunkemailFilter.com: Clean

2 different lists from Spam Eating Monkey: Clean

List from Malwaredomains.com: Clean

Database from PhishTank.com: Clean

Database of scammers from spam404.com: Clean

URLs removed from Google (DMCA): 0

Data from Ahrefs

Ahrefs Domain Rank: 64

Domains linking in: 4819 (-61)

Pages with highest Ahrefs URL Rating:

Updated: 24 Dec 2016

Registration details

Registration date: 2004-10-26
Registrar: www.binero.se

Updated: 5 Sep 2017

Rank positions on Google.se

KeywordRankChangeURLVolumeCPC (USD)
sip1skl.se/halsa...individuellplan.html19002.33
hitta rätt1skl.se/integ...deungdomar.7523.html5903.52
sveriges kommuner1skl.se/tjans...munerlista.1246.html16000.47
plan och bygglagen5
1
skl.se/samha...gglagenpbl.1767.html29002.95
mänskliga rättigheter10skl.se/demok...ochledning.6294.html99002.44
sveriges kommuner2skl.se/tjans...chlandsting.432.html16000.47
god man4
1
skl.se/integ...mmandebarn.3609.html54000.48
s-bloggar6
1
skl.se/tjans...garfranskl.2667.html13002.16
beslutsstöd9
1
skl.se/halsa...smedicinskt.999.html32011.86
e-utbildning4skl.se/tjans...rgardialog.5546.html504.22
kap-kl8
2
skl.se/arbet...l/pensioner.152.html10002.43
facility management9webbutik.skl....2.pdf?issuusl=ignore5904.32
hote10skl.se/arbet...hotochvald.9764.html5904.81
feriejobb5
1
skl.se/narin.../feriejobb.1369.html10000.98
enkätundersökning9skl.se/skola...ynpaskolan.5320.html5903.48
nyköpings tingsrätt9skl.se/downl...5_Dom_2016-11-04.pdf3904.54
transport kollektivavtal lön5
1
skl.se/downl...Transport 130604.pdf503.41
transports kollektivavtal5
5
skl.se/downl...Transport 130604.pdf502.89
undersköterska lön7
1
skl.se/arbet...aktaomloner.554.html29000.39
kap-kl tjänstepension7
1
skl.se/arbet...l/pensioner.152.html504.17
ersättning9skl.se/tjans...dvianatet.12360.html13000.74
kommuner i sverige3skl.se/tjans...munerlista.1246.html10000.00
sveriges sjukvård9
3
skl.se/halsasjukvard.8.html502.82
online utbildning10
5
skl.se/tjans...linekurser.1313.html402.54
kommuner i sverige4skl.se/tjans...chlandsting.432.html10000.00
lycksele kommun10
2
skl.se/integ...selekommun.4530.html19000.10
sveriges län9
3
skl.se/tjans...ionerlista.1247.html29000.01

DomainStats.io Organic Visibility Score: 381 (+0)

Updated: 3 Sep 2017

Data from Majestic

Citation Flow: 48 (-3)

Trust Flow: 35 (-18)

Category: Regional/Europe

Referring Subnets: 1774 (-25)

Referring IPs: 2736 (-26)

Global Rank: 111267 (+2676)

Rank for all .se: 312 (+4)

Updated: 18 Aug 2017 / 5 Jun 2017

Data from Moz

Domain Authority: 75 (+2)

Page Authority: 78 (+2)

Updated: 19 Sep 2017

Keyword data

Keyword: skl
Search volume per month: very little

Updated: 14 Feb 2016

IP info

IP: 212.85.68.122 Borlänge (4 domains on this IP)
ISP: Bahnhof Internet AB

This IP is listed by 0 out of 23 blacklist providers.

Historic IP numbers:

4 Nov 2016: 212.85.68.99

Nameservers:
ns7.binero.se
ns6.binero.se
ns5.binero.se
ns4.binero.se
ns3.binero.se

Updated: 24 Aug 2017

Sociala Media

17

7

Updated: 20 Jan 2017

Internet Archive

Saved 183 times
First snapshot: 26 Nov 2004
Last snapshot: 10 Aug 2015

Updated: 18 Aug 2015

Data from Alexa

Global Rank: 313584
Rank number 6031 in SE

Updated: 8 Aug 2017

Google Index

Indexed pages: > 4720

Sveriges Kommuner och Landsting: SKL
https://skl.se/
Arbetsgivare, kollektivavtal · Demokrati, ledning, styrning · Ekonomi, juridik, statistik · Hälsa, sjukvård · Integration, social omsorg · Näringsliv, arbete, ...

Swedish Association of Local Authorities and Regions - SKL
https://skl.se/tjanster/englishpages.411.html
Members and employers' organisation. The Swedish Association of Local Authorities and Regions, SALAR, is both an employers' organisation and an ...

Municipalities, county councils and regions - SKL
https://skl.se/.../municipalitiescountycouncilsandregions.1088.html
There is no hierarchical relation between municipalities, county councils and regions, since all have their own self-governing local authorities with responsibility ...

Information om enkät Elevernas syn på skolan - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/.../informationenkatfragor.5321.html
Inrapporteringen – som stängdes den 28 augusti 2016 - avser elevenkäter som genomförs under läsåret 2015/2016, i årskurs 5 och 8 oavsett om enkäterna ...

About SALAR - SKL
https://skl.se/tjanster/englishpages/aboutsalar.995.html
One step ahead. The Swedish Association of Local Authorities and Regions ( SALAR) is both an employers' organisation and an organisation that represents ...

Vaccination, HPV samtycke
https://skl.se/halsasjukvard/.../vaccinationhpvsamtycke.5170.html
Samtyckesblanketter på svenska och översatt till flera språk. Blanketter för samtycke har tagits fram för att användas för de vaccinationer som sker via ...

Hälsa, sjukvård - SKL
https://skl.se/halsasjukvard.8.html
SKL arbetar för att utveckla sjukvården med patienten i fokus. Vården ska präglas av patientsäkerhet, tillgänglighet och hög medicinsk kvalitet. Vårdens ...

Sektorn i siffror - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/.../sektornisiffror.1821.html
Diagram över kostnader, intäkter och befolkning. Diagrammen visar sammantaget vilka kostnader kommuner och landsting fördelar sina intäkter på, och varifrån ...

Success Factors in Swedish Diabetes Care
webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5388.pdf
Page 1. Success Factors in. Swedish Diabetes Care. INSPIRATION FOR THE ADVANCEMENT OF DIABETES CARE. Page 2. Success Factors in Swedish ...

Om SKL - SKL
https://skl.se/tjanster/omskl.409.html
SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och ...

Updated: 7 Mar 2017

Google PageRank

Updated: 9 Apr 2016

Mobile

Speed: 69
(Speed desktop: 83)

User Experience: 99

Full info on this link.

Updated: 7 Jul 2015

Data from SimilarWeb

Few things missing ...

Development

The best backlinks

Too many links ... sorry

Few things missing ...

Links to correct

Linking PageIncorrect LinkHTTP CodeTime Checked
https://skl.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning.111.html http://allavaljare.se/
Anchor: Alla Väljare: en lättläst sajt om politik och val
3029 Sep '17
https://skl.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning.111.html http://www.europaportalen.se/tema/eu-valet-2014
Anchor: EU-valet 2014
3029 Sep '17
https://skl.se/demokratiledningstyrning/valdsbejakandeextremism.8996.html http://www.mucf.se/poddar-om-extremism
Anchor: Tre poddar om extremism
3029 Sep '17
https://skl.se/halsasjukvard/strategiforhalsa.9515.html https://deladigitalt.se/delameddig
Anchor: Dela digitalt
3029 Sep '17
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/samordnadindividuellplan-sip
Anchor: Frågor och svar om SIP, Socialstyrelsen
09 Sep '17
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html http://www.avesta.se/
Anchor: Avesta kommun
3029 Sep '17
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html http://www.nykoping.se/
Anchor: Nyköpings kommun
3029 Sep '17
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html http://www.hammaro.se/
Anchor: Hammarö kommun
3029 Sep '17
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html http://www.skelleftea.se/
Anchor: Skellefteå kommun
3079 Sep '17
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html http://www.sala.se/
Anchor: Sala kommun
3029 Sep '17
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html http://www.partille.se/
Anchor: Partille kommun
3029 Sep '17
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html http://www.solna.se/
Anchor: Solna stad
3029 Sep '17
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html http://www.oskarshamn.se/
Anchor: Oskarshamns kommun
3029 Sep '17
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html http://www.lund.se/
Anchor: Lunds kommun
3029 Sep '17
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html http://www.horby.se/
Anchor: Hörby kommun
3029 Sep '17
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga/overformyndaregodman/godmanensamkommandebarn.3609.html http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/placeradebarnochunga/ensamkommande-barn-unga
Anchor: Socialstyrelsen: vägledning för socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga
3029 Sep '17

Pages

Title and URLFirst H1BacklinksNumber of WordsExternal LinksInternal Links
Strategi för hälsa - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/strategiforhalsa.9515.html
Strategi för hälsa01083 21124
Sjukskrivning och rehabilitering - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/sjukskrivningochrehabilitering.226.html
Sjukskrivning och rehabilitering0421 8148
Psykisk hälsa och ohälsa - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa.229.html
Psykisk hälsa0422 8140
Vård av personer från andra länder - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/vardavpersonerfranandralander.7827.html
Vård av personer från andra länder0310 7125
Ekonomiskt bistånd, försörjning - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning.1363.html
Ekonomiskt bistånd, försörjning0409 7138
Hitta rätt – ett material för dig som arbetar med ensamkommande ungdomar - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/idebankforintegrationsarbetet/barnungafamiljochskola/integrationbarnungaochfamilj/hittarattettmaterialfordigsomarbetarmedensamkommandeungdomar.7523.html
Hitta rätt – ett material för dig som arbetar med ensamkommande ungdomar0639 10147
Samordnad individuell plan, SIP - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html
Samordnad individuell plan, SIP0756 12140
Patientsäkerhet - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet.214.html
Patientsäkerhet0394 9138
Patientinflytande - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande.243.html
Patientinflytande0380 7133
E-hälsa - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/ehalsa.1067.html
E-hälsa0399 8139
Statistik - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistik.262.html
Statistik0410 10133
Juridik - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik.173.html
Juridik0367 8147
Folkhälsa - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/folkhalsa.235.html
Folkhälsa0459 9139
Jämlik vård och hälsa - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/jamlikvardochhalsa.6206.html
Jämlik vård och hälsa0710 8135
Läkemedel - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/lakemedel.757.html
Läkemedel0368 7139
Kunskapsstöd inom vård och behandling - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling.223.html
Kunskapsstöd inom vård och behandling0385 9138
Kommuner, lista - SKL
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html
Kommuner, lista0639 297151
Plan- och bygglagen, PBL - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/lovbyggandetillsyn/planochbygglagenpbl.1767.html
Plan- och bygglagen, PBL0529 8143
Ersättning för vård via nätet - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/ersattningforvardvianatet.12360.html
Ersättning för vård via nätet0683 7140
Fakta om löner 2016 - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/faktaochstatistik/faktaomloner.554.html
Fakta om löner 20160946 7139
Enkät: Elevernas syn på skolan - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/sklssatsningarutvecklaskolan/enkatelevernassynpaskolan.5320.html
Enkät: Elevernas syn på skolan0658 7158
Online-kurser - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/onlinekurser.1313.html
Online-kurser0447 7133
Integrationsavdelningen i Lycksele kommun - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/idebankforintegrationsarbetet/arbetsmarknadsochutbildningsinsatser/fleralokalaexempelpaarbetsmarknadsochutbildningsinsatserintegration/flerexempelarbetsmarknad/nyanlandalyckseleboristudierellerarbeteinomtvaveckor/integrationsavdelningenilyckselekommun.4530.html
Integrationsavdelningen i Lycksele kommun0778 7145
About SALAR - SKL
https://skl.se/tjanster/englishpages/aboutsalar.995.html
About SALAR0765 7139
Landsting och regioner, lista - SKL
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/landstingochregionerlista.1247.html
Landsting och regioner, lista0363 28128
Feriejobb - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/arbetsmarknadsysselsattning/ungassysselsattning/feriejobb.1369.html
Feriejobb0430 9144
Hot och våld , arbetsmiljö - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsmiljo/fysiskarbetsmiljo/hotochvald.9764.html
Hot och våld, arbetsmiljö0541 12142
God man för ensamkommande barn - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga/overformyndaregodman/godmanensamkommandebarn.3609.html
God man för ensamkommande barn01314 10163
Fakta om kommuner, landsting och regioner - SKL
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting.432.html
Fakta om kommuner, landsting och regioner0664 10138
Mänskliga rättigheter (MR) i styrning och ledning - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/mristyrningochledning.6294.html
Mänskliga rättigheter (MR) i styrning och ledning0511 14140
Bloggar från SKL - SKL
https://skl.se/tjanster/press/socialamedier/sklisocialamedier/bloggarfranskl.2667.html
Bloggar från SKL0468 14145
Försäkringsmedicinskt beslutsstöd - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/sjukskrivningochrehabilitering/forsakringsmedicin/beslutstodforsakringsmedicinskt.999.html
Försäkringsmedicinskt beslutsstöd0487 8139
Pensioner enligt kollektivavtal - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/pensioner.152.html
Pensioner enligt kollektivavtal0470 7142
E-utbildning medborgardialog - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/onlinekurser/onlinekurser/eutbildningmedborgardialog.5546.html
E-utbildning medborgardialog0390 8133
Ekonomi - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi.277.html
Ekonomi0435 8147
Förebygg våldsbejakande extremism - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/valdsbejakandeextremism.8996.html
Förebygg våldsbejakande extremism0558 16131
Näringsliv, arbete, digitalisering - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering.62.html
Näringsliv, arbete, digitalisering0327 7125
Integration, social omsorg - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg.26.html
Integration, social omsorg0348 7125
Hälsa, sjukvård - SKL
https://skl.se/halsasjukvard.8.html
Hälsa, sjukvård0300 7125
Samhällsplanering, infrastruktur - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur.6.html
Samhällsplanering, infrastruktur0305 7125
Skola, kultur, fritid - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid.27.html
Skola, kultur, fritid0334 7125
Nyheter - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter.7885.html
Nyheter02231 7434
Tjänster - SKL
https://skl.se/tjanster.428.html
Tjänster0252 7120
Ekonomi, juridik, statistik - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik.63.html
Ekonomi, juridik, statistik0309 7125
Demokrati, ledning, styrning - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning.7.html
Demokrati, ledning, styrning0316 7125
Om SKL - SKL
https://skl.se/tjanster/omskl.409.html
Om SKL0441 7139
Kurser och konferenser - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser.609.html
Kurser och konferenser0712 7146
Press - SKL
https://skl.se/tjanster/press.408.html
Press0333 7141
Lättläst a sidor - SKL
https://skl.se/tjanster/lattlast.410.html
Lättlästa sidor0299 7127
Swedish Association of Local Authorities and Regions - SKL
https://skl.se/tjanster/englishpages.411.html
Swedish Association of Local Authorities and Regions0413 7132
Arbetsgivare, kollektivavtal - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal.hsida.html
Arbetsgivare, kollektivavtal0441 11133
Kontakt - SKL
https://skl.se/tjanster/kontakt.427.html
Kontakt0285 7127
Hetast i Almedalen - SKL
https://skl.se/tjanster/press/vdskronika/vdskronika/hetastialmedalen.12923.html
Hetast i Almedalen0609 7137
Vi vill göra en bra välfärd ännu bättre - SKL
https://skl.se/tjanster/omskl/vivassarvalfarden.7395.html
Vi vill göra en bra välfärd ännu bättre0426 10139
Kvalitet, styra, följa upp och utveckla - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/kvalitetstyrafoljaupputveckla.2646.html
Kvalitet, styra, följa upp och utveckla0414 7137
EU, internationellt - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt.400.html
EU, internationellt0421 10145
Driftformer och valfrihet - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet.2658.html
Driftformer och valfrihet0428 12136
Medborgardialog och delaktighet - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/medborgardialogdelaktighet.371.html
Medborgardialog och delaktighet0417 12136
Revision - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/revision.383.html
Revision0434 8136
Val och maktfördelning i kommuner, landsting och regioner - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning.111.html
Val och maktfördelning i kommuner, landsting och regioner0361 11131
Upphandling - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/upphandling.10282.html
Upphandling0439 9138
Uppföljning och analys av arbetsgivarpolitik - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/uppfoljninganalys.189.html
Uppföljning och analys av arbetsgivarpolitik0384 7129
Sveriges Viktigaste Jobb - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/sverigesviktigastejobb.137.html
Sveriges Viktigaste Jobb0646 7127
Chefs- och ledarskap - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/chefsochledarskap.1400.html
Chefs- och ledarskap0324 8131
Arbetsrätt och lagar - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsrattlagar.804.html
Arbetsrätt och lagar0357 7145
Arbetsmiljö - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsmiljo.719.html
Arbetsmiljö0402 9145
​Arbetsgivarfrågor internationellt - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/internationellteu.2013.html
​Arbetsgivarfrågor internationellt0403 11125
Kollektivavtal - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal.avtal123.html
Kollektivavtal0409 10144
Snabbspår för nyanlända - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/snabbsparnyanlanda.11436.html
Snabbspår för nyanlända0694 11132
Lönebildning - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/lonebildning.1417.html
Lönebildning0329 10133
SKL - Sveriges Kommuner och Landsting
https://skl.se/
Så möter vi rekryteringsutmaningen0746 13136

Examples of domains that skl.se links to

DomainIPAnalyticsAdsense
inera.se 164.40.179.81UA-100850275 (1)
klippan.se 194.68.33.225UA-100359954 (1)
herrljunga.se 194.103.48.13UA-98443804 (1)
bengtsfors.se 194.17.153.5UA-93005536 (2)
filipstad.se 185.94.60.51UA-92818201 (1)
dorotea.se 40.127.132.204UA-91519100 (1)
bastad.se 194.14.252.70UA-89006021 (1)
hedemora.se 62.20.6.142UA-84943430 (1)
eslov.se 185.84.52.32UA-84015883 (1)
grastorp.se 83.223.9.127UA-83875070 (1)
molndal.se 31.193.200.25UA-83556116 (5)
sala.se 193.180.253.114UA-80188846 (1)
norberg.se 185.84.52.25UA-79170713 (1)
skovde.se 194.16.15.63UA-77802233 (1)
bollebygd.se 185.84.52.80UA-77001127 (1)
lycksele.se 81.8.128.22UA-76345333 (1)
monsteras.se 195.198.17.53UA-76071625 (1)
perstorp.se 217.67.85.3UA-75480875 (1)
mjolby.se 195.198.72.137UA-71148728 (1)
falkoping.se 194.17.6.26UA-70753022 (1)
haparanda.se 194.117.170.5UA-68043767 (2)
partille.se 104.16.189.122UA-67809967 (2)
ragunda.se 195.67.108.124UA-67687213 (1)
arvidsjaur.se 194.236.44.243UA-67311847 (2)
ljusnarsberg.se 212.85.68.123UA-63343775 (1)
munkfors.se 194.237.215.184UA-63234108 (42)
sollentuna.se 217.114.93.188UA-62597570 (1)
uppdragpsykiskhalsa.se 91.201.60.72UA-60447560 (4)
nybro.se 87.237.214.198UA-57679548 (7)
falun.se 185.84.52.50UA-57140487 (6)
lul.se 192.36.34.221UA-56631061 (2)
vardenisiffror.se 52.29.91.253UA-55331596 (1)
gagnef.se 62.20.34.228UA-55042131 (1)
oxelosund.se 77.91.216.224UA-55028061 (3)
gnesta.se 62.20.56.45UA-52204932 (1)
kavlinge.se 194.71.105.70UA-52177036 (2)
ovanaker.se 193.181.160.44UA-51586174 (6)
kommunkursen.se 146.185.153.97UA-51523280 (2)
hellefors.se 195.34.84.137UA-51352803 (1)
nykvarn.se 212.85.68.115UA-51205101 (3)
skane.se 194.103.189.144UA-50469050 (6)
eksjo.se 178.22.200.49UA-50303936 (1)
lessebo.se 185.84.52.57UA-49599909 (3)
robertsfors.se 80.88.113.104UA-48399538 (1)
habokommun.se 80.244.198.28UA-47509384 (1)
dialogguiden.se 217.9.216.163UA-46405618 (1)
malung-salen.se 212.85.68.99UA-45461001 (2)
eskilstuna.se 185.84.52.52UA-42217516 (4)
kiruna.se 193.45.227.178UA-41643828 (2)
storuman.se 81.8.148.104UA-40116283 (1)
gislaved.se 194.71.116.178UA-37665264 (4)
hoor.se 193.108.6.220UA-37643991 (2)
pajala.se 195.196.36.232UA-36689623 (1)
berg.se 217.198.151.214UA-36388843 (1)
ale.se 137.135.213.94UA-36330626 (2)
arjeplog.se 212.85.68.97UA-36030936 (2)
solna.se 217.114.86.115UA-35962979 (1)
karlstad.se 193.235.28.133UA-35780653 (3)
leksand.se 193.45.196.73UA-35052646 (9)
karlshamn.se 79.171.252.83UA-34956082 (2)
eda.se 62.20.6.208UA-34942895 (3)
karlsborg.se 80.68.117.2UA-34588622 (1)
munkedal.se 194.18.226.237UA-34413558 (1)
regionorebrolan.se 194.103.185.46UA-32670528 (1)
burlov.se 185.84.52.76UA-31700632 (2)
dalsed.se 195.67.102.189UA-29915515 (1)
smedjebacken.se 212.85.68.123UA-29257930 (1)
ljusdal.se 194.103.35.15UA-29063338 (1)
ltdalarna.se 194.71.63.248UA-28801944 (1)
ltv.se 193.180.10.24UA-28108184 (1)
emmaboda.se 195.67.95.130UA-27847375 (1)
anmalarbetsskada.se 62.119.18.60UA-27357867 (1)
ronneby.se 194.14.94.100UA-26364851 (1)
lindesberg.se 195.34.84.5UA-26288862 (4)
lillaedet.se 185.84.52.75UA-26268217 (1)
nordanstig.se 80.86.68.7UA-26013335 (1)
olofstrom.se 88.80.187.50UA-25488824 (1)
alvesta.se 217.28.205.40UA-24242095 (1)
ltkalmar.se 193.235.216.115UA-23705255 (1)
nll.se 195.196.196.163UA-23246225 (3)
staffanstorp.se 91.106.193.250UA-22995022 (1)
fagersta.se 212.85.68.116UA-22382217 (1)
hylte.se 194.132.149.2UA-22193115 (3)
nykoping.se 77.91.216.228UA-21957491 (7)
europaportalen.se 46.16.234.164UA-20345954 (2)
hallsberg.se 185.84.52.35UA-20220027 (1)
borgholm.se 188.95.227.20UA-20154406 (29)
finspang.se 81.216.44.114UA-19594470 (1)
kramfors.se 185.84.52.46UA-19371558 (1)
av.se 62.119.18.3UA-19258495 (1)
flen.se 85.25.237.54UA-18630387 (1)
kristinehamn.se 194.22.238.42UA-17090647 (1)
ekero.se 62.20.25.216UA-16862216 (2)
helsingborg.se 139.162.153.238UA-16678811 (1)
laholm.se 213.50.116.131UA-16642899 (1)
habo.se 212.85.68.121UA-16407691 (2)
alingsas.se 193.235.139.22UA-16107641 (14)
harryda.se 185.84.52.13UA-15472128 (1)
knivsta.se 83.172.119.11UA-15417497 (1)
orust.se 212.85.68.92UA-15260177 (1)
halmstad.se 192.165.96.14UA-15255124 (1)
kil.se 217.114.90.153UA-15160806 (1)
hofors.se 87.255.160.25UA-15037805 (1)
sigtuna.se 31.216.38.150UA-13087864 (1)
lerum.se 194.103.229.24UA-12965891 (1)
arvika.se 193.33.246.15UA-12941402 (1)
landskrona.se 217.114.85.16UA-12410113 (1)
norsjo.se 80.88.98.142UA-12369162 (1)
ltblekinge.se 79.171.249.102UA-12170093 (1)
boden.se 195.196.200.11UA-11570606 (2)
skurup.se 82.115.149.10UA-11318140 (1)
gnosjo.se 82.145.131.2UA-11296490 (2)
hassleholm.se 212.85.68.120UA-10890245 (2)
lomma.se 185.84.52.74UA-10658093 (1)
lekeberg.se 185.84.52.49UA-10624505 (1)
hammaro.se 195.84.190.5UA-10424039 (1)
fargelanda.se 195.67.102.189UA-10408388 (1)
hallstahammar.se 193.235.80.2UA-10373216 (6)
ockelbo.se 83.137.11.224UA-10128393 (1)
socialstyrelsen.se 192.137.161.7UA-9716470 (1)
oskarshamn.se 217.140.112.205UA-9492356 (1)
avesta.se 193.234.150.183UA-9384042 (2)
forshaga.se 212.28.197.4UA-9180115 (1)
ludvika.se 212.85.68.124UA-8916478 (2)
bromolla.se 91.220.227.15UA-8689638 (2)
laxa.se 185.84.52.56UA-8526136 (1)
mora.se 193.235.71.131UA-8289606 (1)
storfors.se 194.22.238.189UA-7932705 (2)
linkoping.se 148.136.1.7UA-7842758 (16)
rjl.se 194.103.118.20UA-7534317 (5)
mellerud.se 195.67.102.189UA-7532764 (8)
mala.se 80.88.123.63UA-7426876 (1)
bollnas.se 62.108.201.51UA-6934556 (5)
nordmaling.se 80.88.111.200UA-6629048 (1)
bjurholm.se 80.88.112.16UA-6572711 (1)
jonkoping.se 85.188.187.71UA-6462503 (5)
horby.se 194.68.238.46UA-6213431 (2)
gotland.se 193.180.228.254UA-6121411 (4)
morbylanga.se 193.183.78.72UA-5776423 (1)
orsa.se 62.101.37.56UA-5751317 (1)
norrkoping.se 194.68.146.169UA-5749833 (1)
salem.se 217.114.92.200UA-5407272 (10)
nynashamn.se 185.84.52.30UA-5340018 (1)
botkyrka.se 185.84.52.60UA-5339168 (1)
gotene.se 83.223.9.127UA-4478134 (1)
lund.se 193.12.172.20UA-4152725 (3)
boras.se 185.84.52.10UA-3902083 (7)
lulea.se 195.196.112.146UA-3816876 (2)
heby.se 52.209.73.50UA-3586495 (3)
kalix.se 194.117.166.233UA-3457902 (3)
harnosand.se 194.68.174.60UA-3450116 (1)
lidkoping.se 83.223.14.237UA-3324519 (4)
karlskoga.se 195.22.74.10UA-2971632 (2)
sjobo.se 85.30.130.11UA-2858033 (1)
sklloner.se 212.97.133.22UA-2818316 (5)
uppfoljningsguiden.se 130.28.2.208UA-2818316 (5)
webbutik.skl.se 46.21.98.3UA-2818316 (5)
sklkommentus.se 130.28.2.70UA-2788940 (2)
simrishamn.se 193.178.35.131UA-2489190 (5)
markaryd.se 194.103.40.156UA-2455360 (2)
kalmar.se 193.45.96.228UA-2043263 (2)
skinnskatteberg.se 93.188.2.52UA-2002452 (1)
aneby.se 89.221.249.107UA-1998568 (1)
danderyd.se 193.234.170.20UA-1902425 (1)
hogsby.se 217.25.251.6UA-1848440 (1)
gavle.se 83.137.11.224UA-1651228 (9)
karlskrona.se 194.68.105.163UA-794739 (1)
liv.se 194.14.122.90UA-787114 (2)
kungsor.se 185.84.52.55UA-724660 (7)
koping.se 185.84.52.53UA-724660 (7)
arboga.se 185.84.52.51UA-724660 (7)
nassjo.se 178.22.200.41UA-612308 (4)
kristianstad.se 193.17.67.231UA-182210 (3)
sandviken.se 185.84.52.34UA-68267 (1)
boxholm.se 185.178.181.234UA-57758 (8)
kinda.se 88.206.128.234UA-57758 (8)
lg.se 217.114.93.252
mullsjo.se 217.114.90.154
erc-online.eu 217.70.180.151
kungsbacka.se 217.28.207.116
ljungby.se 212.181.31.58
deladigitalt.se 212.85.86.43
sverigesviktigastejobb.se 212.85.68.99
grums.se 195.198.120.242
gellivare.se 195.196.231.84
pitea.se 195.196.144.99
jokkmokk.se 195.196.91.152
nora.se 195.34.84.104
kungalv.se 194.236.207.9
katrineholm.se 194.236.41.152
falkenberg.se 194.132.160.56
hoganas.se 194.132.44.108
kumla.se 194.103.202.6
solleftea.se 194.103.3.74
informationsverige.se 194.71.244.102
ltkronoberg.se 194.68.88.77
fra.europa.eu 194.30.12.221
hultsfred.se 194.23.137.20
lidingo.se 194.22.4.3
lysekil.se 194.18.226.237

Examples of other .se domains


pyretosnackan.se

Ahrefs URL Rating: 27

Majestic Trust Flow: 21

Referring Domains: 133


leksaker.se

Ahrefs URL Rating: 26

Majestic Trust Flow: 26

Referring Domains: 55


stadenergi.se

Ahrefs URL Rating: 20

Majestic Trust Flow: 13

Referring Domains: 20


babyland.se

Ahrefs URL Rating: 41

Majestic Trust Flow: 23

Referring Domains: 774


lekmer.se

Ahrefs URL Rating: 46

Majestic Trust Flow: 43

Referring Domains: 1414


fotbollskanalen.se

Ahrefs URL Rating: 49

Majestic Trust Flow: 37

Referring Domains: 2791


comviq.se

Ahrefs URL Rating: 49

Majestic Trust Flow: 40

Referring Domains: 975


apotea.se

Ahrefs URL Rating: 45

Majestic Trust Flow: 28

Referring Domains: 1603


danskebank.se

Ahrefs URL Rating: 47

Majestic Trust Flow: 39

Referring Domains: 1219


byggahus.se

Ahrefs URL Rating: 46

Majestic Trust Flow: 54

Referring Domains: 2788


bokborsen.se

Ahrefs URL Rating: 47

Majestic Trust Flow: 47

Referring Domains: 2127


apoteket.se

Ahrefs URL Rating: 57

Majestic Trust Flow: 61

Referring Domains: 4137


jobbsafari.se

Ahrefs URL Rating: 41

Majestic Trust Flow: 41

Referring Domains: 735


zooplus.se

Ahrefs URL Rating: 34

Majestic Trust Flow: 38

Referring Domains: 315


bravofly.se

Ahrefs URL Rating: 32

Majestic Trust Flow: 20

Referring Domains: 221


bjurfors.se

Ahrefs URL Rating: 47

Majestic Trust Flow: 50

Referring Domains: 1367


vakanser.se

Ahrefs URL Rating: 35

Majestic Trust Flow: 25

Referring Domains: 430


babyshop.se

Ahrefs URL Rating: 43

Majestic Trust Flow: 19

Referring Domains: 957


apotekhjartat.se

Ahrefs URL Rating: 51

Majestic Trust Flow: 44

Referring Domains: 1416


myshowroom.se

Ahrefs URL Rating: 33

Majestic Trust Flow: 10

Referring Domains: 4397


umea.se

Ahrefs URL Rating: 50

Majestic Trust Flow: 49

Referring Domains: 3246


arkenzoo.se

Ahrefs URL Rating: 43

Majestic Trust Flow: 51

Referring Domains: 643


driva-eget.se

Ahrefs URL Rating: 40

Majestic Trust Flow: 29

Referring Domains: 1217


allastudier.se

Ahrefs URL Rating: 46

Majestic Trust Flow: 23

Referring Domains: 1346


land.se

Ahrefs URL Rating: 36

Majestic Trust Flow: 19

Referring Domains: 1490


autopower.se

Ahrefs URL Rating: 42

Majestic Trust Flow: 43

Referring Domains: 640


bagarenochkocken.se

Ahrefs URL Rating: 39

Majestic Trust Flow: 50

Referring Domains: 1442


animail.se

Ahrefs URL Rating: 43

Majestic Trust Flow: 43

Referring Domains: 628


4sound.se

Ahrefs URL Rating: 41

Majestic Trust Flow: 32

Referring Domains: 490


lensway.se

Ahrefs URL Rating: 45

Majestic Trust Flow: 21

Referring Domains: 620